Search:

Демографічний потенціал України

Розв’язання цієї проблеми можливе завдяки підвищенню продуктивності праці на основі максимального використання досягнень науково-технічного прогресу. У пропорційному розвитку економіки важливу роль відіграє не тільки економія витрат живої праці, а й матеріалів, сировини, енергії, раціональне використання виробничих фондів, раціоналізація транспортних вантажопотоків на основі науково обґрунтованого розміщення продуктивних сил. Економія витрат живої праці передбачає впровадження трудозберігаючих технологій, що дасть змогу зменшити витрати ручної праці.

Для того щоб створити умови для реалізації права громадян на працю, а також забезпечити соціальний захист тимчасово безробітного населення, на всій території України створено центри зайнятості населення.

Використана література:

1. Заставний Ф.Д. Географія України. – К., 1999.

2. Паламарчук та ін. Географія України. – К., 2000.

3. Розміщення продуктивних сил України / Під ред. Є.П.Качана. – К., 2001.

4. Ковалевський та ін. Розміщення продуктивних сил. – К., 2001.

5. Ковалевський та ін. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – К.,2005.

6. Заставний Ф. Д. Населення України. — Львів: МП «Край», 1993.

7. Паламарчук М.М. Географія України. –К.: Освіта, 1993

8. Соціально-економічна географія України / Під ред О.І. Шаблія – Львів, 1994

9. В.В.Ковалевський, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова Розміщення продукивних сил. Київ, 1998 р.

10. Заставний Ф.Д. Населення України. Національно-територіальні питання. –Львів, 1993.

11. Щорічний статистичний довідник. –К.: Мінстат. – 2003 р.

Додатки

Загальні демографічні показники

Коефіцієнти народжуваності, смертності

та природного приросту населення з 1913 р.

(на 1000 наявного населення)

рік

Кількість народжених

Кількість померлих

Природний приріст населення

1913

44,1

25,2

18,9

1940

27,3

14,3

13,0

1959

20,9

7,5

13,4

1960

20,5

6,9

13,6

1965

15,3

7,6

7,7

1970

15,2

8,8

6,4

1975

15,1

10,0

5,1

1979

14,8

11,1

3,7

1980

14,8

11,3

3,5

1985

15,0

12,1

2,9

1990

12,6

12,1

0,5

1995

9,6

15,4

–5,8

2000

7,8

15,4

–7,6

2001

7,7

15,3

–7,6

2002

8,1

15,7

–7,6

2003

8,5

16,0

–7,5

2004

9,0

16,0

–7,0

2005

9,0

16,6

?7,6

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Проблеми безробіття в Україні

ПЛАН: Вступ 1. Сутність та причини безробіття. 2. Види безробіття та правове забезпечення права на працю. 3. Інфляція і зайнятість населення. 4. Безробіття в Україні: 4.1. Причини безробіття в Україні. 4.2. Система заходів щодо регулювання безробіття в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 млн. чол. ). Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного ...

Демографічний потенціал України

План Вступ 1. Загальні поняття про народонаселення та його значення для розвитку продуктивних сил України. 2. Передумови та фактори формування сучасного демографічного потенціалу України: історичні, природо-екологічні, соціальні. 3. Чисельність і структура населення, їх динаміка. 4. Природній та механічний рух населення. 5. Особливості розміщення населення. Система розселення. Урбанізація. 6. Демографічні проблеми України та шляхи їх вирішення. Висновки Вступ Населення було, є і буде головною складовою ...

Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

Зміст Мета роботи Постановка проблеми Аналіз проблеми Пропозиції до розв’язання проблеми Обгрунтування пропозицій та вибір альтернатив Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями Необхідні умови та ресурси Висновки Список використаної літератури 1. Мета роботи Одна зі стратегічних для будь-якої країни галузей – галузь телекомунікацій – відіграє величезну роль у збалансованому розвитку глобальної та регіональної економіки. Вона є з’єднувальною ланкою як промислової сфери, сфери послуг і споживачів, так і ...