Search:

Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

Реферати » Страхування » Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

Зміст

1. Чому вибрано обєктом дослідження НАСК „ОРАНТА„

2. Хакактеристика НАСК „ОРАНТА”

3. Основні види діяльності НАСК „ОРАНТА„

4. Місце НАСК„ОРАНТА„ на страховому ринку України.

5. Основні економічні показники діяльності НАСК „ОРАНТА„ їх

аналіз.

6. Висновки

7. Список використаної літератури

8. Додатки

1. Чому вибрано обєктом дослідження

НАСК „ОРАНТА„

У своїй роботі об’єктом дослідження я вибрала найпотужнішу та найвідомішу НаціональнуАкціонерну Страхову Компанію „ОРАНТА”. Вибрана ця компанія тому що, про неї описується у багатьох перілдичних виданнях, вона приймає участь у багатьох брендах, та й населення нашої держави більш знає про діяльність НАСК „ОРАНТА” із всіх страхових фірм, що існують на страховому ринку.

На сьогодні НАСК «Оранта» — це потужна організація, яка має найбільші в країні агентську та представницьку мережу. Вона налічує більше 9 тис. страхових агентів, 633 представництва, в т.ч. 28 обласних дирекцій і 605 філій, агенцій і відділень по всій Україні. Це забезпечує виняткову доступність страхових послуг найширшим верствам населення.

З 1993 р. компанія дістала свою теперішню назву — «Оранта», чистий символ віри і любові, всього того, що оберігає нас у цьому житті. Ім'я зобов'язує, накладає додаткову відповідальність. За ці роки страховики жодного разу не зрадили його, забезпечивши високий авторитет торгової марки компанії на страховому ринку, заснований на якісному клієнт-орієнтованому сервісі. А гарантованість страхового відшкодування за страховим випадком вже давно є візитною карткою НАСК «Оранта». Працівники компанії намагаються підтримувати конкурентність умов страхування: це стосується і тарифів, і гарантій, і загальних умов. До того ж розгалужена представницька й агентська мережа, а це 548 представництв у всіх регіонах України, робить пропоновані «Орантою» послуги фізично доступними у будь-якому куточку нашої держави. Взагалі регіональна структура НАСК «Оранта» — унікальна не лише серед операторів страхового ринку, а й серед національних компаній. I тут сповна використовують цей потужний маркетинговий ресурс, докладаючи чимало зусиль для його збереження та дальшого розвитку, а це і технологічна модернізація підрозділів, і забезпечення високопрофесійними кадрами, і оперативний адміністративний та фінансовий контроль тощо. Адже якість послуг компанії має бути однаково високою незалежно від того, де розташований структурний підрозділ — у столиці чи районному центрі. Ім’я зобов'язує. До речі, якраз з ім'ям і пов'язані деякі непорозуміння в регіонах. Справа в тому, що 1994 році зі складу НАСК «Оранта» було виведено підрозділи у Дніпропетровській, Донецькій, 3апорізькій, Луганській областях та Криму з тим, щоб потім увести їх до складу єдиної холдингової компанії. Холдинг так і залишився в проектах, а колишні представництва набули абсолютної незалежності від Національної акціонерної страхової компанії з іншими приватними власниками. Але назва збереглася, вводячи в оману клієнтів і навіть деяких представників влади. Уже траплялися непоодинокі випадки, коли претензії до таких регіональних компаній пред'являли в НАСК «Оранта». Не сприяє така ситуація й подальшому розвитку Національної компанії, яка намагається зміцнити свої позиції у цих регіонах. Тому минулого року було розпочато низку судових процесів щодо припинення використання іншими компаніями у господарському обігу словесного елемента «Оранта». Активніша, динамічніша маркетингова політика, яку НАСК «Оранта» веде останнім часом, викликана й тими змінами, які відбуваються в реформуванні відносин власності: нині 50% та одна акція компанії залишаються у держави як стратегічного власника. а 28% продано «Укрсоцбанку», який виграв тендер на придбання пакета акцій. Це призвело до того, що повністю було змінено менеджмент, відбулися кадрові перестановки не тільки на рівні правління, але дуже суттєво відновлено й апарат головного офісу, проведено заміни в регіональних представництвах. Прийшли нові люди, здатні, використовуючи весь позитивний досвід попередників, вивести роботу компанії на сучасний рівень, працювати динамічніше, професійніше.

2. Хакактеристика НАСК „ОРАНТА„

Немає бізнесу без труднощів, але впевненість у тому, що можливі збитки завжди будуть відшкодовані, допомагає спокійно і розсудливо вирішувати інші проблеми. В співпраці з НАСК «Оранта» така впевненість гарантована, крім високого рівня показників, ще й позитивним досвідом сумісної роботи. Співпрацю саме з НАСК «Оранта» можна розглядати як зразок партнерських відносин між страховиком ті страхувальником.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

Вступ Страхування діяльність повинна опиратися на певні явища та факти. У даному рефераті спробую розглянути питання орієнтації страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій. Так, на концентрацію засобів страхового фонду безпосе­редньо впливає постійно зростаюче число страхуваль­ників й застрахованих об'єктів. Забезпечення фінансової стійкості страхового фонду може аналізуватись з боку встановлення ймовірності недостатності коштів для страхових виплат в певному році та в аспекті співвідношення доходів й ...

Страхування депозитів

Для успішної кредитної діяльності комерційним банкам по­трібні значні кредитні ресурси. З метою їх поповнення банки ши­роко залучають кошти юридичних та фізичних осіб у вигляді до­бровільно зроблених ними вкладів. Кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їхніх іменних рахунках у банку на дого­вірних засадах на визначений строк зберігання і підлягають ви­платі вкладнику відповідно до законодавства України та умов до­говору, називаються депозитами. Кошти, ...

Управління агрострахуванням

ЗМІСТ Вступ 5       Розділ 1. Теоретичні основи страхування ризиків при здійсненні підприємницької діяльності в сільському господарстві 8   1.1 Економічна суть ризику, специфічні ризики при торгівлі сільськогосподарською продукцією 8   1.2. Загальна сутність страхування 17   1.3. Економічна сутність страхування в сільському господарстві 24           Розділ 2. Сучасний стан страхування ...