Search:

Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

Малюнок 2. Матриця SWOT-аналізу.


2.2. Вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища.

Вивчення внутрішнього середовища являє собою аналіз таких ресурсів підприємства:

Фінасові ресурси.

Трудові ресурси.

Виробничі ресурси.

Аналіз фінансових ресурсів. Фінансові ресурси характерезуються: сьогоднішніми та майбутніми поступанням коштів; змогою їх переміщення; доступністю капітала; ціллями в відношенні прибутку і дивідендів.

По суті, під поступанням коштів, мається на увазі оцінка грошових на дійсно довгий період. Зрозуміло, що при цьому дуже важлива не точність прогнозу, а його надійність: необхідно представляти порядок коштів, які поступлять на підприємство на перспективу і ступінь їх стабільності. Це може дати змогу ддля оцінки, з одної сторони, результативності діючої стратегії фірми і актуальності її зміни, з іншої сторони – змогу розширити діяльність, освоєння нових видів продукції і нових іноземних ринків.

Інших показник – змога переміщення коштів – в більшій мірі відноситься до характеристики місцевих умов в кожній із засвоєнній країні, але повинен бути розглянений уже на цьому кроці, оскільки він значно впливає на реальні рескрси фірми. Маються на увазі такі аспекти, як свобода капітальних і інших ресурсів в країнах, в яких вони розміщенні; ліквідність ресурсів та інші.

Запозичений капітал є другим джерелом фінансових ресурсів для діяльності і розвитку фірми. Тут необхідно розглядати окремо можливістть залучення коштів в цілому і в районі засвоєння країни.

Отже, можна сказати, що доступність капітала диференціюється по його видам. Так, щоб отримати банківський кредит необхідно предявити умови і гарантії його повернення, в тому числі зі сторони третіх осіб, або передачею майна під заставу. Залучення інвесторів не потребує ні гарантії, ні застави – необхідно лише, як правило, економічне трактування, яке носить в даному випадку інший характер, чім при видачі кредиту: об’єктом доказу є не конкретне міроприємство, а діяльність фірми в цілому.

Можливість залучення місцевих коштів важлива по тій причині, що в країні можут існувати обмеження по участі іноземців в статутному капіталі, тоді необхідно, щоб партнерами по бізнесу стали або держава, або місцевий бізнес.

Аналіз трудових ресурсів. Із числа показників, які необхідно розглянути при цьому аналізі, відмітимо: загальна чисельність персонала, рівень використання персонала, можливість переміщення робітників з одного підприємства на інше, можливість залучення додаткових ресурсів.

Перший показник дає можливість оцінити чисельність і кваліфікацію структури наявного персонала потенційному розвитку фірми. Тут необхідно співвставити аналіз трудових показників по даній фірмі і її конкурентах. Рівень використання персонала в цьому ж розрізі характерезує внутрішні резерви фірми – як для розширення, так і для економії. Інше джерело резервів для розширення діяльності – перезподіл робітників по підприєсмтву. Таку дію необхідно проводити в любому випадку, якщо виявлена значна нерівномврність і використанні персонала; але осбливо важливо мату таку можливість для щвидкої екснансії на новому ринку. Останній показник - можливість залучення нових робітників характерезує в основному країну, в якій працює фірма, яле при цьому являється одним із важливіших факторів розвитку фірми, тобто джерелом розширення її діяльності в даній країні.

Аналіз виробничих ресурсів. Аналіз використання виробничих ресурсів необхідно робити з точки зору вирівнення загрузки, і що важливо в даному випадку для оцінки доцільності розширення виробництва. Якщо підприємство загружено на достатньому рівні, чи перезагрузені, це дає можливість ставити питання про створення нових виробничих ресурсів – при умові відповідних заключень маркетингових досліджень. Якщо ж підприємство загружено не в достатній мірі, то можливі різні варіанти дій фірми: стимулювати збут, зміна асортимента, розширення географії збуту, перенесення виробництва в інші регіони з ціллю зниження затрат.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Проектування системи управління інформаційними підсистемами

Зміст Зміст. 2 Вступ. 3 1. Інформаційні технології й інформаційні системи на підприємстві 6 2. Взаємозв’язок організацій та інформаційних систем 11 3. Ролі менеджерів та інформаційних систем в управлінні 18 3.1. Системи підтримки управління (Managerial Support Systems). 19 4. Стратегічна роль інформаційних систем у менеджменті 20 4.1. Інтегрована система управління як інструмент управління компаніями. 22 5. Побудова системи управління інформаційними ресурсами підприємства. 24 5.1. Етапи робіт із впровадження ...

Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

Сучасний менеджмент просто не мислимий без участі маркетингових підходів, методів тощо. Тому маркетингові концепції досить широко використовуються в менеджменті, адже завдяки ним можна більш ретельніше та ефективніше розробляти стратегію впливу на споживачів, обходити конкурентів, впливати на інші сфери діяльності. Концепція маркетингу — це орієнтація на нестатки і запити споживачів, досягнення мети більш ефективним, ніж у конкурента способом. Концепція маркетингу зв'язана з прийняттям рішень у всіх сферах діяльності ...

Менеджмент - наука управління

Менеджмент – процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з тим, щоб досягнути координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного досягнення завдань. Термін управління спочатку визначив вміння об’їжджати коней та ними керувати. Англійське слово “to manage” (керувати) походить від кореня латинського слова “manus” (рука). Потім цим терміном почали визначати вміння володіти зброєю та керувати колісницями. Управління організацією в умовах ринкової економіки складніше, ніж в ...