Search:

Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

На час прийому і здачі справ і посади поточна робота складів, як правило, припиняється.

Видача матеріальних засобів зі складів у цей період проводиться тільки з відома особи, що приймає справи і посаду, а також голови комісії.

Розділ 2.

Порядок приймання та здавання справ і посади заступником командира з тилу.

2.1.Методика роботи заступника командира частини з тилу по порядку прийому та здачі справ і посади.

Прибувши на нове місце служби, офіцер, який призначений на посаду заступника командира військової частини по тилу, починає свою діяльність з прийому справ та посади.

Це дуже важливий і відповідальний етап роботи, від якого залежить вся подальша служба офіцера, наскільки вміло він буде керувати підлеглими йому особовим складом, раціонально використовувати автотранспорт і майно тилу, організовувати всебічне забезпечення військової частини.

Розглядаючи прийом і здачу справ та посади заступника командира частини по тилу, треба відмітити, що порядок та організація прийому та здачі справ та посади залежить від конкретної обстановки, в якій може опинитися приймаючий, необхідно відмітити, що вся робота повинна проводитися згідно вимог керівних документів.

Але в окремих випадках бувають і певні відхилення в організації прийому справ та посади, в залежності від різних обставин.

Основою роботи по прийому та здачі справ та посади заступника командира частини по тилу є календарний план.

Він складається спільно приймаючим та здаючим справи та посаду заступника командира частини по тилу, а також за участю голови комісії. В календарний план закладається ідея приймаючого, як він сам на протязі двадцяти днів планує свою роботу та роботу комісії по прийому та здачі посади.

Цей план розробляється у вільній формі і повинен передбачити виконання всієї роботи у межах часу, відведеного на прийом та здачу справ та посади.

В календарний план, як правило, включаються такі питання:

черговість та строки заслуховування доповідей посадових осіб,
підпорядкованих тому, хто здає справи та посади;

черговість та строки перевірки служб і різних об'єктів господарства;

строк, в який повинні бути проведені по книгах і картках обліку всі
прибуткові та витратні операції відповідно до документів, виписаних на
підставі того, хто здає справи та посаду;

окремі строки складання актів зняття залишків матеріальних засобів по
окремих службах і об'єктах господарства;

кінцевий строк складання актів зняття залишків матеріальних засобів і
оформлення акту.

Передбачення календарним планом черговість перевірок підлеглих служб може бути і інша. Все буде залежати від конкретної обстановки та витрат часу на перевірку кожної служби і кожного підрозділу. На прийом і здачу справ відводиться не більше двадцяти днів. Призначається комісія, яка буде працювати з приймаючим справи та посаду заступника командира частини по тилу.

Порядок прийому та здачі справ та посади може здійснюватися різними методами і способами, але найбільш доцільна методика та послідовність може бути наступна.

Заново призначеному офіцеру на посаду заступника командира
частини по тилу перед тим, як прибути до нового місця служби, необхідно
відрекомендуватися старшому начальнику, який познайомить його із
станом військового господарства частини, оцінить роботу начальників
служб та командирів тилових підрозділів, а також дасть конкретні вказівки
по роботі на ближчий час. Доцільно також познайомитись із начальниками
забезпечувальних служб які проінформують його про стан справ по
службам. Також необхідно переписати облікові дані по основним видам
матеріальних засобів.

Прибувши в частину, офіцер відрекомендовується командиру
частини, який інформує його про стан військового господарства, про хід
бойової підготовки, бойової готовності тилових підрозділів, звертає увагу
на важливі господарські заходи в найближчий час і намічає строки
прийому і здачі справ та посади.

3. Перед початком прийому справ та посади, або в ході його, заново
призначеному заступнику командира частини по тилу доцільно
познайомитися:

з посадовими особами військової частини;

з заступником начальника гарнізону з питань тилу;

- з начальником квартирно-експлуатаційної частини району;

з начальником військторгу;

з керівниками місцевих підприємств і організацій, які здійснюють
поставки матеріальних засобів і подають послуги військовій частині.
Рекомендується познайомитися з головами колгоспів, які знаходяться
поблизу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

Зміст. І. Вступ 3 1.1. Етап формування 3 ІІ. Соціальні та політичні передумови формування українського козцтва 5 2.1. Доба козаччини 5 2.2. Первиння організація козацтва 7 ІІІ. Особливості народної фізичної культури українського народу в козацьку добу 9 3.1. Українське козацтво, як культурно-історичний феномен 9 3.2. Виховання фізичної і психофізичної культури 11 IV. Формування і всановлення Запорізько січі 14 4.1. Початки січі 14 4.2. Топографія Запорізького краю 15 4.3. Міські (реєстрові) козаки. Характеристика козака. ...

Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

План Завдання і значення першої медичної допомоги Поняття про рани. Класифікація ран та їх ускладнень. Види кровотечі. Перша допомога при кровотечах. Правила накладання пов’язок. Накладання пов’язок на: а) голову і груди; б) живіт і верхні кінцівки; в) нижні кінцівки. Види переломів. Перша допомога при переломах. Поняття про опіки та ступені опіків. Перша допомога при опіках. Поняття про відмороження та ступені відмороження. Перша медична допомога при відмороженнях. Перша медична допомога при електротравмах. 1. Завдання ...

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного ...