Search:

Управління агрострахуванням

Реферати » Страхування » Управління агрострахуванням

ЗМІСТ

Вступ

5

     

Розділ 1.

Теоретичні основи страхування ризиків при здійсненні підприємницької діяльності в сільському господарстві

8

 

1.1

Економічна суть ризику, специфічні ризики при торгівлі сільськогосподарською продукцією

8

 

1.2.

Загальна сутність страхування

17

 

1.3.

Економічна сутність страхування в сільському господарстві

24

         

Розділ 2.

Сучасний стан страхування сільського господарства в Україні

37

 

2.1.

Загальна організаційно-економічна характеристика НАСК „Оранта”, особливості укладання договорів сільськогосподарського страхування.

37

 

2.2.

Особливості та актуальні проблеми в сфері страхування в АПК

47

 

2.3.

Державне управління страхуванням в сільському господарстві

56

     

Розділ 3.

Шляхи до зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності в АПК

65

 

3.1.

Концепція розвитку системи агрострахування

65

 

3.2.

Необхідність компенсації страхових виплат з боку держави

74

 

3.3.

Міжнародна практика розвитку системи страхування в агробізнесі

82

 

Висновки

94

   

Список літературних джерел

97

   

Додатки

102

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Досвід і напрямки розвитку страхової освіти

Як зазначають експерти серед чинників, що зумовлюють відносно великі темпи розвитку страхування в нашій країні є високий рівень освіти населення і, зокрема, керівного складу підприємницьких структур. На цьому фоні реалізація такого “невидимого” товару як страхові послуги відбувається відносно легше ніж в умовах низької грамотності потенційних суб'єктів страхування. В розвитку страхової культури велика роль належить освітянським закладам, зокрема, університетам, академіям, інститутам, коледжам і факультетам економічного ...

Яким має бути образ страхового агента

Сьогодні можна впевнено сказати, що з кожним роком все більше зростає довіра населення до страхування як інституту реального захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Яскравим свідченням цьому є постійно зростаючі активи страхових компаній, кількість страхових відшкодувань та підписаних угод. Однак потенціал можливостей вітчизняного страхування значно більший і потребує розвитку. Цьому могла б сприяти масована пропаганда можливостей галузі, консалтингу послуг тощо. Але засобами рекламних акцій це питання не ...

Роль страхування в інвестиційному процесі

ЗМІСТ 1.Вступ 2.Сутність страхування 3.Місце і роль страхування в інвестиційному процесі 4.Висновок 5.Використана литература ВСТУП СТРАХУВАННЯ - система заходів щодо організованого спеціальними страховими державними і недержавними органами захисту майнових інтересів громадян і організацій, установ (фізичних і юридичних осіб) у разі настання певних подій, непередбачених негативних обставин (страхових випадків) за рахунок спеціально створених грошових фондів. Буває добровільним або обов'язковим. Страховими органами ...