Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

При відсутності коштів на р/р для розрахунків з постачальниками банк на прохання юридичної особи видає кредит і контролює його погашення. Позичкові рахунки – це активні рахунки, призначені для обліку позичок, які вдані юридичній особі, визначені строки позички погашається юрид. особою з р/р.

18. Ознайомлення з обліком прострочених позик.

Фінансове планування на підприємстві

У разі неможливості погашення позичальником заборгованості і % за нею в встановлені строки, банк може надати відстрочку погашення боргу, тобто пролонгувати кредит. Клієнт подає заяву на пролонгацію кредиту за 10 днів до терміну погашення і вказує об’єктивні причини. У додатковій угоді на пролонгацію кредиту збільшується % ставка за кредит. Угоду підписують як керівники, так і юрист банку. Сума пролонгованих позичок списується з кредиту позичкового рахунку і записується в дебет “Пролонговані позички”. Комерційний банк має право у випадку не цільового використання коштів стягувати своїми розпорядженнями штраф чи змінювати % ставку плати за кредит чи попередити позичальника про припинення подальшого кредитування.

Фінансове планування – це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства по плановому періоді.

Метою фінансування є забезпечення виробничого процесу необхідними джерелами фінансування.

Основні завдання фінансового плану на підприємстві є:

забезпечення виробничної та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

установлення раціональних фінансових відносин із суб’єктами господарювання, банками, страховими компаніями;

вивчення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка раціональності його використання;

виявлення та мобілізація резерву збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів;

здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів.

Фінансове планування дає змогу розв’язати такі питання:

які грошові засоби може мати підприємство в своєму розпорядженні;

які джерела їх надходження;

яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, банкам та кредиторам;

як повинен здійснюватися розподіл прибутку на підприємстві;

як забезпечуються реальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування.

У фінансовому плані використовуються такі методи: балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний, оптимізація планових рішень, економічно-математичне моделювання.

Зміст балансового методу полягає в тому, що не тільки балансуються підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття.

Суть нормативного способу фінансового планування полягає в тому, що на основі встановлених фінансових норм та техніко-економічних нормативів розраховується потреба господарського суб’єкта у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих ресурсів.

За використанням розрахунково-аналітичного методу планові показники розраховуються на підставі аналізу фактичних фінансових показників, які беруть за базу та індексі їх зміни у плановому періоді.

Оптимізація планових рішень полягає в розробці варіантів планових розрахунків для того, щоб вибрати з них найоптимальніший.

Економіко-математичне моделювання уможливлює знайдення кількісного вираження взаємозв’язків між фінансовими показниками та факторами, які їх визначають.

Сьогодні фінансове планування потребує переведення на нові принципи організації. Його зміст та форми мають бути суттєво змінені у зв’язку з новими економічними умовами та соціальними орієнтаціями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

Транспорт - одна з найважливіших складових частин матеріальної бази економіки будь-якої країни. Розвитку транспорту як складової частини інфраструктури постійно приділяють велику увагу уряди практично всіх країн. Транспорт є головним чинником розвитку туризму. Велика роль транспорту в вирішенні соціальних проблем, забезпеченні ділових, культурних і туристських поїздок населення, розвитку культурного обміну як усередині країни, так і за кордоном. Автомобільний транспорт міцно увійшов у наше життя, практично кожне туристичне ...

Облік товарних операцій в торгівлі

План. організація обліку в торгівлі формуваня цін на товари і контроль за їх дотриманям облік товарних операцій в оптовій торгівлі облік придбання товарів облік реалізації товарів зі складів облік реалізації товарів транзитом облік товарних операцій у роздрібній торгівлі облік придбання товарів облік тари в роздрібній торгівлі облік реалізації товарі уроздріб облік реалізації товарів у розстрочку облік реалізації товарів у комісійній торгівлі облік товарних витрат у торгівлі облік операцій по патентуванню окремих видів ...

Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

План Вступ 1. Сутність поняття цінні папери та необхідність експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами. 2. Особливості обліку операцій з цінними паперами та інформація з якою працює експерт-бухгалтер. 3. Особливості оформлення висновків як результат проведення експертизи. Висновки Література Вступ Потреба у дослідженнях судово-бухгалтерської експертизи операцій з цінними паперами виникае у правоохоронних органах у випадках розслідування правопорушень, пов'язаних з протиправними ...