Search:

Управління агрострахуванням

· створення спеціальної державної установи для реалізації політики в сфері аграрного страхування (Іспанія, Канада, США, Росія);

· створення страхової інфраструктури.[23.]

Варто зазначити, що системи страхування не є статичними. Існуюча практика та помилки аналізуються, і держава спільно із страховими компаніями намагається знайти оптимальні рішення для функціонування системи сільськогосподарського страхування. Так, сьогодні, такі зміни відбуваються в Греції, Іспанії, Італії, Канаді і деяких інших країнах.

Рис. 3.2 Структура світового ринку страхування агро ризиків за рівнем страхових премій.

Джерело: Офіційний сайт Міністерства фінансів України minfin.gov.ua

Узагальнюючи перелік ризиків в сільському господарстві провідних країн світу, можна зробити висновок, що переважає так зване мультиризикове або комплексне страхування врожаїв. З Рис. 3.2 видно, що відсоток страхування за таким принципом займає половину в загальній кількості страхових премій отриманих від сільгоспвиробників.

На Рис. 3.3 показано, що світова трійка лідерів на ринку страхування є Сполучені Штати Америки, Японія та Великобританія.

Рис. 3.3 Країни лідери ринку страхових послуг

Джерело: Офіційний сайт Держфінпослуг www.dfp.gov.ua

Розглянемо деякі приклади країн-лідерів, де за підтримки держави створені системи аграрного страхування, які надають виробникам ефективні та фінансово доступні інструменти з управління ризиками.

Іспанія. Комплексна система сільськогосподарського страхування була започаткована в Іспанії в 1978 році з прийняттям Закону “ Про комбіноване аграрне страхування”. Система, впроваджена цим Законом, розповсюджується на рослинництво, тваринництво та лісове господарство.

В результаті розвитку та вдосконалення законодавчої бази сьогодні аграрне страхування в Іспанії регулює близько 15 правовими актами – Законами та Королівськими Декретами.

Базовими принципами іспанського сільгоспстрахування є:

· добровільність страхування для сільгоспвиробників,

· страхування врожаїв приватними страховими компаніями,

· договори страхування можуть бути як індивідуальними , так і колективними,

· значна державна підтримка.

При цьому держава:

· сприяє розвитку страхування шляхом надання субсидій як фермерам, так і страховим компаніям;

· ставить своїм пріоритетом заснування сільськогосподарських товариств взаємодопомоги, сприяє проведенню збору даних та надає технічну допомогу страховим компаніям;

· держава сприяє участі в системі агрострахування якомога більшого числа виробників;

· всі види страхування виконуються на базі планів, які завчасно готуються уповноваженими урядом установами.

З боку держави координацію та управління страхуванням виконує Державна агенція з сільськогосподарського страхування (ENESA), що входить в систему Міністерства сільського господарства Іспанії. Ця установа розробляє та надає уряду для затвердження річний план страхування, в якому встановлюються мінімальні вимоги до технологічного процесу, ризики, які можуть бути застраховані, тарифи та розміри субсидій.

Страхові компанії, які виявили бажання працювати в аграрному страхуванні, об єдналися в АGROSEGURO – групу сільськогосподарських страховиків. На початку 2004 року група складалася з 37 компаній.

АGROSEGURO виступає у відносинах з урядом та фермерами від імені всіх страховиків, впроваджує умови та тарифи страхування, здійснює нагляд за виконанням страхових угод та контролює виплати відшкодування.

Програма Комбінованого аграрного страхування працює в Іспанії вже більше 25 років, тому фермери досить широко використовують страхування для мінімізації ризиків. На сьогодні більше 30% (а в деяких провінціях ця цифра становить більше 50%) іспанських фермерів щороку страхують своє виробництво.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Класифікація за спеціалізацією страховиків

В попередньому розділі зазначалося, що страхування проводиться спеціалізованими страховими організація­ми, які можуть бути державними й недержавними. Пос­луги, що надаються ними, охоплюють різноманітні, як правило, неспівставні види страхового захисту. Разом з тим, все їх розмаїття можна розмежовувати при допомозі класифікації по об'єктах страхування та видах небезпек. В основу такої класифікації доцільно покласти ви­ділення взаємопов'язаних елементів сукупності стра­хових відносин, що знаходяться між собою в певній ...

Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить

Підтримуючи імідж прогресивного уряду, український Кабмін активно співпрацює з величезною кількістю міжнародних організацій. Останні без найменшого докору сумління дають нашим міністрам свої цінні вказівки і настійні рекомендації. Деякі з них наші з успіхом ігнорують вже мало не десять років, але є й такі, ігнорування яких обійдеться «собі дорожче». До розряду останніх належить, зокрема, така структура, як FATF - Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.Не виконати її рекомендації - погано, ...

Місце та роль страхових ресурсів у забезпеченні фінансової надійності страховика

Велике значення у страховій справі займають страхові ресурси, адже саме вони забезпечують надійність страхових компаній. Розглянемо головні складові страхових ресурсів страховиків і дослідимо їх місце та роль у забезпеченні фінансової надійності страхових організацій. АКТИВИ За даними Мінфіну, за станом на 01.10.02 р. сукупний розмір активів українських страховиків склав 3,037 млрд грн. Причому темпам росту активів страхових компаній може позаздрити економіка навіть високорозвиненої країни. Тільки за III квартал 2002 року ...