Search:

Інфляція і попит

Інфляція руйнівна для ринкової економіки. Оскільки вона виражається в загальному підвищенні рівня всіх цін, все це має ряд негативних наслідків.

Насамперед знецінюються гроші. Порушуються сталі пропорції між цінами товарів. Продавцю і покупцю стає усе складніше прийняти оптимальне економічне рішення. Ще путужніше дати економічний прогноз і довгострокові розрахунки. Виникає ризик при великому інвестуванні. Захист від такого ризику вбачається в збільшенні розмірів прибутку і відсотків, що веде до ще більшого росту цін. Тому підприємці більше орієнтуються на короткострокові рішення (в основному спекулятивній спрямованості). Відбувається також перерозподіл доходів, тому що ті, хто має фіксовану зарплату, нічим не захищені від інфляційного росту цін. Знецінюються і грошові заощадження населення. Стає невигідним кредит.

Словом, інфляція, дезорганізуючи ринкові процеси, «підриває» і виробництво, і споживання, підсилюючи соціальну напруженість у суспільстві. Розрізняють «відкриту» і «подавлену» інфляцію.

Відкрита інфляція присущя країнам з ринковою економікою, де вільна взаємодія попиту та пропозиції сприяє відкритому, нічим не стиснутому росту цін у результаті падіння купівельної спроможності грошової одиниці.

Хоча відкрита інфляція і спотворює ринкові процеси. Проте вона зберігає за цінами роль сигналів, що показують виробникам і покупцям сфери вигідного додатка капіталів. Тим самим відкрита інфляція сама виступає свого роду антиінфляційним коштом.

Подавлена інфляція присущя економіці з адміністративним контролем над цінами і доходами. Вона тому-те і називається «подавленої», що твердий контроль над цінами і доходами не дозволяє відкрито проявитися інфляції в єдино доступній їй формі — у росту грошових цін. У такій ситуації інфляція приймає «підпільний» характер: зовні ціни стабільні, але оскільки маса грошей фактично зросла, надлишок грошей трансформується в товарний дефіцит і цим дезорієнтується регулювання економіці.
Надлишок грошей прикидається недоліком товарів, і тоді здається,. що рішення економічних проблем однозначно зв'язано зі зростанням виробництва, збільшенням пропозиції. Однак постійно надлишкова емісія не може бути компенсована не поспіває за нею зростанням виробництва.

Отже, в умовах подавленої інфляції (по яких би розуміннях вона ні придушувалася) товарний дефіцит є зовнішнє вираження і неминучий наслідок, приховуваного причини — звичайної інфляції, незвичайність якої укладена лише в одному — у тім, що їй забороняють бути.
Іншими словами, подавлена інфляція – це заборонена інфляція.

У результаті такого насильства над економікою товарний дефіцит стає видимою стороною невидимого інфляційного процесу, оскільки на те ж количество товарів приходиться більше кількості грошових знаків. У ринковій економіці диспропорція знайшла б природний вихід у виді росту грошових цін. Подавленої ж інфляції доступний тільки один «вихід» — отовареної може бути лиш частина грошових знаків, і саме їхній, строго говорячи, варто вважати «грошима».

Таким чином, при подавленій інфляції тільки частина грошових знаків є грошима, тоді як інша, неотоварена частина негайно перетворюється в лжегроші (цього не відбувається при відкритій інфляції, тому що ріст грошових цін враховує величину всієї грошової маси, у тому числі і «інфляційної»). Однак при подавленій інфляції ніхто не знає, чим же він розташовує — чи грошима лжегрошима? Така загадковість по-різному впливає на поводження
покупців і продавців. Покупці намагаються «піймати дефіцитний товар, перетворивши грошові знаки в справжні гроші. Але саме дефіцитність товару означає, що покупка стає випадком, удачею лотереєю. Виникають черги — постійні, сумовиті й озлоблені. Продавці ж починають спекулювати дефіцитним товаром. З'являється «чорний ринок» — нелегальна форма інфляції в умовах її придушення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Форми кредиту

Форма кредиту синтизує зміст і організацію кредитних відносин. Вона визначається за такими функціональними ознаками: характером кредитних відносин; складом учасників (суб’єктів) кредитної операції, об’єктом і сферою кредитування, а також за іншими параметрами. До функціональних форм кредиту відносяться: комерційний, банківський, споживчий, державний і міжнародний кредит. 1. Комерційний кредит. Комерційний кредит ¾ це товарна форма кредиту, що надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за ...

Створення і розвиток грошової системи України

Становлення України як незалежної, суверенної держави обумовило необхідність створення власної грошової системи, яка забезпечувала б можливість українським владним структурам самостійно керувати грошовим оборотом та грошовим ринком в інтересах розвитку національної економіки. Організаційно-правові засади створення грошової системи України були закладені в Законі України "Про банк" і банківську діяльність", ухваленому Верховною Радою України 20 березня 1991 р. Цим законом Національному банку України надавалося ...

Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

ПЛАН: Вступ. Сутність кредиту. Види і форми кредиту. Роль кредитуу відтворенні валового національного продукту (ВНП). Особливості кредитної системи в Україні. Висновок. Вступ. Кредит (від лат. сreditum - позика, борг) є однією з найскладніших економічних категорій. Передумовою його історичного генезису було майнове розшарування суспільства в період розкладу первісно-общинного ладу. Але характеру об'єктивної необхідності він набув лише за умов становлення і розвитку товарно-грошових відносин. Ця необхідність була ...