Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

Грошовий доход РИНОК ПРОДУКТІВ Споживчі витрати

Кругообіг ресурсів,продукту і доходів в системі змішаної

економіки(В.М.Ковальчук"Макроекономіка"с.51-53).

4.4.4. В командно-адміністративній економічній системі,де дер-

жава "замикає на собі"усі функціїї економічного регулювання,

повністю контролює і спрямовує через плановий механізм потоки

продукту,ресурсів і доходу в економічному кругообігу.

Суб'єкти такої е.с. принципово відрізняюються від

суб'єктів ринкової економіки.Домашні господарства не є влас-

никами виробничих ресурсів(окрім праці),їх доходи визнача-

ються лише заробітною платою,яка не є ринковою ціною праці,а

визначається суб'єктивно,через систему планових нормативів.

Підприємства функціонують в системі державної власності,тому

не володіють свободою економічного вибору.Ринок не є регуля-

тором потоків ресурсів і продуктів,адже ціноутворення

здійснюється не у відповідності з попитом і пропозицією,а че-

рез відповідні державні органи.

Таким чином економічна система - це система регулювання

потоків ресурсів,продуктів і доходів,що циркулюють через сфе-

ри виробництва,розподілу,обміну і споживання між суб'єктами

економіки і грунтується на певних відносинах власності,які

визначають технологічну і організаційну структуру суспільного

виробництва.

Основні положення і висновки.

1. Об'єктом вивчення макроекономіки є економічна система.

2. Існують економічні системи різних типів: ринкова,планова,

змішана економіка іперехідні економічні системи.

3. Виробництво,реалізація(розподіл і обмін) і споживання

суспільного продукту - основні сфери економічної системи.

4. Економічна система - саморегульована система,але в сучас-

них умовах вимагає додаткового регулювання з боку

держави.

5. Регулювання ринкової економічної системи відбувається

через ринок. Розрізняють ринок ресурсів і ринок продуктів,

які виконують різні функції в регулюванні потоків

ресурсів,продукту і доходів.

6. Суб'єкти економічної системи - фірми, домашні господарства

і держава. Їх взаємодія на ринку ресурсів і ринку про-

дуктів утворює кругообіг ресурсів,продукту і доходів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Відносини власності

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Відносини власності, як основа економічної системи 1.1 Структура власності її походження і рух 5 1.2 Юридична форма власності 8 1.3 Відносини власності у змішаній економічній системі 11 РОЗДІЛ 2 Форми власності та їх трансформація 2.1 Типи, форми і види власності 16 2.2 Підприємство в економічній системі власності 19 2.3 Трансформація форм власності в Україні 23 РОЗДІЛ 3 Роздержавлення та приватизація в Україні 3.1 Приватизація державного майна в Україні 29 3.2 Основні напрями ...

Модель економічної рівноваги

План. 1. Модель “витрати-випуск”. 2. Модель “вилучення-інєкції”. Відзначимо, що об’єктом макроекономічного аналізу в даній темі є приватний сектор економіки, тобто економіка без участі держави, а сукупні витрати без державних закупок. Крім того, приватний сектор розглядатиметься в межах економіки закритого типу, тобто виходячи із тимчасового припущення, що чистий експорт дорівнює нулю. За цих умов ВВП = СВ+ВІ, в той час коли нам відомо, що сукупні витрати (СуВ) включають чотири компоненти: споживчі витрати (СВ), валові ...

Економічна суть ринку праці

Зміст Вступ 1. Ринок праці і зайнятість: теоретичний аспект 2. Структура і механізм функціонування ринку праці 3. Робоча сила і безробіття Державна політика зайнятості в Україні 4.1. Стан ринку праці в Україні 4.2. Молодіжна політика зайнятості: розробка спеціальних програм Державне регулювання зайнятості Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку праці України Висновки Список літератури Вступ Глибоке і справді дивне збагнення суті поведінки особистості і взаємовідносин в суспільстві досягається за допомогою ...