Search:

Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

Реферати » Військова справа, ДПЮ » Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

План роботи

План роботи.

Вступ.

Розділ 1. Загальні положення порядку приймання та здавання справ і посад особами, що відають військовим (корабельним) господарством.

Розділ 2. Порядок приймання та здавання справ і посади заступником командира з тилу.

2.1.Методика роботи заступника командира частини з тилу по порядку прийому та здачі справ і посади.

2.2.Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

Розділ 3. Порядок приймання та здавання справ і посади заступника командира фінансово-економічної служби.

3.1. Методика роботи заступника командира фінансово-економічної служби по порядку прийому та здачі справ і посади. Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

3.2.Проблеми та шляхи удосконалення прийому та здачі справ і посад.

Висновки.

Додатки.

Вступ

На сучасному етапі для Збройних Сил України характерно те, що зараз проводиться їх реорганізація.

Проводились та ще будуть проводитись значні зміни і в організаційно-штатній структурі, його технічному оснащенні, удосконаленні норм забезпечення, підвищенні запасів матеріальних засобів організації їх збереження, експлуатації, а також в подальшому поліпшенні умов життя і побуту особового складу.

Все це в значній мірі підвищує роль військового господарства і його керівників у підвищенні бойової і мобілізаційної підготовки, своєчасному та повному задоволенню потреб особового складу.

У повсякденному житті та діяльності військ, а особливо зараз, коли проводяться реорганізація Збройних Сил України, по різним причинам відбувається переміщення посадових осіб, які відають військовим господарством.

При кожному переміщенні офіцерів тилу, з метою підвищення відповідальності за керівництво військовим господарством і забезпечення збереження державної власності, обов'язково проводиться прийом і здача справ і посади що є одною із форм контролю організації і ведення військового господарства.

Правильна та якісна організація прийому і здачі справ та посади є важливим і відповідальним етапом у службовій діяльності офіцерів.

Ця робота потребує чіткого і творчого підходу до рішення різноманітних питань не тільки зі сторони приймаючого і здаючого справи та посаду, а й багатьох інших посадових осіб, які приймають участь у ній.

Розділ 1.

Загальні положення порядку приймання та здавання справ і посад особами, що відають військовим (корабельним) господарством.

Згідно наказу Міністра оборони України №300 [2], військове господарство військових частин та з'єднань - це матеріально технічна база з запасами матеріальних засобів яка призначена для повного та безперебійного забезпечення бойової підготовки військових частин (з'єднань), побутових умов правильної експлуатації бойової та іншої техніки .

Військове господарство організовує та керує ним командир в/частини (з'єднання). Керівництво він здійснює через штаб, своїх заступників, начальників родів військ та служб.

Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим господарством повинні:

знати вимоги наказів, положень, настанов, інструкцій та інших керівних
документів по організації та веденню військового (корабельного)
господарства та керувати ними по роду своєї діяльності;

розробляти та організовувати проведення заходів з подальшого
підвищення бойової та мобілізаційної готовності підпорядкованих
служб (служби);

правильно визначити споживання та знати забезпеченість підрозділів,
частин (з'єднань) матеріальними та грошовими засобами по
підпорядкованих служб (службі) для забезпечення мобілізаційної
підготовки та створення необхідних матеріально-побутових умов
особового складу;

своєчасно витребувати та одержувати необхідні частині (з'єднанню) за
табелями матеріальні та грошові кошти і організовувати безперебійне
забезпечення ними підрозділів (частин) по підпорядкованих службах
(службі);

організовувати та контролювати облік, правильне зберігання та
своєчасне освіження запасів матеріальних засобів усіх видів, а також
експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування озброєння, бойової та
іншої техніки, спеціальних споруд по підлеглих службах (службі);

здійснювати контроль за правильним, економним та доцільним
витрачанням (використанням) матеріальних засобів, вживати необхідні
засоби боротьби з нераціональними витратами (використовувати),
витратами, нестачами, псуванням і розкраданням матеріальних та
грошових засобів;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Служба в армії

Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю­дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма­льне функціонування та розвиток суспільства. Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме­тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової ...

Захист сг тварин і рослин від ураження

Основний спосіб групового захисту тварин — укрит­тя їх в обладнаних тваринницьких приміщеннях. Мож­на також обладнати для тварин силосні та сінажні тран­шеї, овоче- і картоплесховища, підземні виробки, пече­ри. Якщо приміщень немає, то тварин, що були на пасо­вищах, ховають у лісі, ярах, улоговинах, під навісом. Для профілактики і захисту тварин від радіоактивних речовин (РР), отруйних речовин (ОР) і бактеріологічних засобів (БЗ) застосовують спеціальні препарати: радіопро-тектори проти ураження РР, антидоти від ОР і ...

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного ...