Search:

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

Зауваження.

Ви можете, встановивши відповідні режими, виводити сформовані документи одночасно і на принтер, і в файл.

Встановлення параметрів. Для зміни параметрів "Кількість стрічок на сторінці" і "Кількість символів в стрічці" підведіть курсор у відповідне поле запиту, натисніть Enter , введіть нове значення і, якщо введене значення не повністю заповнює поле запиту, знову натисніть Enter . Для зміни параметрів "Постраничная печать", "В файл", "На принтер" і "Без рамок" встановіть курсор між дужками зліва від назви параметра і натисніть Enter . При цьому для включення параметра "В файл" необхідно попередньо вказати ім’я файла справа від напису "В файл".

Для встановлення ініціалізуючої стрічки для принтера підведіть курсор до напису "Принтер" і натисніть Enter . На екрані буде виведено запит зі списком назв принтерів і послідовностями кодів їх настройки.

В списку наведені назви принтерів і управляючі послідовності їх настройки ( останні задаються набором не більше ніж 12 десятичних кодів). Список впорядковано по назвах принтерів. Текучий принтер відмічено зірочкою в крайній лівій графі. Для переміщення по спискові Ви можете використовувати клавіши ç , è , é , ê , Home , End . Для повернення в запит "Параметри" натисніть Esc .

Для вибору ініціалізуючої послідовності з вже наявних підведіть курсор в крайню ліву графу потрібної стрічки і натисніть Enter (вибрана стрічка буде відмічена зірочкою). Далі можна натиснути Esc для повернення в запит "Параметри".

Список в запиті "Настройка принтера" можна коректувати так, як звичайно: клавіша Ins дозволить ввести нову стрічку в список, Del - знищити біжучу стрічку списка. Для коректування поля в стрічці виділіть його курсором і натисніть Enter .

Якщо в списку немає потрібного (або сумісного з ним) принтера, слід звернутися до інструкції до принтера і, підібравши відповідні коди, внести їх до списку.

Зауваження.

Для 9-голкових Epson-сумісних матричних принтерів найбільш часто використовуються слідуючі управляючі послідовності (їх можна суміщати одну з другою):

27 77

установка шрифта Elite (12 символів на дюйм);

15

установка шрифта Condensed (16.67 символів на дюйм);

27 48

установка міжстрічкового інтервалу в 1/8 дюйма;

27 56

ігнорування датчика кінця паперу;

27 108n

установка лівого поля в п колонок.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………………/ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕНСІЙНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 1.1. Передумова виникнення та розвитку пенсі…………………………… 1.2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні………………. 1.3.Види пенсійних виплат і соціальних послуг……………………………. 1.4. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування…………………………………………………………………………… 1.5.Припинення участі в системі загальнообов'язковогодержавного пенсійного страхування……………………………………………………………… 2. СТРАХУВАННЯ В ПЕНСІЙНІЙ ...

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

вступ План Вступ 3 1. Об’єкти і методи аудиту нематеріальних активів 5 2. Документація і робоча програма ведення аудиту короткострокових векселів на ТОВ „Твіса ЛТД 9 3. Аудиторський висновок 22 Висновок 25 Література 27 Вступ Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній. товариств, різних фондів. До розвитку економіки ...

Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку. Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 ...