Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

Ощадні сертифікати – це письмові свідоцтва кредитної установи про депонування грошових коштів, що засвідчує право власника на одержання після закінчення встановленого терміну депозиту і процентів по ньому.

Видають ощадні сертифікати як іменні, так і не пред’явника.

Казначейські зобов’язання – це різновид цінних паперів на пред’явлення, які розміщуються на добровільних засадах, посвідчують внесення їх держателями грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу протягом всього терміну володіння цими паперами.

Приватизаційні папери – це вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств.

Вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя.

Векселі бувають двох видів:

звичайний (простий)

переказний.

Простий вексель – це свідоцтво, що містить у собі письмове зобов’язання боржника сплатити визначену суму грошей своєму кредитору.

Переказний вексель – це документ, що містить письмову вказівку векселедержателя особі, на яку встановлений вексель.

Нарахування дивідендів.

Прибуток розподіляється після нарахування зобов’язань перед бюджетом, тобто частину коштів у розмірі визначеному від бази і діючої ставки резервується для сплати податку на прибуток.

Прибуток розподіляється за різними цільовими фондами відповідно з правилами записами установчими документами підприємства, враховуючи початкові потреби.

Якщо з статутом як установчим договором не передбачено відсоткового розподілу прибутку по фондах, його розподіляють відповідно з рішенням керуючих органів підприємства або наказом керівника.

Прибуток можна використовувати не розподіляючи по фондах, ніхто за це не буде покараний. Дивіденди не можуть бути виплачені раніше їх нарахування, а нарахування можливе з-за умови наявності коштів відповідного фонду, або просто нерозподіленого прибутку.

4. Види банківського кредитування

Залежно від суб’єктів кредитних відносин кредит поділяється на ряд видів:

національний

міжнародний

банківський

комерційний

споживчий

лізинговий

державний

консорціум

бланковий

іпотечний

ломбардний

та інші.

Банківський кредит виступає у вигляді зовнішніх і внутрішніх облігацій позик або безоблігаційної позики – випуск зобов’язань державної скарбниці і кредитування НБУ.

Кредити групуються так:

За сферами спрямування кредити поділяються:

спрямований у сферу обігу;

спрямований у сферу виробництва.

За забезпеченням кредити розрізняють:

забезпечені заставою (майном, цінних паперів);

іпотечні – забезпечені нерухомістю;

гарантовані – (банками, третьою особою, свідоцтвом, страхуванням);

незабезпечені – (бланкові).

За строками користування:

короткострокові (до 1 року);

середньострокові (до 3 років);

довгострокові (понад 3 роки).

За методами видання:

у разовому порядку;

по кредитній лінії;

гарантовані.

За строками погашення:

водночас;

у розстрочку;

дострокова;

після закінчення обумовленого періоду.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

ПЛАН Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку 1. Облікові регістри, їх види 2. Форми облікових регістрів 3. Техніка облікової реєстрації 4. Форми бухгалтерського обліку 5. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення Контрольні запитання ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1. Облікові регістри, їх види Господарські операції, оформлені відповідними документами, для одержання узагальненої інформації про наявність і зміни майна підприємства, господарські ...

Організація аудиторської діяльності

Аудит відносять до інтелектуальної діяльності, яка передбачає дослідження фінансово-господарської діяльності з метою поліпшення її та підвищення прибутковості відпо­відно до замовлень, виданих за угодами між аудиторськими організаціями і суб'єктами підприємницької діяльності. Організацію аудиту очолює Аудиторська палата Украї­ни (або інший уповноважений на це орган), яка згідно і;і законодавством є неурядовим органом. Метою діяльності Аудиторської палати є створення системи незалежного фі­нансово-господарського контролю ...

Державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

Державне мито Законодавче - нормативна база: 1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93р. № 7-93 із змінами та доповненнями. Державне мито - це плата, яка справляється за вчинення юридичних дій та за видачу документів юридичного значення уповноваженими на те органами. Платники Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. , Об'єкти Державне мито ...