Search:

Журнал реєстрації господарських процесів

6. Один екземпляр прибуткового ордера видається комірником Рясіним М.Г. експедитору Петрову П.П. який, у свою чергу, повинен передати його в бухгалтерію для зняття з його підзвіту виписаної на його ім'я довіреності. Бухгалтерія, одержавши від Петрова П.П. оформлений і підписаний прибутковий ордер як підтвердження того, що він цілком виконав дане йому доручення робить відмітку в журналі реєстрації у проставляючи дату і номер прибуткового ордера.

Маючи в себе видаткову накладну продавця з відміткою комірника (прибуткову накладну, складену і підписану комірником) бухгалтерія дану операцію реєструє в журналі господарських операцій і відображає в бухобліку в такий спосіб (таб. 2) :

Таблиця 2

N
з/п

Дата

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

10.03.03

Оприбутковані товари від постачальника

281

631

20000,00

Історію з телевізорами можна продовжити, показати які документи оформляються на складі, при передачі їх у торгівлю і т.д., але давайте залишимо це для теми обліку запасів. А для розуміння процесу документування господарських операцій, на наш погляд, даної інформації досить.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

вступ План Вступ 3 1. Об’єкти і методи аудиту нематеріальних активів 5 2. Документація і робоча програма ведення аудиту короткострокових векселів на ТОВ „Твіса ЛТД 9 3. Аудиторський висновок 22 Висновок 25 Література 27 Вступ Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній. товариств, різних фондів. До розвитку економіки ...

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

ЗМІСТ: Вступ I. Теоретична частина Готова продукція, її облік, оцінка. Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках Практична частина Постановка задачі та автоматизація Роздрук вихідних даних Висновок Список використаної літератури 1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), ...