Search:

Управління агрострахуванням

З таблиці видно, що майнове страхування в регіонах, а отже і страхування сільськогосподарських ризиків, на відміну від показників по Україні має низький рівень.

Розвиток регіональних страхових компаній які займаються майновим страхуванням є чинником зростання довірливих стосунків між регіональними споживачами фінансових послуг зокрема підприємствами, та загальним фінансовим сектором економіки України.

Сьогодні продовжує рости фінансова стійкість страхового сектору України. Загальний об’єм власного капіталу страховиків станом на перше півріччя 2005 року склав близько 2,6 млрд$. Згідно з результатами 1-го півріччя 2005р. загальний об’єм валових страхових премій склав близько 1,3 млрд. $.Серед добрих тенденцій при порівнянні піврічних показників 2004 та 2005 років, відстежується майже двохкратне збільшення об’ємів надходжень страхових платежів отриманих від юридичних осіб по майновому страхуванню. Це вказує на поступове відновлення довіри до фінансових інституцій. Також відмічається ріст сум страхового відшкодування.

Не дивлячись на добрі тенденції розвитку, які відбуваються за останні роки, стан розвитку страхування майна підприємств, як і взагалі страхування в Україні ще не відповідає рівню стран ЄС. В Таблиці 2.3. можна побачити долю страхування у ВВП за 1994-2005рр.,%

Таблиця 2.5.

Доля страхування у ВВП за 1994-2005рр.,%

Рік  

ВВП,

Млрд.грн.

Чисті страхові

платежі

млрд грн  

Удільна вага

чистих страхових

платежів у ВВП, %

Інфляція  

Чисті страхові платежі з урахуванням інфляції, млрд.грн.

1994

12,0

0,1

0,8

500,0

0,0

1995

54,5

0,2

0,4

280,0

0,1

1996

81,5

0,3

0,4

39,7

0,2

1997

93,4

0,4

0,4

10,1

0,3

1998

102,6

0,7

0,7

20,1

5,6

1999

139,4

1,0

0,8

19,2

0,8

2000

170,1

1,7

1,0

25,8

1,3

2001

201,9

2,5

1,2

6,1

2,3

2002

220,9

3,6

1,6

-0,6

3,6

2003

264,2

6,9

2,6

8,2

6,3

2004

345,9

9,7

2,8

12,3

8,5

6міс.

2005

177,8

3,5

2,0

6,0

3,3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить

Підтримуючи імідж прогресивного уряду, український Кабмін активно співпрацює з величезною кількістю міжнародних організацій. Останні без найменшого докору сумління дають нашим міністрам свої цінні вказівки і настійні рекомендації. Деякі з них наші з успіхом ігнорують вже мало не десять років, але є й такі, ігнорування яких обійдеться «собі дорожче». До розряду останніх належить, зокрема, така структура, як FATF - Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.Не виконати її рекомендації - погано, ...

Добровільне медичне страхування

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов'яз­кового. У рамках добровільного медичного страхування передбачає­ться оплата медичних послуг понад програму обов'язкового медич­ного страхування. Добровільне медичне страхування має на меті за­безпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних із зверненням до медичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою добровільного медичного страхування. Програми добровільного ...

Страхування життя

План Особисте страхування. Страхування життя. Пенсійне страхування. Особисте страхування Договори особистого страхування можуть укладатися у відношенні майнових інтересів громадян, які не суперечать діючому законодавству, пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням. До видів страхової діяльності в особистому страхуванні відносяться: страхування життя; пенсійне страхування; страхування від нещасних випадків та хвороб; медичне страхування. Кожен з цих видів страхової діяльності має свій ...