Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

Щоденно вкінці робочого дня касир підраховує підсумок за день, виводить залишок грошей на наступне число і передає в бухгалтерію звір разом з прикладними до нього документами під розписку на першому екземплярі касової книги.

Отримані бухгалтерією касові звіти і документи опрацьовуються. Кожний запис звіряється з первинним документом, після чого проставляється в звіті шифр кореспондуючого з рахунком 50 “Каса” синтетичного рахунку і субрахунок. Залишок грошей на початок дня по звіту касира бухгалтер співставляє з залишком в попередньому звіті, і перевіряє правильність виведених оборотів і залишку.

На основі спрацьованого звіту касира у бухгалтерії ведеться облік касових операцій в журналі-ордері №1 по кредиту рахунку 50 “Каса” і в відомості №1 по дебету рахунку 50.

2. Призначення розрахункових рахунків

Для зберігання тимчасово вільних грошей та здійснення розрахункових операцій кожному підприємству відкривають у відділеннях банку по місцю їх знаходження розрахунковий рахунок.

Через них і здійснюються розрахунки шляхом відповідних записів з розрахункового рахунку одного підприємства або зарахування на розрахунковий рахунок іншого. Підприємство, якому відкрили розрахунковий рахунок являється його власником. Воно розпоряджається, в межах пред’явлених йому усіма засобами, що зберігаються на цьому рахунку. Розрахунковий рахунок відкривається в момент введення в дію підприємства.

Операції, що проводяться на розрахунковому рахунку в банку обліковуються на рахунку №51 “Розрахунковий рахунок”. Основою ля записів операції на цьому рахунку є виписки з розрахункового рахунка. Періодично банк видає власникам розрахункових рахунків виписки з рахунку з копіями розрахункових документів. Виписка обов’язково подається на перше число кожного місяця. У ній по кожній операції вказують дату, номер документа, код операції, сума оборотів по дебету і по кредиту.

При цьому сума, яка зарахована на розрахунковому рахунку у виписці відображається в оборотах по кредиту, а сума, описана з розрахункового рахунку – в оборотах по дебету. Після кожної операції виводяться новий залишок грошових засобів. До виписки додаються документи, на основі яких проведено списання або зарахування грошей. По операціям проведеним по дорученню власника рахунку і по грошовим чекам банк до виписки документи не дає (вони складаються самим підприємством). Виписка з розрахункового рахунку перевіряється з точки зору відповідності її даним підприємства документам, при цьому встановлюються чи всі записи відносяться до підприємства – власника.

У виписці проставляються номер кореспондуючого рахунку. Виписки є основою для записів до регістрів (журналу-ордеру 2) операцій на розрахунковому рахунку. Записи банку підприємства повинні бути ідентичними.

Регістрами для обліку грошових засобів по розрахунковому рахунку є журнал-ордер 2. У журналі-ордері 2 відображають операції по кредиту, а у відомості дві операції по дебету 51 рахунку. Складається журнал-ордер по даним випискам банку.

3. Облік цінних паперів, розрахунки векселями, нарахування дивідендів

Розрізняють такі види цінних паперів: акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі, казначейські зобов’язання, приватизаційні папери.

Акція – це цінний папір без визначення обігу, який засвідчує внесення визначеного паю до статутного фонду акціонерного товариства. Вона дає право на участь в управлінні акціонерним товариством і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна у разі ліквідації акціонерного товариства.

Облігації – це цінні папери, що засвідчують внесення їх власникам грошових коштів і підтверджують зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість у передбаченні в них термін зі сплатою фіксованого процента. Сплата процентів по облігаціях здійснюється щорічно.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Поняття про основні засоби

1. Характеристика та класифікація основних засобів Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в аренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за ...

Узагальнення результатів аудиту

ПЛАН Узагальнення результатів аудиту 9.1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку 9.2. Основні елементи аудиторського висновку 9.3. Види аудиторських висновків та їх зміст УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ 1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку Результати аудиторської перевірки відображаються в аудитор­ському звіті. Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звіт­ності. У зв'язку з тим, що зміст аудиторського звіту ...

Облік товарних операцій в торгівлі

План. організація обліку в торгівлі формуваня цін на товари і контроль за їх дотриманям облік товарних операцій в оптовій торгівлі облік придбання товарів облік реалізації товарів зі складів облік реалізації товарів транзитом облік товарних операцій у роздрібній торгівлі облік придбання товарів облік тари в роздрібній торгівлі облік реалізації товарі уроздріб облік реалізації товарів у розстрочку облік реалізації товарів у комісійній торгівлі облік товарних витрат у торгівлі облік операцій по патентуванню окремих видів ...