Search:

Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

ації. - К.: Знання, 2004.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

1.1. Огляд монографічної літератури Кредит - це форма прояву кредитних відносин, форма руху позичкового капіталу. Кредит виражає економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникають під час одержання позики, користування нею та її повернення. Кредитори надають, а позичальники одержують вартість у позику, повертаючи її потім з відсотком. Кредит як форма руху позичкового капіталу об’єднує в собі такі процеси: а) акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів; б) вкладення або розміщення цих коштів. В умовах ...

Нціональний банк Республіки Білорусь

Зміст Вступ .3 Розділ І 1. Історія Центрального банку 4 2. Статус Центрального банку .4 3. Форми організації Центрального банку .5 4. Функції Центрального банку .6 5. Інструменти грошово-кредитної політики Центрального банку 7 6. Організаційно-правові особливості Центрального банку .8 Розділ ІІ 1. Організація готівкового грошового обігу Центрального банку .9 2. Кредитні відносини між Центральним банком та комерційними банками .10 3. Центральний банк як фінансовий агент уряду 11 4. Організація міжбанківських ...

Банківський сектор України проблеми і перспективи

ЗМІСТ Мета роботи Постановка проблеми Аналіз проблеми Пропозиції до розв'язання проблеми Обгрунтування пропозицій та вибір альтернатив Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями Необхідні ресурси та умови Висновки 1. Мета роботи Процес переходу України до якісно нової форми економічних відно­син, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових ...