Search:

Облік грошових засобів і розрахункових операцій

9. Ознайомлення з організацією фінансової служби підприємства.

Функції відділу

Фінансова служба підприємства призначена для розроблення цілого рядку міроприємств, які направлені на покращення виробничої стабільності підприємства. Фін. відділ є структурним підрозділом підприємства. Основна мета фін. відділу – слідкувати за фін. ресурсами, що забезпечує процес простого і розширеного відтворення та прибутковість підприємства. Фін. відділ здійснює контроль:

За використанням фін. ресурсів.

За обіговістю основних засобів.

За забезпеченістю використання власних оборотних засобів.

За прискоренням обіговості.

За здійсненням ринкових, банківських, бюджетних операцій.

За розрахунками з постачальниками.

За розподілом і перерозподілом фін. ресурсів.

Слідкує за розрахунками з працівниками підприємства.

Слідкує за складанням і аналізом планів господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Працівники фін. відділу використовують нові форми кредитних і розрахункових операцій, їх удосконалюють, використовуючи при цьому випуск цінних паперів – комерційний кредит. На чолі фін. відділу стоїть начальник, який несе відповідальність за фін. стан підприємства і здійснює нові види фінансових операцій на основі законів, правил. Фін. відділ зв’язаний з такими відділами:

відділ реалізації;

бухгалтерія;

відділ капітального будівництва;

бюро економічного аналізу.

Фінансовий відділ включає такі групи:

планово-аналітичну;

оперативно-фінансову;

розрахункову;

касову;

претензійну.

Кількісний склад фін. відділу залежить від:

об’єму робіт;

організації виробництва;

рівня комп’ютеризації та механізації.

Фін. відділ підпорядковується головному економісту – заступнику директора по економічних питаннях або генеральному директору безпосередньо. Начальник відділу може мати перший підпис на документі для банку. Фін. відділ контролює роботу підприємства в частині фінансів, а саме:

Вартість обладнання, що надійшло на підприємство по замовленнях і договорах.

Правильність оформлення і склад грошових розрахунків.

Своєчасність, правильність і доступність встановлення цін і тарифів на всі види діяльності підприємств.

Фін. відділ подає дані в:

плановий відділ (фін. план);

бухгалтерію (виписки з рахунків в банку);

відділ реалізації (дані про продукцію);

відділ матеріально-технічного постачання (інформацію про уточнення планових завдань).

Фін. відділ реалізовує свої права щоденно на направлення забезпеченості, платоспроможності і стійкості фін. положення підприємств (прибутковості).

10. Доходи підприємств

Доходи можна збільшити за рахунок:

зниження собівартості;

покращення якості продукції;

введення нового асортименту;

швидкості обертання основних засобів;

підвищення податку на прибуток;

зниження цін;

кількості виробленої продукції.

Розрізняють такі види прибутку;

а) прибуток від реалізації продукції;

б) балансовий прибуток;

в) прибуток від іншої реалізації;

г) позареалізаційний прибуток.

11. Методи розподілу прибутку підприємства

Прибуток є одним із найважливіших показників, що характеризує ефективну роботу підприємства і його фінансову сторону. Але однакову величину прибиту можна одержати при різних затратах, тому для оцінки ефективності роботи підприємства широко використовують показник рентабельності, який дає характеристику рівню доходності підприємства. Для аналізу використовують такі показники рентабельності:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Теорія обліку та організація облікової діяльності

План Курс теорії бухгалтерського обліку: побудова, складові частини, зв’язок з іншими дисциплінами. Поняття теорій обліку. Зв’язок обліку з іншими дисциплінами. Бухгалтерський облік: регулювання, завдання та функції. Регулювання обліку. Завдання та функцій бухгалтерського обліку. Національні стандарти обліку. Поняття та розробка стандартів. Структура П(С)БО. Класифікація стандартів за економічним змістом. Види обліку. Бухгалтерський облік. Управлінський та фінансовий облік. Динамічний бухгалтерський облік. Актуарний та ...

Характеристика бухгалтерських рахунків

Рахунок 01 "Основні засоби" 4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді. Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби". 4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в ...

Суть і завдання економічного контролю

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різ­них соціально-економічних формаціях потребує вдосконален­ня функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки. Контроль як функція управління під­порядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає цілям управління, які виз­начаються економічними і політичними закономірностями розвитку певної формації. Функції економічного контролю зумовлюються дією основного економічного закону формації і цілями суспільства, ...