Search:

Управління агрострахуванням

Створення Національного агенства з державної підтримки аграрного страхування є доцільною з огляду на плани України щодо вступу до Світової організації торгівлі та інших кроків, спрямованих на інтеграцію у Світові та Європейські структури. Політика СОТ та довгострокова політика ЄС полягає у поступовій відмові від надання прямої державної підтримки виробництву на користь надання таких видів підтримки, які сприяють стабілізації доходів населення (зелена скринька). Підтримка заходів з управління ризиками сільськогосподарського виробництва належить саме до таких видів державної підтримки, які не суперечать принципам СОТ. Отже, така установа, як “Національне агентство з державної підтримки аграрного страхування”, має значно кращі перспективи з точки зору інтеграції України у Європейські та Світові структури, ніж “Фонд аграрних страхових субсидій”, у назві якого наголос робиться на наданні субсидій, а не на допомозі сільськогосподарським виробникам в управлінні їхніми ризиками.

Запропоновані зміни до Закону передбачають розширення функцій цієї установи, зокрема, надання їй функцій інформаційно-аналітичного та консультаційного характеру

Неприйняття законопроекту, що пропонується, обмежить застосування засобів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та залишить високим ступінь ризикованості сільськогосподарського виробництва, наслідком чого може стати дискредитація самої державної підтримки в силу її неефективності, що негативно вплине на фінансовий стан суб'єктів аграрного ринку.

3.3. Міжнародна практика розвитку системи страхування в агробізнесі

Аграрний комплекс має велике значення для економіки практично будь-якої країни. У багатьох випадках держава надає допомогу як безпосередньо виробникам сільськогосподарської продукції, так і страховим компаніям. Метою такої допомоги є розвиток страхової інфраструктури, підвищення якості страхових послуг та зниження вартості страхових програм для користувачів.

Не важко здогадатися, що лідерами ринку аграрного страхування є Північна Америка на Західна Європа.

Рис.3.1 Структура світового ринку аграрного страхування

Джерело: Офіційний сайт Міністерства фінансів України www.minfin.gov.ua

У багатьох випадках держава надає допомогу як безпосередньо виробникам сільськогосподарської продукції, так і страховим компаніям. Метою такої допомоги є розвиток страхової інфраструктури, підвищення якості страхових послуг та зниження вартості страхових програм для користувачів.

Впровадження міжнародних стандартів страхування в Україні є одним із важливих завдань і можливих напрямів входження страхового ринку держави у міжнародне страхове співтовариство. Проте, це можливо лише при врахуванні економічного і політичного становища країни, фінансової стабільністі і створенні законодавчої бази страхування.

Основні підходи до страхування в зарубіжних країнах зводяться до його ролі у різних сферах виробництва та фінансово-кредитної системи. В загальних рисах розглянемо досвід організації і особливості на страхових ринках страхової системи в зарубіжних країнах на прикладі окремих держав.

Міжнародна практика пропонує різні варіанти розвитку системи страхування для аграрного комплексу:

· надання страхових послуг приватними страховими компаніями без допомоги держави (Швеція);

· участь держави в пулах перестрахування (Іспанія);

· субсидування страхових премій за деякими страховими продуктами, наприклад град(Франція, Австрія);

· надання фінансової допомоги для покриття катастрофічних збитків (Німеччина, Італія, США, Канада);

· субсидіювання програм страхування від багатьох ризиків (мультиризики) (Канада, Росія, США);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Страхування професійної відповідальності

Страхування відповідальності - це надання страхового захисту на випадок висунення Страхувальнику третіми особами вимог, заявлених згідно з нормами чинного законодавства щодо відшкодування майнової шкоди. Особливості страхування відповідальності: Майновий, компенсаційний характер: особа, яка завдала шкоду життю, здоров'ю чи майну третіх осіб, зобов'язана повністю відшкодувати збитки потерпілій стороні. Треті особи - невизначене коло осіб, яким Страхувальник може завдати майнової шкоди. Cтрахова ...

Добровільне медичне страхування

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов'яз­кового. У рамках добровільного медичного страхування передбачає­ться оплата медичних послуг понад програму обов'язкового медич­ного страхування. Добровільне медичне страхування має на меті за­безпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних із зверненням до медичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою добровільного медичного страхування. Програми добровільного ...

Роль страхування в інвестиційному процесі

ЗМІСТ 1.Вступ 2.Сутність страхування 3.Місце і роль страхування в інвестиційному процесі 4.Висновок 5.Використана литература ВСТУП СТРАХУВАННЯ - система заходів щодо організованого спеціальними страховими державними і недержавними органами захисту майнових інтересів громадян і організацій, установ (фізичних і юридичних осіб) у разі настання певних подій, непередбачених негативних обставин (страхових випадків) за рахунок спеціально створених грошових фондів. Буває добровільним або обов'язковим. Страховими органами ...