Search:

Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

Висновки.

Прийом та здача справ і посади являється основним станом становлення офіцеру тилу, призначеного на посаду.

Аналізуючи методику прийому і здачі справ і посади, можна зробити наступні висновки:

Повний і якісний прийом справ та посади дозволяє призначеному офіцеру в повному обсязі пізнати всі сторони господарської діяльності служби і впевнено приступити до виконання своїх службових обов’язків.

В результаті прийому справ та посади у приймаючого створюється загальне враження про підлеглих. Він вияснює ті питання, які вимагають подальшого уточнення, перевірки або надання допомоги.

Під час прийому і здачі справ та посади підвищується відповідальність посадових осіб за виконання своїх функціональних обов’язків та ефективного витрачання державного майна і коштів.

Якісний прийом дає можливість вияснити дійсне положення справ по службі, помітити конкретні шляхи покращення організації військового і фінансового господарства.

Порядок і організація прийому і здачі справ та посади залежить від конкретних обставин і може здійснюватися по різним варіантам, але завжди згідно вимог керівних документів.

23 грудня 2005 року курсант Крючок О.С.

Список використаних джерел.

Статути Збройних Сил України - Київ:- Варта. 1999р.

Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України – К.:- Варта, Наказ Міністра оборони України 1997р. №300.

Тимчасова інструкція про бухгалтерський облік в Збройних Силах України. – К.: Наказ Міністра оборони України 2001р. №71.

Пам’ятка випускнику Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2004

Додаток 1

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

командир військової частини А – 0000

полковник О.І. БОРИСЕНКО

“____” ___________________ 200 __ р.

ПЛАН

прийому і здачі посади начальника фінансово-економічної служби

військової частини А- 0000 (варіант)

№ п/п

Зміст робіт

Термін виконання

Відмітка про виконання

1.

Ознайомлення з організацією військової частини і її військовим господарством.

9 вересня

2.

Ознайомлення з загальним станом фінансового господарства військової частини.

10 вересня

3.

Перевірка наявності, законності і правильності оформлення прибутково-витратних документів і правильності відображення їх обліку усунення виявлених недоліків.

11 вересня – 23 вересня

4.

Приймання готівки і цінностей, бланків суворого обліку, справ із документами складання акту приймання-здавання посади і доповідання його командиру.

24 вересня

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

План роботи План роботи. Вступ. Розділ 1. Загальні положення порядку приймання та здавання справ і посад особами, що відають військовим (корабельним) господарством. Розділ 2. Порядок приймання та здавання справ і посади заступником командира з тилу. 2.1.Методика роботи заступника командира частини з тилу по порядку прийому та здачі справ і посади. 2.2.Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад. Розділ 3. Порядок приймання та здавання справ і посади заступника командира ...

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного ...

Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

Зміст. І. Вступ 3 1.1. Етап формування 3 ІІ. Соціальні та політичні передумови формування українського козцтва 5 2.1. Доба козаччини 5 2.2. Первиння організація козацтва 7 ІІІ. Особливості народної фізичної культури українського народу в козацьку добу 9 3.1. Українське козацтво, як культурно-історичний феномен 9 3.2. Виховання фізичної і психофізичної культури 11 IV. Формування і всановлення Запорізько січі 14 4.1. Початки січі 14 4.2. Топографія Запорізького краю 15 4.3. Міські (реєстрові) козаки. Характеристика козака. ...