Search:

Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

ДОДАТОК 6

РОЗРАХУНОК ОБЕРТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЗА РІК

№ п/п

Показник

Од. Вим.

За планом

Фактично

Відхилення від плану (+,-)

1

Реалізація товарної продукції

Тис. грн.

5580,0

6120,0

+540

2

Середні залишки нормованих оборотних коштів

Тис. грн.

785,0

805,0

+20

3

Одноденний обсяг реалізації продукції

Тис.грн.

15,5

17,0

+1,5

4

Час обертання оборотних коштів

Дні

50,6

47,3

-3,3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях

Поглиблення ринкових відносин вимагає розробки і практичної реалізації дієвого механізму формування і використання фонду оплати праці, який би забезпечив стабілізацію доходів працівників аграрних формувань і був достатнім для розширеного відтворення робочої сили. Вивчення особливостей відтворення робочої сили в агропромисловому комплексі є актуальним науковим завданням. Воно полягає у теоретичному визначенні всієї специфіки відтворення робочої сили, можливості накреслити конкретні шляхи до усунення негативних тенденцій у ...

Мотивація

Поняття, види і принципи оплати праці. Тарифна система – основа організації оплати праці. Форми і системи оплати праці. Додаткова заробітна плата. Розрахунок середньої заробітної плати. Мотивація праці на п-ві. Робота за сумісництвом. Оплата праці жінок. Документування розрахунків з оплати праці. Преміювання. Регулювання оплати праці. 1. Для розумінні суті заробітної плати (з/п) розглянемо її з таких 5-ти позицій: з/п – це категорія, що відображає відносини між власником п-ва і найманими працівниками з приводу розподілу ...

Ціна та її особливості

План 1 Вступ..................................................................................................3 2 Ціноутворення на різних типах ринку.Процедура установлення фірмою вихідної ціни на товар....................................................…………....…............4 2.1 Чиста конкуренція......................................................................5 2.2 Монополістична конкуренція....................................................6 2.3 Олігополістична ...