Search:

Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

37.Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров .- М., 1989. – 457 с.

38.Тюхтин В.С. Отражение, образ, модель, знак и информация.- София, 1969.

39.Урсул А.Д. Отражение и информация.- М.: “Мысль”, 1973.- 231 с.

40.Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке. – М.: Наука, 1975, 229 с.

41.Фляте Д.М. Технология бумаги. М., 1988.

42.Фельзер А.Б. Документалістика//Укр. рад. енцикл.: У 12 т. – 2-е вид. – К.,1979. – т.3. – С. 428

43.Швецова-Водка Г.М. Функции и свойства документа в системе социальных комуникаций // Книга: Исслед. и материалы. – 1994 . – Сб. 69. – с. 37-57.

44.Швецова-Водка Г.М. Функциональная сущность и свойства книги // Книга: Исслед. и материалы. – 1995. – Сб. 71. – с. 69-96.

45.Энциклопедия книжного дела / Майсурадзе Ю. Ф.,Мальвин Н. Э., Гаврилов Э.П. и др. –М.: Юристь., 1998. – 536с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Подібні реферати:

Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

ПЛАН Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Споживні властивості вершкового масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Формування якості вершковго масла в процесі виробництва . . . . . . 6 3. Показники якості вершкового масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4. Ринок вершкового масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.1. Європейський ринок масла . . . . . . . . ...

Характеристика сметани

В кулінарії застосування сметани досить широке, вона служить приправами до окремих блюд, на основі сметани роблять велике число різноманітних кремів та начинок, соусів тощо. Сметана виробляється з різних видів молока, а молоко — це біологічна рідина, яка виробляється молочними залозами самок ссавців. Воно багате різноманітними поживними речовинами (табл. 1). Таблиця 1. Хімічний склад молока Вид молока Вода Білки Жири Лактоза Мінеральні речовини всього у тому числі казеїн Альбумін і глобулін ...

Фінансування проекту

Фінансування проекту має забезпечити розв’язання двох основних завдань: забезпечити таку динаміку інвестицій, яка б уможливила виконання проекту відповідно до часових і фінансових (грошових) обмежень; зменшити витрати фінансових ресурсів і проектні ризики за рахунок оптимізації структури інвестицій та максимізації податкових пільг. Фінансування проекту пердбачає 4 етапи: Попередній аналіз життєздатності проекту – визначає, чи вартий проект витрат часу й ресурсів,і чи буде потоку ресурсів достатньо для покриття витрат та ...