Search:

Управління агрострахуванням

Компанія продовжує твердо стояти на позиціях виключного дотримання законодавства, чесності та порядності у відношенні до своїх клієнтів та продовжує роботу з інтенсифікації свого розвитку, активно реалізуючі всі наявні ресурси.

Але правдивіше за всі показники про НАСК «Оранта» кажуть наші клієнти. Протягом 2004 року структурними підрозділами Компанії укладено близько 14,5 млн. договорів страхування.

НАСК «Оранта» по праву є народною страховою компанією. Як показали незалежні дослідження, НАСК «Оранта» є лідером в Україні за рівнем обізнаності населення про торгову марку. За результатами першого півріччя 2005 р. НАСК „Оранта" стала переможцем рейтингу ефективності торгових марок „Гвардія брендів".

Компанія зберігає та примножує багатий унікальний досвід, надбаний протягом більш ніж 80 років кропіткої праці та щиро вдячна всім своїм клієнтам, які вже стали або стануть членами великої сім’ї — «Оранта».

Табл. 2.1.

Фінансові показники НАСК „Оранта „

Статутний капітал

44,6 млн. грн.

Активи

161,8 млн. грн.

Сформовані страхові резерви

79,9 млн. грн.

Кількість договорів страхування

14,4 млн.

Кількість структурних підрозділів

633

Кількість працюючих

9,1 тис. працівників, в т.ч. 7 тис. страхових агентів

Страхові платежі за 2004 р.

253,3 млн. грн.

Страхові виплати за 2004 р.

124,8 млн. грн.

Джерело: Офіційний сайт НАСК „Оранта” www.oranta.ua

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» є одним з ініціаторів створення і засновником Ліги страхових організацій України. Компанія також є членом:

· Моторного (транспортного) страхового бюро України,

· Морського страхового бюро України,

· Української спілки промисловців та підприємців,

· Торгово-промислової палати України,

· Української зернової асоціації.

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» здійснює страхування сільськогосподарських ризиків у формі обов’язкового згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 1000:

· страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами;

· страхування врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності на випадок нанесення збитків, пов’язаних з неотриманням або недоотриманням врожаю сільськогосподарських культур унаслідок граду, пожежі, вимерзання, урагану, бурі, зливи, зсуву, повені, селю, землетрусу, посухи, знищення посівів карантинними шкідниками.

У формі добровільного:

· страхування врожаю сільськогосподарських культур;

· страхування посівів та насаджень сільськогосподарських культур (затрат на посів та догляд за культурою);

· страхування с/г продукції у місці її зберігання;

· страхування сільськогосподарських тварин;

· страхування майна сільськогосподарських підприємств;

· страхування транспортних засобів та спецтехніки сільськогосподарських підприємств;

· страхування заставного майна при кредитуванні підприємств аграрного сектору.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Швестиційна політика страховика

Світовий досвід показує, що страховики є важливим джерелом інвестиційного капіталу. По-перше, це пов'язано з інверсією циклу (оскільки отримання страхової премії передує наданню страхової послуги), а по-друге, із розподілом ризику в часі. Тому страховик протягом часу дії договору страхування тимчасово розпоряджається коштами страхувальника, які акумульовані у страхові резерви. Крім коштів страхових резервів, страховик має у своєму розпорядженні власні кошти у вигляді вкладів засновників, а також спеціальних фондів, які ...

Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування

Згідно з вітчизняним законодавством види страхування, де об'єктами страхування є майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди юридичній або фізичній особі, її майну, належать до страхування відповідальності. Страхування відповідальності спрямоване як на захист майнових прав осіб, постраждалих у результаті дії або бездіяльності страхувальника, так і на захист фінансового стану самого страхувальника. За наявності страхового полісу відшкодування збитків постраждалим гарантується ...

Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

Вступ Страхування діяльність повинна опиратися на певні явища та факти. У даному рефераті спробую розглянути питання орієнтації страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій. Так, на концентрацію засобів страхового фонду безпосе­редньо впливає постійно зростаюче число страхуваль­ників й застрахованих об'єктів. Забезпечення фінансової стійкості страхового фонду може аналізуватись з боку встановлення ймовірності недостатності коштів для страхових виплат в певному році та в аспекті співвідношення доходів й ...