Search:

Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

Документальне оформлення прийому і здачі справ та посади
заступника командира частини по тилу.

2.2.Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад.

Заключним етапом в роботі по прийому та здачі справ та посади заступника командира частини по тилу являється складання акту і подання звіту командирові частини про прийом та здачу справ та посади. Акт повинен бути конкретним і грунтуватися на документально підтверджених фактах. Висновки, не підтверджені документами, у акт не записуються. Кожний факт повинен бути підтверджений відповідним посланням на номери документів та записи в книгах і картках обліку.

Поряд з недоліками та порушеннями, виявленими під час прийому і здачі справ та посади, в акті також відзначаються і добрі сторони господарчої діяльності військової частини, окремих служб досягнення у забезпеченні збереження матеріальних засобів, режим заощадження.

При складанні акту спочатку робиться службовий заголовок і короткий вступ, в якому відображається:

дата складання акту;

склад комісії, військові звання, прізвища здаючого і приймаючого
справи та посаду;

підстава для прийому і здачі справ та посади (номер і дата
розпорядження чи наказу);

період часу, за який було проведено роботу по прийому і здачі справ та
посади.

Потім в акті вказуються результати перевірки, які були виявлені під час прийому і здачі справ та посади по кожній службі окремо і військового господарства в цілому.

Акт прийому і здачі справ та посади складається у вільній формі, але в цьому повинні знайти відображення слідуючи питання:

1. Укомплектованість підпорядкованих служб, підрозділів особовим
складом, озброєнням та технікою, стан військової дисципліни, бойової та
спеціальної підготовки, а також їхня бойова та мобілізаційна готовність.

Планування господарчої діяльності та виконання планових
заходів.

Забезпечення частин матеріальними засобами по підлеглим
службам та стан їх зберігання, освіження та утримання; квартирно-
побутові умови і організація харчування та лазнево-прального
обслуговування особового складу; наявність та стан будинків, споруд
інвентарю та обладнання, стан підвозу всіх видів матеріальних засобів.

Стан обліку матеріальних засобів поточного забезпечення та
недоторканого запасу по підпорядкованим службам.

5. Організація збереження, експлуатації, ремонту та обліку техніки в
підрозділах.

6. Стан контрольно-ревізійної роботи, законність витрат
матеріальних засобів та коштів.

7. Результати перевірки кожної служби окремо:

стан обліку та звітності;

наявність, якісний стан та умови збереження техніки та матеріальних
засобів, їх експлуатація та ремонт;

виявлені лишки та нестачі;

протипожежні заходи;

стан підсобного господарства відображається в розділі продовольчої
служби;

план питання по службам.

8. Висновки та пропозиції.

До акту додаються:

акти зняття залишків матеріальних засобів;

зведений акт нестач та лишків матеріальних засобів;

відомість взаємозаліку нестач і лишків матеріальних засобів;

пояснення того, хто здає справи та посаду про причини виникнення
нестачі, лишків і наявності недоліків у роботі;

довідка начальника фінансової служби частини про стан використання
грошових засобів по підпорядкованим службам.

Акт прийому і здачі справ та посади підписується приймаючим і здаючим справи і посаду, а також членами комісії, які проводили перевірку наявності та якісного стану матеріальних засобів і затверджується командиром частини.

Після затвердження акту прийому і здачі справ та посади прийнявший приступає до виконання своїх службових обов'язків, а особа, яка здала справи і посаду, відбуває до нового місця служби.

Результати прийому і здачі справ та посади заступником командира частини по тилу оголошуються в наказі командира військової частини.

Для усунення виявлених недоліків складається план їх усунення.

Залежно від результатів адміністративного розслідування приймається рішення про відшкодування заподіяного збитку і про ступінь відповідальності кожної із винуватих осіб, якщо таке має місце.

При виявленні злочинів, пов'язаних з розтратами, крадіжками та незаконними витратами матеріальних і грошових засобів, командир військової частини повідомляє про них військового прокурора.

Виявлені під час прийому і здачі справ та посади заступника командира частини по тилу лишки матеріальних засобів на підставі наказу командира військової частини записуються на прибуток, а нестачі, що перевищують норми природних втрат, записуються у книгу обліку нестач та книгу обліку втрат матеріальних засобів, після чого списуються по книгах і картках обліку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Права та обовязки вартового

ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ У житті військових частин і підрозділів, особливо в мирний час, вартова служба відіграє дуже важливу роль. Несення вартової служби є виконанням бойового зав­дання. (Вартою називають озброєний підрозділ, споряд­жений для несення вартової служби (мал. ). Вдень і вночі, за будь-якої погоди на варті несуть службу тисячі військовослужбовців. За час служби в армії і на флоті кожному солдату (матросу) доводиться багато разів сто­яти на посту. Бути чатовим (вартовим) — відповідальний і ...

Служба в армії

Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю­дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма­льне функціонування та розвиток суспільства. Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме­тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової ...

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного ...