Search:

Управління агрострахуванням

Джерело: розрахунки страхового рейтингу „INSURANCE TOP” за даними Мінекономіки, НБУ, Укрстрахнадзору , Мінфіну, Держфінпослуг.

[1] Клюй С. В. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності // Економіка АПК - 2003. - №9. - C. 55 - 59

[2] Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 04.10.2001 № 2745-3( зі змінами і доповненнями)// Офіційний вісник України.-2001.-№45-с.1.

[3] Страховое дело / Под ред. Л. И. Рейтмана. - М., 1992. - С. 17.

[4] Финансовый менеджмент. - М.: Финансы, 1997. - С. 7

[5] Турбина К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. - М.: Анкил, 2000. - С. 314

[6] Закон України “Про внесення змін до закону України “Про страхування”” від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ

[7] «Як застрахувати врожай», Київ, 2002,

[8] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[9] Страхування: Підручник / Керівник авт. Колективу і наук. Ред. С.С.Осадець.– К.: КНЕУ, 2002, с. 552.

[10] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[11] Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. №85/96-ВР

[12] М.М.Александрова. Страхування: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛб 2002, с.116

[13] Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 04.10.2001 № 2745-3( зі змінами і доповненнями)// Офіційний вісник України.-2001.-№45-с.1

[14] М.М.Александрова. Страхування: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛб 2002, с.123-124.

[15] Страхування: Підручник / Керівник авт. Колективу і наук. Ред. С.С.Осадець. – К.: КНЕУ, 2002, с. 582.

[16] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[17] Постанова КМ №1000 від 11 липня 2002 року.

[18] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[19] Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. №85/96-ВР

[20] Страхування: Підручник / Керівник авт. Колективу і наук. Ред. С.С.Осадець. – К.: КНЕУ, 2002, с. 542.

[21] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[22] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[23] Осадець,Страхування. Підручник. - К.: КНЕУ, 1998. - 248 с

[24] Портал про страхування сільськогосподарських ризиків www.agroinsurance.com

[25] Офіційний сайт Ліги страхових організацій України www.uainsur.com

[26] Інформаційний центр ВГО "УАК" www.agroconf.org

[27] Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" від 24 червня 2004 року, № 1877-IV

[28] Офіційний сайт Міністерства аграрної політики www.minagro.gov.ua

[29] Офіційний сайт Міністерства Фінансів України www.minfin.gov.ua

[30] Електронне видання www.volyn.com №226 , 5 Серпня 2004 р.

[31] Офіційний сайт Міністерства аграрної політики www.minagro.gov.ua

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Стратегія страхової компанії

Головні перетворення у країні спрямовані на структурні зміни форм власності. Ці зміни, у свою чергу, зумовлюють відповідну трансформацію форм її страхового захисту. У підрозділі 1.1йш­лося про наявність об'єктивних передумов для виходу страху­вання на перший план у системі гарантування економічної безпе­ки юридичних осіб і громадян у разі стихійного лиха, нещасного випадку та інших непередбачуваних обставин. Важливого значення набуває вироблення стратегії розвитку страхового ринку, і зокрема кожної страхової компанії. В ...

Яким має бути образ страхового агента

Сьогодні можна впевнено сказати, що з кожним роком все більше зростає довіра населення до страхування як інституту реального захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Яскравим свідченням цьому є постійно зростаючі активи страхових компаній, кількість страхових відшкодувань та підписаних угод. Однак потенціал можливостей вітчизняного страхування значно більший і потребує розвитку. Цьому могла б сприяти масована пропаганда можливостей галузі, консалтингу послуг тощо. Але засобами рекламних акцій це питання не ...

Уряд захищає інвесторів та кредиторів

Ефективний захист прав інвесторів та кредиторів є важливим напрямком у розвитку фінансового сектора України. Зокрема, це сприяє залученню інвестицій у вітчизняну економіку. Наразі стоїть потреба законодавчого врегулювання цих важливих питань. Ця теза не означає, що Кабінет Міністрів перекладає проблему на парламент. Уже сьогодні урядовці активно працюють, аби ті, хто вкладає або хоче вкласти гроші в українську економіку, почувалися впевнено і мали гарантії. Про це - в інтерв'ю із заступником Державного секретаря ...