Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

Етапи кредитування:

І. Початковий етап – особисте знайомство, економісти кредитного відділу та керівники банку, з клієнтами розгляд письмової заявки, в якій обумовлено необхідну суму кредиту, мету, вид кредиту, термін і забезпеченість.

ІІ. Наступний етап – визначення кредитоспроможності клієнта за його балансовим та іншим звітами, даними і оцінка ризику кредиту.

ІІІ. Підготовка до укладання кредитної угоди – банк визначає вид кредиту, суму, термін, способи видачі і погашення, вид забезпечення, відсоткову ставку за користування кредитом у сферу обігу чи виробництва.

IV. Ведуться переговори про умови кредитної угоди з постачальником – документальне оформлення кредитної угоди, базового зобов’язання гарантованих листів або договорів.

V. Завершальний етап – характерний тим, що банк здійснює функції, перевіряє цільове використання позики, надходження бору і відсотків за ним, оформляє акти відхилень.

5. Облік фондів і фінансових результатів

Фінансовий результат діяльності підприємства складається з прибутків та збитків. Вони відображаються на активно-пасивному балансовому рахунку №80 “Прибутки і збитки”. По дебету відображають збитки, по кредиту – прибутки. Прибуток (збиток) – є основним узагальнюючим показником діяльності підприємства. Балансовий прибуток (збиток) підприємства – це сума доходів (збитків) від реалізації продукції товарів нематеріальних активів, основних засобів і інших матеріальних цінностей, а також доходів від позареалізаційних операцій, зменшення на суму витрат по них. Прибуток утворюється з виручки від реалізації за вирахуванням повної собівартості реалізованої продукції, що включає витрати на заробітну плату. Визначення прибутку наприкінці звітного періоду відбувається за активно-пасивним рахунком балансу №46 “Реалізація”. При перевищенні кредитових оборотів над дебетовими ми маємо прибуток. В іншому випадку – збиток.

Рахунок №87 призначений для відображення руху коштів за всіма видами ФЕС, створених підприємством відповідно до чинного законодавства і статуту підприємства. До рахунку №87 відкривають відповідні субрахунки:

871 “Фонд розвитку науки і техніки”.

872 “Фонд соціального розвитку”

873 “Фонд матеріального заохочення”.

При створенні ФЕС за рахунок прибутку здійснюють такі бухгалтерські записи – Дт 81 Кт 87. На дебеті 87 відображають суми використаних фондів:

на суму премій і винагород – Дт 87 Кт 70

на суми видані у порядку надання одноразової допомоги працівникам на придбання путівок до будинків відпочинків до складу оборонних коштів – Дт 87 Кт 85.

Фонди спеціального призначення утворюються з прибутку підприємства після розрахунків з бюджетом по податках, відповідно до чинного законодавства та статуту підприємства.

Питання про види ФСП, процент відрахування до них вирішує підприємство самостійно, але має бути зафіксовано в установчих документах. Підприємство може створювати в складі фондів спеціального призначення, як фонди накопичення, тобто резервувати кошти для підприємства і фондів споживання. Облік ФСП ведеться на рахунку №88 за видами фондів. Рахунок №88 має такі субрахунки:

цільових внесків засновників;

ФСП від довірчих підприємств;

прибутку і інше.

Порядок формування статутного фонду регулюється законодавством та установчими документами. Статутний фонд – це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Розмір статутного фонду визначається установчими документами і фіксується у статуті підприємства. Майно, внесене в натуральній формі у власність підприємства в рахунок вкладів до статутного фонду, оприбутковується в оцінці, що визначена за домовленістю засновників. При формуванні статутного фонду створюваного підприємства на суму вкладів засновників складається проводка:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Аудит і ревізія стану організації облікової політики

Вивчення аудитором і ревізором співставленості фінансових даних, господарюючого суб'єкта, здійснюється з одночасною перевіркою відображених в обліку дотримання останнім принципу незмінності методології відображення окремих господарських операцій і оцінки майна в обліку. Тому ознайомлення з діяльністю підприємства контролер починає з вивчення облікової політики підприємства. Це дозволяє швидко визначити особливості обліку підприємства, скласти точний план перевірки з врахуванням специфіки діяльності і фінансового стану ...

Характеристика бухгалтерських рахунків

Рахунок 01 "Основні засоби" 4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді. Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби". 4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в ...

Облік автомобільного транспорту на підприємстві

Зміст І. Вступ …………………………………………………………………….3 ІІ. Автомобіль, як об’єкт основних засобів ……………………………..4 3. Спецавтомобіль і валові витрати ……………………………………..6 4. Продаж автомобіля підприємством …………………………………10 4.1. Продаж автомобіля підприємством недержавної форми власності непов’язаній особі ………………………………….11 4.2. Особливість продажу державного автомобіля …….……12 5. Перевезення вантажів автомобільним транспортом ……….………13 6. Бухгалтерський і податковий облік перевезення пасажирів автомобільним транспортом ……………………………………………14 ...