Search:

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

Список впорядковано по кодах ( номерах) рахунків та субрахунків.

Зауваження. 1. Для кожного рахунку (субрахунку) не можна призначити більше одного виду субконто, по якому для даного рахунка повинен вестись аналітичний облік.

2. Обмеження по вибору видів субконто для субрахунків одного рахунка наведені нижче (п.3.2).

Перегляд плану рахунків. Як і для всіх списків, Ви можете переглядати план рахунків за допомогою клавіш переміщення курсора і лінійок прокрутки.Натискаючи алфавітно-цифрові клавіші,Ви можете здійснити швидкий пошук рахунку по його коду (номеру).

Крім швидкого пошуку рахунка по його номеру Ви можете шукати потрібний рахунок по довільному рядку символів, які входять в його назву або в назву виду субконто, асоційованого з цим рахунком. Пошук здійснюється з допомогою клавіш і піктограм:

Ctrl F3 - задання параметрів пошуку і його виконання;

F3 - повтор пошуку в тому ж напрямі;

Shift F3 - повтор пошуку вперед по списку (вправо і вниз);

Alt F3 - повтор пошуку назад по списку (вліво і вверх).

Детальніне пошук рядка символів описаний в розділі 2.

Вихід з перегляду. Якщо список рахунків був викликаний з головного меню, то для закриття вікна зі списком рахунків слід натиснути комбінацію клавіш Ctrl F4 або двічі клікнути мишшю кнопку системного меню в лівому верхньому куті вікна зі списком. Якщо список було виведено на екран для вибору з нього конкретного рахунку або субрахунку, то, натиснувши Enter або кнопку запиту Выб., або двічі клікнувши мишшю Ви вийдете з перегляду з вибраним рахунком або субрахунком, а натиснувши Ctrl F4 або двічі клікнувши мишшю кнопку системного меню в лівому верхньому куті вікна зі списком - вийдете з перегляду з відмовою від вибору.

Друк плану рахунків.Для друку плану рахунків слід натиснути клавішу F8 або піктограму в рядку піктограм програми (можна також вибрати пункт “Печать” з групи меню “Действия”). Програма виведе запит, в якому Ви повинні будете встановити один параметр: чи виводити відомості про субрахунки. Для зміни параметра натисніть Пробел або клікніть мишшю назву параметра. Встановивши параметр, натисніть клавішу Enter або кнопку запиту Сформировать. Програма виведе в окремому вікні звіт про список рахунків.

Ви можете переглядати цей рахунок, переміщаючись по ньому з допомогою клавіш переміщення курсора або лінійок прокрутки. Для виводу списка на принтер натисніть клавішу F8 або піктограму в рядку піктограм програми (можна також вибрати пункт “Печать” з групи меню “Действия”). Друк списка здійснюється у відповідності з біжучими установками принтера і параметрами друку, встановленими для стандартних звітів (вони задані в пункті “Параметры печати отчетов” групи меню “Сервис”).

Для закриття вікна з підготованим до друку списком рахунків натисніть комбінацію клавіш Ctrl F4 або двічі клікніть мишшю кнопку системного меню в лівому верхньому куті вікна з цим списком.

2. Коректування плану рахунків

План рахунків, що входить до складу "1С:Бухгалтерії", відповідає затвердженому Міністерством Фінансів "Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств", тому, скоріше всього, він не потребує суттєвих змін. Тим не менше, Ви можете повністю поміняти план рахунків: змінити номери (коди) рахунків та субрахунків і їх назви. Однак слід мати на увазі, що форми звітності та типові проводки, які поставляються разом з програмою, орієнтовані на стандартний план рахунків, який поставляється разом з програмою. Якщо Ви вирішите змінити номери рахунків або субрахунків чи їх призначення, Вам необхідно буде відповідним чином скоректувати також форми звітності та типові проводки.

Зауваження.

Задання ведення аналітичного обліку ( заповнення полів "Вид субконто" і "К.") в плані рахунків не призведе до необхідності змін у формах звітності та типових проводках, які поставляються з програмою. Навпаки, ведення аналітичного обліку бажане для рахунків з розгорнутим сальдо (тобто активно-пасивних рахунків, наприклад, 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами" і т.д.), поскільки воно дає інформацію для правильного підрахунку розгорнутого сальдо в балансі.

Довжина кодів рахунків та субрахунків. Коди рахунків та субрахунків можуть мати довільні символи, однак на практиці рахунки та субрахунки переважно позначаються номерами. В "1С:Бухгалтерії" максимальна довжина кодів рахунків та субрахунків може мати 2 або 3 символи. В поставочному варіанті і коди рахунків, і коди субрахунків можуть мати максимальну довжину 2 символи. Якщо Вас це не влаштовує, встановіть в запиті "Общие параметры" потрібні кількості знаків у рахунках та субрахунках.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Облік основних засобів

План: Визначення та оцінка основних засобів Облік находження основних засобів на підприємство Облік капітальних інвестицій Облік амортизації основних засобів Облік ремонту основних засобів Облік вибуття основних засобів Облік переоцінки основних засобів Інвентаризація основних засобів Визнання та оцінка основних засобів Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм ...

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...

Нове в бухгалтерському обліку

В С Т У П З набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997р. № 168/97 ВР з 1 жовтня сталися грунтовні зміни в методології бухгалтерського обліку, особливо в торгівлі, але вони не були належно забезпечені інструктивними матеріалами, необхідною теоретичною і практичною підготовкою бухгалтерів. І так достатньо складний бухгалтерський облік у торгівлі став ще складнішим і, головне, принципово змінився. В практичному посібнику (далі Посібник), що пропонується увазі читача, ...