Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

Копію рішення про створення чи реорганізацію даного підприємства засвідчену нотаріально чи органом, який видав таке рішення.

Копію належним чином зареєстрованого статуту, засвідчену нотаріально.

Картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження рахунком та іншими розрахунковими документами. У картку також включається зразок відбитку печатки даного підприємства.

Основними формами безготівкових розрахунків є:

розрахунки платіжними дорученнями;

розрахунки чеками;

розрахунки акредитивами;

розрахунки векселями та ін.

16. Короткострокове кредитування

Комерційні банки України надають кредит юридичним особам в межах своїх кредитних ресурсів, що складаються із власних, залучених і позичених коштів, як на короткий, так і на довгий термін. Українські банки надають короткострокові кредити юридичним особам, які мають власний баланс і відкритий в банку р/р на договірній основі. При відсутності в даному банку р/р позичальник надає завірені нотаріально установчі документи, копію статуту, картку із зразками підписів і відбитком печатки та довідки банку про залишки коштів на цьому рахунку і наявність заборгованості за позичкою. Промислові, приватні, торгівельні і інші підприємства отримують вказаний кредит для таких цілей:

Оплата розрахунків за товари і послуги;

Оплата матеріалів і сировини, що є на складах;

Оплата товарів, що знаходяться в дорозі;

Збільшення власних обігових коштів.

Основними документами для одержання кредиту є:

Заява.

Страхове зобов’язання.

Форми забезпечення.

Платіжне доручення.

Баланс на останню звітну дату.

Видача кредиту оформляється розпорядженням кредитного відділу банку, операційного відділу про відкриття клієнту позичкового рахунку.

Кредит – це економічні відносини між юридичними і фізичними особами і державою з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення, і як правило, з виплатою відсотка.

Принцип кредитування:

принцип забезпеченості кредитування означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника.

принцип повернення строковості та платності означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений кредитним договором термін з відповідною платою за його використання;

цільовий характер використання передбачає вкладення коштів на конкретні цілі;

принцип строковості;

принцип платності.

Процес кредитування банком юридичних осіб охоплює такі етапи:

Початковий етап – це особисте знайомство економіста кредитного відділу, а також керівника банку із клієнтом і розгляд його заявки, в якій обумовлено необхідну суму кредиту, ціль і вид кредиту, термін, кредитне забезпечення. Деякі банки пропонують клієнтам заповнити анкету позичальника.

Наступний етап – визначення кредитної спроможності клієнта за його балансом, іншими звітними документами та оцінка ризику кредиту.

Третій етап – підготовка до укладання кредитної угоди. На цьому етапі банк визначає вид кредиту, суму, термін, способи видачі і погашення, вид забезпечення і % ставку.

На четвертому етапі ведуться переговори з клієнтом про умови кредитної угоди. На кредитній раді кредитний інспектор аргументує корисність і прибутковість угоди. Рішення на видачу кредиту оформляється протоколом кредитної ради чи комітету.

Завершальний етап – характерний тим, що банк здійснює контролюючі функції, перевіряє цільове використання кредиту, надходження боргу % за ним, оформляє акта відхилень та вирішує всі питання про несвоєчасному поверненню кредиту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Облік товаро-матеріальних цінностей

ПЛАН 1.Облік товаро-матеріальних цінностей. 2.Облік товарів за групами. 3.Облік руху тари. 4.Облік допоміжних матеріалів. Облік в аптечних установах повинен забезпечувати безперервний і ретельний нагляд за наявністю, рухом, раціональним використанням та економним витрачанням матеріальних цінностей. Умови транспортування, зберігання та реалізації товарів аптечного асортименту потребують щоденного контролю і з боку працівників обліку, з тим щоб запобігти втратам, псуванню та розладнанню. Правильний систематичний облік руху ...

Документи i розрахунки

Розділ 6.  Документи i розрахунки 6.1.  Призначення режиму В "1С:Бухгалтерiї-Проф." iснують два способи вводу даних в журнал операцiй: типовi операцiї i режим "документи i розрахунки". Перший з них розрахований на простi ситуацiї i має деякi обмеження при застосуваннi. А саме: проводки типової операцiї iснують як одне цiле тiльки в момент вводу типової операцiї. Пiсля занесення цих проводок в журнал операцiй вони нiчим не вiдрiзняються вiд введених вручну; якщо Ви неправильно ввели реквiзити типової ...

Службові відрядження у межах України

Що таке службові відрядження в межах України. Службові відрядження – це поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи цього працівника. Місцями виконання доручення – можуть бути як населений пункт (пункти так і окремі об’єкти заповідник, будівельний майданчик, географічний об’єкт, військова частина тощо). Термін відрядження встановлює керівник. Цей термі у межах України може перевищувати 30 календарних днів. Термін відрядження ...