Search:

Захист прав патентовласника в Україні

Як висновок про перспективні напрямки розвитку механізму правового регулювання охорони прав промислової власності суб’єктів космічної діяльності варто додати, що, оскільки деякі з інститутів права промислової власності є відносно новими, а деякі взагалі не закріплені законодавчо належним чином (право на нерозкриту інформацію) і з огляду на специфічність об’єктів промислової власності і їх правової охорони у сфері космічної діяльності (в більшості випадків вони є секретними), існує необхідність у подальшому вдосконаленні механізму, зокрема, у відокремленні і детальному законодавчому врегулюванні правової охорони прав промислової власності суб’єктів космічної діяльності.

Використана література:

1. Інтелектуальна власність в Україні: нормативно-правові акти / За заг. ред., В.Л. Петрова, О.Д. Святоцького - у 2-х томах, 1999, Том 1.,Том 2.

2. Интелектуальная собственность в Украине:нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.Л. Петрова - в 2-х томах, 1999

3. Інтелектуальна власність в Україні: Корисна модель / Л.І. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 128 с.

4. Інтелектуальна власність в Україні: Винахід / Л.І. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 136 с.

5. Інтелектуальна власність в Україні: Знаки для товарів i послуг / Л.І. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, Л.М. Топільська, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 116 с.

6. Інтелектуальна власність в Україні: Промисловий зразок / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 124с.

7. Інтелектуальна власність в Україні:Топографія інтегральної мікросхеми / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 104 с.

  1. Інтелектуальна власність: Словник-довідник у 2-х томах / За ред. О.Д. Святоцького, 2000т.1: Авторське право і суміжні права - 356 с.т 2: Промислова власність - 270 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

У радянському цивільному праві термін "фізична особа" не ви­користовувався, оскільки ця категорія вважалася суто буржуазною і піддавалася відповідній критиці. Натомість, у цивільному законо­давстві колишнього СРСР та республік, що входили до його скла­ду, використовувалося поняття "громадянин", котре розглядалося як таке, що більше відповідає сутності відносин у цій галузі у соці­алістичному суспільстві1. Однак після зменшення напруженості ідеологічної боротьби ставлення до цивілістичної термінології ...

Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Договір купівлі-продажу один з найбільш поширених договорів, що укладаються як фізичними так і юридичними особами, За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується передати майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотними умовами даного договору є майно - товар і ціна. Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Товаром може бути любе майно, не вилучене з цивільного обороту. Товаром ...

Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

План План ВСТУП ___________________________________________________ст. 3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ _ст. 5 ОСНОВНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ ___________ ст. 9 КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ __________ ст. 12 ВИСНОВОК _____________________________________________ ст. 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ______________________ ст. 16 ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ВСТУП Соціальна та економічна кризи спровокували зростання злочинності. Остання ...