Search:

Інфляція і попит

Третя причина інфляції — попит на гроші з боку виробників (тому вона одержала назву «інфляція витрат»). Справа в тім, що в структурі витрат постіндустріального виробництва основне місце займає «зарплата», і чим цивілізованіше суспільство, тим вище її розмір. Ріст цін на товари починає розкручувати спіраль «ціни — зарплата»: чим вище ціни, тим вище повинна бути зарплата, а чим вище зарплата, тим вище витрати виробництва (і ціни виробничих товарів). У цьому змісті і говорять про «інфляцію витрат».

Оцінка інфляції: кейнсіанство і монетаризм

Як уже було відзначено, інфляція перетворилася у фактор, що постійно морозить економіку всіх країн. Цим порозумівається зростаюче увага, що приділяються інфляції економістами.

До 30-х рр. нашого століття інфляція однозначно вважалася негативним явищем. Однак у 30-х рр. ринкова економіка випробувала найсильніше потрясіння у виді «Великої депресії».

Стало, очевидним, що класичний підхід, що визнавав тільки саморегулювання ринкової. економіки, уже застарів. Було потрібно саме таки регулювання ринкової економіки за допомогою державного втручання. .При цьому воно повиннео бути непрямим.

Такий інструмент непрямого втручання держави в ринкової економіку і розроблений у теорії видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса (саме тому 30-і рр. стали періодом тріумфального ходу кейнсіанства по усьому західному світі).

Кейнс і став основоположником «реабілітуючий»- інфляцію концепції. Її почали розглядати як таке негативне явище, що, при,у мело спрямованій фінансовій політиці, здатно все-таки дати позитивний імпульс всій економіці. Цим Кейнс зробив своєрідний переворот у поглядах економістів, створивши концепцію, відповідно до якої активна фінансова політика держави, що стимулює попит у період депресії, здатна забезпечити зростання виробництва і знизити масове безробіття.

Зміст міркувань Кейнса полягав у наступному. Додаткова грошова емісія означає ріст платоспроможного попиту населення. У свою чергу, такий ріст повинний з'явитися стимулом для збільшення пропозиції товарів. Відбудеться це тому, що в погоні за грошима покупців виробники розширять обсяг виробництва і тим забезпечать товарне покриття зрослого (у результаті додаткової грошової емісії) платоспроможного попиту.

Приведене теоретичне міркування трансформувалося в економічну політику, що одержала назву «контрольована інфляція».

Однак реальність виявилася сильніше теорії: перевищення платоспроможного попиту над товарними пропозиціями привело до звичайного росту цін. Виробник зволів направитися по більш легкому шляху: замість збільшення пропозиції він став «вибирати» інфляційний надлишок грошових знаків у покупця простим підвищенням ціни. Невдача спроби контролювати інфляцію була визначена ще і тим, що багато секторів ринкової економіки були фактично монополізовані, а кейнсіанский підхід припускав вільний конкурентний ринок.

Усім, хто займається економікою і жадає неї поліпшити.

Варто запам'ятати назавжди — у виробника є тільки два способи підвищення свого доходу:

за рахунок росту ціни (при незмінних витратах виробництва),

за рахунок скорочення витрат виробництва(при незмінній ціні).

З цих двох способів найпростіший і легкий — підвищення продажної ціни товару і спроба нав'язати її покупцю. І доти, поки доступний перший спосіб, немає такої сили, що змусила б виробника зайнятися скороченням витрат виробництва і збільшенням його обсягу. Лише тоді, коли виробник переконається, що подальший ріст ціни неможливий, він займеться виробництвом і його витратами (та й то, якщо не є монополістом).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Потреба комерційного банку в ліквідних коштах

Поняття ліквідності Термін «ліквідність» (від лат. Liquidus - рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації, продажі, перетворення матеріальних цінностей у кошти. Поняття ЛІКВІДНІСТЬ комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням ...

Грошовий оборот і грошові потоки

Грошовий оборот – це процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні. Суб’єкти грошового обороту: фірми ¾ сукупність суб’єктів, які забезпечують створення та реалізацію валового національного продукту; сімейні господарства ¾ сукупність суб’єктів, які забезпечують виробництво національного продукту основними факторами /робочою силою, засобами виробництва, які знаходяться в приватній власності, тощо/ та є кінцевими його споживачами; державні структури ...

Основи банківського кредитування

Система банківського кредитування представляє собою модель, що відповідає характеру ринкових відносин, переходу від централізованих до децентралізованих методів кредитування економічних суб¢єктів. Вона охоплює принципи, об¢єкти та методи кредитування, механізми надання та погашення позик, а також банківськтий контроль в процесі кредитування. Сучасна система кредитування побудована на ліберальній основі: клієнт не закріпляється за банком, а сам вибирає кредитну установу, послугами якої він хотів би користуватися; ...