Search:

Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

· заяву про реєстрацію;

· установчий договір;

· статут банку;

· протокол установчих зборів;

· економічне обгрунтування створення банку, включаючи розрахунковий баланс і розрахунок плану доходів, витрат та прибутку банку на кінець першого року його діяльності;

· висновок аудиторської організації про фінансовий стан і платоспроможність засновників банку;

· бухгалтерську і фінансову звітність акціонерів;

· документи про наявність професійно придатних перших керівних осіб банку;

· копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію (100 неоподатковуваних мінімумів);

· копію звіту про проведення відкритої передплати на акції;

· угоду про надання приміщення для розміщення банку (оренда не менше ніж на п'ять років);

· установчі документи засновників, учасників банку;

· копію свідоцтва про державну реєстрацію засновників;

· копію рішення органів Антимонопольного комітету України про надання згоди на створення відповідного комерційного банку.

Протягом наступних двох тижнів регіональне управління НБУ перевіряє зазначені документи і разом з висновком про доцільність створення банку передає їх до НБУ. В НБУ документи розглядають департаменти: банківського нагляду, валютного регулювання, юридичний, а у разі необхідності й інші підрозділи. Вони готують пропозиції та висновки щодо реєстрації комерційного банку і передають їх для розгляду:

а) правлінням НБУ, якщо банк створюється за участю іноземного капіталу;

б) комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків, якщо банк створений тільки за участю національного капіталу.

Реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідного запису у Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ у місячний термін з дня отримання документів.

До розгляду питання про реєстрацію банку кандидати на посаду голови правління і головного бухгалтера проходять співбесіду в НБУ.

НБУ може відмовити у реєстрації комерційному банку у разі:

· порушення порядку реєстрації комерційного банку;

· невідповідності статуту та інших установчих документів чинному законодавству;

· незадовільного фінансового стану засновників;

· професійної непридатності рекомендованого керівництва банку;

· відсутності відповідної матеріально-технічної бази.

Якщо у діючому банку відбулися зміни в установчих документах, то вони повинні бути зареєстровані в НБУ. Процедура реєстрації змін і доповнень аналогічна процедурі реєстрації банку.

Комерційні банки можуть відкривати філії, представництва та територіальні відокремлені безбалансові відділення, які мають бути зареєстровані в НБУ.

Філія банку - це банківська установа, яка не є юридичною особою. Вона діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку, має свій субкореспондентський рахунок і МФО, здійснює банківські операції на основі довіреності головного банку і дозволу, виданого регіональним управлінням НБУ за місцем знаходження філії.

Представництво банку - це установа банку, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується, не має права здійснювати банківські операції. Відкриває поточний рахунок у НБУ.

Територіальне відокремлене безбалансове відділення банку здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції.

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає комерційним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій.

Ліцензування - це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій. Перелік операцій, що підлягають ліцензуванню, визначається Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

1.1. Огляд монографічної літератури Кредит - це форма прояву кредитних відносин, форма руху позичкового капіталу. Кредит виражає економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникають під час одержання позики, користування нею та її повернення. Кредитори надають, а позичальники одержують вартість у позику, повертаючи її потім з відсотком. Кредит як форма руху позичкового капіталу об’єднує в собі такі процеси: а) акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів; б) вкладення або розміщення цих коштів. В умовах ...

Комерційнi банки в Україні

План Вступ Комерційні банки як складова банківської системи країни Історія розвитку комерційних банків Сутність банківської системи і комерційних банків Операції комерційних банків Функції комерційних банків Розвиток комерційних банків в Україні Зародження банків і розвиток за роки незалежності Проблеми вдосконалення комерційних банків Висновки Додатки Список джерел Вступ Тема цієї курсової роботи „Комерційні банки в Україні”. Вона займає значне місце в курсі політичної економії, адже за своїм місцем в економічній ...

Нціональний банк Республіки Білорусь

Зміст Вступ .3 Розділ І 1. Історія Центрального банку 4 2. Статус Центрального банку .4 3. Форми організації Центрального банку .5 4. Функції Центрального банку .6 5. Інструменти грошово-кредитної політики Центрального банку 7 6. Організаційно-правові особливості Центрального банку .8 Розділ ІІ 1. Організація готівкового грошового обігу Центрального банку .9 2. Кредитні відносини між Центральним банком та комерційними банками .10 3. Центральний банк як фінансовий агент уряду 11 4. Організація міжбанківських ...