Search:

Управління агрострахуванням

Джерело: розрахунки страхового рейтингу „INSURANCE TOP” за даними Мінекономіки, НБУ, Укрстрахнадзору , Мінфіну, Держфінпослуг.

[1] Клюй С. В. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності // Економіка АПК - 2003. - №9. - C. 55 - 59

[2] Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 04.10.2001 № 2745-3( зі змінами і доповненнями)// Офіційний вісник України.-2001.-№45-с.1.

[3] Страховое дело / Под ред. Л. И. Рейтмана. - М., 1992. - С. 17.

[4] Финансовый менеджмент. - М.: Финансы, 1997. - С. 7

[5] Турбина К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. - М.: Анкил, 2000. - С. 314

[6] Закон України “Про внесення змін до закону України “Про страхування”” від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ

[7] «Як застрахувати врожай», Київ, 2002,

[8] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[9] Страхування: Підручник / Керівник авт. Колективу і наук. Ред. С.С.Осадець.– К.: КНЕУ, 2002, с. 552.

[10] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[11] Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. №85/96-ВР

[12] М.М.Александрова. Страхування: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛб 2002, с.116

[13] Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 04.10.2001 № 2745-3( зі змінами і доповненнями)// Офіційний вісник України.-2001.-№45-с.1

[14] М.М.Александрова. Страхування: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛб 2002, с.123-124.

[15] Страхування: Підручник / Керівник авт. Колективу і наук. Ред. С.С.Осадець. – К.: КНЕУ, 2002, с. 582.

[16] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[17] Постанова КМ №1000 від 11 липня 2002 року.

[18] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[19] Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. №85/96-ВР

[20] Страхування: Підручник / Керівник авт. Колективу і наук. Ред. С.С.Осадець. – К.: КНЕУ, 2002, с. 542.

[21] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[22] «Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств» НАСК „Оранта” .- №И 12-01, від 24 квітня 2001р.

[23] Осадець,Страхування. Підручник. - К.: КНЕУ, 1998. - 248 с

[24] Портал про страхування сільськогосподарських ризиків www.agroinsurance.com

[25] Офіційний сайт Ліги страхових організацій України www.uainsur.com

[26] Інформаційний центр ВГО "УАК" www.agroconf.org

[27] Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" від 24 червня 2004 року, № 1877-IV

[28] Офіційний сайт Міністерства аграрної політики www.minagro.gov.ua

[29] Офіційний сайт Міністерства Фінансів України www.minfin.gov.ua

[30] Електронне видання www.volyn.com №226 , 5 Серпня 2004 р.

[31] Офіційний сайт Міністерства аграрної політики www.minagro.gov.ua

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47 


Подібні реферати:

Страхування ЗЕО

Зміст 1. Співстрахування та порядок його здійснення 2. Суть перестрахування. Суб’єкти перестрахування 3. Методи перестрахування Література 1. Співстрахування та порядок його здійснення Один і той самий об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування і, за згодою страхувальника, кількома страховиками. Співстрахування — страхування, при якому два та більше страховиків беруть участь визначеними частками у страхуванні одного й того самого ризику, видаючи спільні чи окремі поліси, кожний на ...

Місце та роль страхових ресурсів у забезпеченні фінансової надійності страховика

Велике значення у страховій справі займають страхові ресурси, адже саме вони забезпечують надійність страхових компаній. Розглянемо головні складові страхових ресурсів страховиків і дослідимо їх місце та роль у забезпеченні фінансової надійності страхових організацій. АКТИВИ За даними Мінфіну, за станом на 01.10.02 р. сукупний розмір активів українських страховиків склав 3,037 млрд грн. Причому темпам росту активів страхових компаній може позаздрити економіка навіть високорозвиненої країни. Тільки за III квартал 2002 року ...

Страхування і характер душі клієнта

Страховий маркетинг Можливість застрахувати об'єкт у значній мірі визначається відношенням страхувальника до проблеми страхування взагалі. Тому в страховій діяльності потрібно враховувати крім фінансових, економічних ще й особистісні якості суб'єктів, що приймають рішення при висновку договорів страхування. Люди, що складають суспільство, не схожі один на одного по своєму темпераменті, відношенню до життя, здатності ставити перед собою життєві цілі і, саме головне, по здатності переборювати перешкоди на шляху до цим цілям. ...