Search:

Управління агрострахуванням

· сприяє розробці нових продуктів для страхування всіх або більшості видів сільськогосподарської продукції.

На сучасному етапі розвитку уряд має недостатню інституційну спроможність виконувати всі зазначені функції.

Як показує міжнародний досвід, для виконання першої з зазначених функцій уряду – планування та управління програмами державної підтримки страхування – необхідно створити Державне Агентство з аграрного страхування.

З метою розробки та реалізації державної політики щодо страхування аграрних ризиків, Державне Агентство з аграрного страхування виконує такі функції:

1. забезпечує умови для співпраці всіх учасників аграрного страхування;

2. здійснює акумулювання, управління та розподіл фінансових ресурсів, що спрямовуються на державну підтримку аграрного страхування;

3. збирає, обробляє та розповсюджує необхідні дані та інформацію;

4. проводить необхідні наукові та статистичні дослідження у сфері аналізу ринку;

5. щорічно розробляє та через центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики подає на затвердження Кабінету Міністрів України програму державної підтримки страхування аграрних ризиків.

З метою здійснення державного перестрахування катастрофічних ризиків для страхових продуктів в рамках державної підтримки аграрного страхування, необхідно створити установу, яка б виконувала такі функції:

1. забезпечувала покриття катастрофічних ризиків за державними програмами підтримки аграрного страхування;

2. здійснювала контроль за правильністю проведення експертизи з оцінки збитку;

3. брала участь у переговорному процесі щодо розробки нових страхових продуктів;

4. могла би (в разі прийняття щодо цього державного рішення) брати участь від імені держави у пулі страхових організацій, які є співстраховиками у сфері аграрного страхування;

5. забезпечувала досудовий розгляд та врегулювання спірних ситуацій між страхувальниками та страховими компаніями.

Виконання третьої функції уряду у системі аграрного страхування – функції контролю за діяльністю страхових організацій – здійснює, в межах належних їй повноважень, Державна Комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

Страхові компанії виконують у системі аграрного страхування такі функції:

· розробляють, з урахуванням потреб сільгоспвиробників та політики уряду, страхові продукти;

· здійснюють страхування;

· перестраховують ризики у державній системі перестрахування та на приватному ринку перестрахування.

Економічний аналіз та міжнародний досвід засвідчують, що страхові компанії всередині країни можуть утримувати ризики аграрного виробництва лише на основі солідарної відповідальності (співстрахування). Тому перспектива розвитку пропозиції страхових послуг для аграрного сектора може бути пов’язана лише з об’єднанням страховиків у пул, який би пропонував стандартні страхові продукти та методологію оцінки збитку.

Об’єднання страхових компаній-співстраховиків (страховий пул) має виконувати у системі аграрного страхування такі основні функції:

1. розробляти та здійснювати від імені страховиків – учасників пулу – адміністрування страхових договорів (страхових полісів), включаючи проведення статистичних досліджень ринку та актуарних розрахунків, необхідних для розрахунку єдиних тарифів;

2. здійснювати від імені страховиків – учасників пулу – врегулювання збитку, включаючи прийняття звернень на отримання відшкодування, проведення оцінки збитку, розрахунок та безпосередню виплату відшкодування;

3. перестраховувати свої ризики у державній системі перестрахування та на міжнародному ринку перестрахування;

Сільськогосподарські виробники виконують у системі страхування такі функції:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Формування фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні є системою прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках визначених Законом, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків працедавцями, громадянами, а також бюджетних та інших законних ...

Досвід і напрямки розвитку страхової освіти

Як зазначають експерти серед чинників, що зумовлюють відносно великі темпи розвитку страхування в нашій країні є високий рівень освіти населення і, зокрема, керівного складу підприємницьких структур. На цьому фоні реалізація такого “невидимого” товару як страхові послуги відбувається відносно легше ніж в умовах низької грамотності потенційних суб'єктів страхування. В розвитку страхової культури велика роль належить освітянським закладам, зокрема, університетам, академіям, інститутам, коледжам і факультетам економічного ...

Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить

Підтримуючи імідж прогресивного уряду, український Кабмін активно співпрацює з величезною кількістю міжнародних організацій. Останні без найменшого докору сумління дають нашим міністрам свої цінні вказівки і настійні рекомендації. Деякі з них наші з успіхом ігнорують вже мало не десять років, але є й такі, ігнорування яких обійдеться «собі дорожче». До розряду останніх належить, зокрема, така структура, як FATF - Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.Не виконати її рекомендації - погано, ...