Search:

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

Ввoд нового рахунку або субрахунку. Якщо при перегляді списку рахунків Ви натиснете клавішу Ins , або клавішу Нов. в нижній частині вікна зі списком програма запропонує Вам ввести код рахунку, код субрахунку і назву. Після вводу значення слід натиснути Enter або кнопку Зап. в нижній частині вікна зі списком. Програма не дозволить Вам ввести новий рахунок або субрахунок, якщо вказаний код рахунку або субрахунку співпадає з тим, який вже є в списку.

Новий рахунок або субрахунок буде поставлений в список рахунків на те місце, яке він повинен займати по порядку ( список рахунків впорядкований по кодах рахунків і субрахунків).

При вводі рахунків та субрахунків спочатку введіть стрічку з кодом рахунку, пустим кодом субрахунку, і в ній вкажіть назву рахунка. Потім введіть стрічки для субрахунків даного рахунка.

Знищення рахунку або субрахунку. Для знищення коду рахунку або субрахунку виділіть стрічку з цим рахунком або субрахунком і натисніть клавішу Del або кнопку Уд. в нижній частині вікна зі списком. Програма виведе запит про необхідність знищення:

Для підтвердження знищення натискайте Enter або кнопку запиту Да, а для відмови - Esc або кнопку запиту Нет. Ні в якому разі не слід знищувати з плану рахунків рахунки або субрахунки, по яких мали місце будь-які операції в текучому або минулих періодах.

Коректування списка рахунків здійснюється у відповідності з правилами описаними в п.2.10 зі слідуючими особливостями:

для графи “Вид субконто” при натисненні клавіші F4 або кнопки вибору (її видно в правій частині графи при її редагуванні) на екран виводиться список видів субконто. Для задання аналітичного обліку по рахунку виберіть з даного списка вид субконто, що буде асоціюватися з даним рахунком, і натисніть клавішу Enter або кнопку Выб. в нижній частині вікна зі списком видів субконто. Якщо в списку немає потрібного виду субконто, слід спочатку натиснути Ins і ввести номер і назву потрібного виду субконто. Щоб відмінити ведення аналітичного обліку для даного рахунка або субрахунка, натисніть кнопку запиту Без субконто;

зміна графи “К.” можлива тільки якщо для рахунку ведеться аналітичний облік (графа “Вид субконто” не пуста);

для граф “К.””В.””Ан.” при натисненні клавіші F4 або кнопки вибору значення графи змінюється: “+” - відповідна ознака вімкнута, пробел - вимкнена).

Не слід змінювати номери рахунків і субрахунків, по яких мали місце операції в біжучому або попередньому періодах.

Більш детально про аналітичний і кількісний облік буде йти мова в слідуючих параграфах цього розділу.

Зауваження.

1.Якщо при вводі проводки в журнал операцій Ви вкажете в якості дебета чи кредита рахунок, якого немає в плані рахунків, його номер автоматично буде включено до плану рахунків. Якщо помилково це не зроблено, то необхідно при коректуванні плану рахунків ввести назву цього рахунка або субрахунка.

2.Якщо Ви заповнили графу "Вид субконто" для рахунку, то ця графа для всіх підрахунків даного рахунку повинна бути або пустою, або мати такий самий вид субконто. При цьому в першому випадку залишки аналітичного обліку підраховуються тільки по рахунку (це пришвидшує розрахунки і зменшує об’єм іформації), а в другому випадку - також і по відповідних субрахунках.

3.Якщо графа "Вид субконто" для рахунку залишена пустою, то для субрахунків цього рахунку види субконто для ведення аналітичного обліку можуть бути різні.

4.Після коректування плану рахунків слід знову розрахувати залишки (пункт "Розрахунок залишків" групи "Звітність" головного меню).

3. Валютний облік

"1С:Бухгалтерія" дозволяє вести бухгалтерський облік в кількох валютах (до 999 валют). Для організації валютного обліку використовується список валют, історія курсів валют, настройка плану рахунків на валютний облік.

При необхідності ведення валютного обліку слід викликати з режиму "Валюти" пункту "Операції" головного меню список валют і ввести в нього повні і короткі назви валют, які будуть використовуватися, та їх курси на текучу дату.

При необхідності вводу курсів на інші дати необхідно виділити курсором потрібну валюту і натиснути F3 або кнопку Курсы в нижній частині вікна зі списком валют для переходу в список курсів валют. Кожна стрічка цього списку має дату встановлення курсу і курс (кількість гривень в одиниці даної валюти). Бажано вказувати курси валют на кінець кожного місяця.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку. Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 ...

Контроль розрахунків по оплаті праці

При ревізії розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті праці слід перевірити: Правильність нарахування зарплати Правильність проведених з неї утримань Своєчасність виплати заробітньої плати Для цієї мети використовують наступні джерела інформації: Первинні документи по обліку, виробітку і заробітної плати Листки про тимчасову непацезлдатність Розрахунково-платіжна відомість Книги обліку депонованої зарплати Машинограми (при механізованій обробці даних) Журнали-ордера і інші облікові реєстри в яких відображаться ...

Облік готової продукції

План: Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова ...