Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

Реферати » Бухгалтерський облік, оподаткування » Облік грошових засобів і розрахункових операцій

Для зберігання грошових засобів і проведення розрахунків готівкою на підприємствах, організаціях і складах створюється каса.

Каса – це спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами для зберігання грошей та цінних паперів.

Касові операції здійснює касир, який несе повну матеріальну відповідальність за прийняття та зберігання грошей і цінних паперів і за збитки, скоєні організації, підприємству як в результаті навмисних дій, так і недбалого відношення до своїх обов’язків.

Гроші, які зберігаються в касі відносяться до ненормованих оборотних засобів. Підприємства і організації можуть мати в своїй касі гроші готівкою в межах встановленого ліміту. Банк визначає ліміт залишку готівки в касі в розмірі, необхідному для виплати невідкладних витрат. Готівку можна витрачати лише на ті потреби, на які вони видані банком.

Касові операції здійснюються на підставі “Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України”, затвердженою постановою НБУ №21 від 2.02.1995 р.

Приймати і видавати гроші готівкою з каси підприємства можуть і по інших оформлених документах (платіжних відомостях, заявою на видачу грошей, рахунках за надані послуги). В цих випадках на таких документах ставиться спеціальний штамп “Прийнято” або “Оплачено”.

Зразу після видачі або одержання грошей касир записує в касову книгу ордера. Касова книга повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою, а кількість її листиків завіряється підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Касова книга являється регістром аналітичного обліку до рахунку 50 “Каса”.

Номер касового ордера

Від кого одержано або кому видано

Сума (грн.)

надходження

видатки

Касир _________________________________

Документів у кількості___________________

Прибуткових ____________________ Видаткових _________________

Передав касир ___________________ Одержав ____________________

В організації може бути стільки касових книг, скільки видів валюти. Записи в ній ведуться касиром в двох примірниках через копірку ручкою або хімічних олівцем. Перший примірник залишається в касовій книзі, а другий служить звітом касира. Два екземпляри листків нумеруються однаковими номерами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

П л а н Вступ 2 Розділ 2 Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування прибутку юридичних осіб 6 2.1 Особливості обчислення валових витрат 6 2.2 Врегулювання питань сумнівної та безнадійної заборгованості 7 2.3 Удосконалення системи нарахування амортизації 8 2.3 Перенесення збитків на майбутні періоди - засіб фінансового оздоровлення підприємств 10 2.4 Недоліки Законодавства з оподаткування прибутку підприємств 10 Розділ 3 Податок на прибуток як засіб впливу на ділову активність підприємців 12 Висновки 18 Список ...

Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

Підприємства роздрібної торгівлі поряд з продажем товарів населенню за готівку здійснюють також операції з дрібнооптової та оптової реалізації товарів іншим підприємствам та установам за безготівковим розрахунком. Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства - обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та ...

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...