Search:

Журнал реєстрації господарських процесів

4. Комірник Григоришина К.С., одержавши накладну М-20, передає Петрову П.П. 20 телевізорів "Sumsung" і підтверджується здійснення даної операції підписами Петрова П.П. і Григоришина К.С. у всіх екземплярах накладної М-20. Один екземпляр накладної видається Петрову П.П.

Дана операція відображається в бухгалтерському обліку ТОВ "Радуга" проводками.

Таблиця 1

N
з/п

Дата

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

10.03.03

Відображена реалізація товара

361

902

702

281

20000,00

У бухгалтерському обліку ТОВ "День" дана операція не відображається, оскільки телевізори ще не надійшли на його склад.

одержувачу Затверджено
наказом Держкомстату України
від 27 липня 1998 р. № 263

ТОВ "Радуга", м. Київ, вул. Морська, 73
Типова форма № М-20
підприємство, організація
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 44441111_

Код за ДКУД

НАКЛАДНА _АВК___ № 777
серія
на відпуск товарно-матеріальних цінностей
_10 березня 2003 р.

Виробник (постачальник) ТОВ "Радуга", м. Київ, вул. Сагайдачного, 73, р/рах. № 260077770037, МФО 3
Святошинське від. АКБ "Хрещатик Код 156736

назва, адреса, банківські реквізити

Замовник (платник) ТОВ "День", м. Київ, вул. Нестеренко, 1,р/рах. № 260055550033 МФО 320050
Святошиннське від. АКБ "Хрещатик Код 736606
назва, адреса, банківські реквізити
Одержувач ТОВ "День", м. Київ, вул. Нестеренко, 1,р/рах. № 260055550033 МФО 320050
Святошиннське від. АКБ "Хрещатик Код 736606
назва, адреса, банківські реквізити

Підстава Договір № 17 від 06 березня 2003 р.____________________
№ договору, наряду тощо
Через кого _П П. Петров, № 215884 серія СНН, 10 березня 2003 р. Додаток до товарно-транспортної
ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності накладної ТСН № 127

Кореспон-
дований рахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Кіль
кість

Ціна,
грн. коп

Сума,
грн. коп

раху-
нок, субра-
хунок

код ана-
літи-
чного обліку

Най
мену
вання,
сорт,
розмір,
марка

номен-
кла-
турний номер

код

най-
мену-
вання

під
ля-
гає
від
пуску

відпу-
щено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

701

Телевізор "Sumsung"

125

шт.

Телевізор "Sumsung

20

20

1000,00

20000,00

Зворотна сторона ф. № М-20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього відпущено_ Двадцять найменувань
(літерами)
На суму_______Двадцять тисяч грн. _______ грн. коп.
(літерами)
Відпуск дозволив_Директор І.П. Кушніренко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Відпустив завскладом С.М. Григоришин
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Гол.бух. А.М. Серафимович
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Одержав експедитор П. П. Петров
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Поняття про основні засоби

1. Характеристика та класифікація основних засобів Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в аренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за ...

Нове в бухгалтерському обліку

В С Т У П З набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997р. № 168/97 ВР з 1 жовтня сталися грунтовні зміни в методології бухгалтерського обліку, особливо в торгівлі, але вони не були належно забезпечені інструктивними матеріалами, необхідною теоретичною і практичною підготовкою бухгалтерів. І так достатньо складний бухгалтерський облік у торгівлі став ще складнішим і, головне, принципово змінився. В практичному посібнику (далі Посібник), що пропонується увазі читача, ...

Макромова

Додаток 1. Макромова В цьому додатку дається опис макромови, яка використовується в формах звітів довільної форми, в документах і розрахунках, в первинних документах типових операцій “1С:Бухгалтерії - Проф.”. Д1.1. Форми документів і звітів При використанні типових операцій, документів, розрахунків і звітів довільної форми в окремому файлі задається форма (шаблон) документа (звіту, розрахунку). Ця форма являється текстовим файлом, в якому квадратними дужками (“[“ і “]”) відмічені поля для підстановки значень макроімен. Між ...