Search:

Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

Серед матричних методів визначення генеральних стратегій відомими є також (в дужках вказані показники, що формують матрицю):

• загальний стратегічний метод Портера (стратегічні переваги/стратегічні цілі);

• метод консультаційної групи Артур Д.Літлл (стадія життєвого циклу/конкурентна позиція);

• метод консультаційної групи Шелл (потенційний ринок/потужність підприємства).

різновиди Базова стратегія як генеральна стратегій напрямок є стрижнем будь-якоп стратегічного плану підприємства, ї відповідності з циклом розвитк:

підприємства можна вибрати одну із таких базовив стратегій);

• стратегію зростання, що виражає намір підприємства збільшувати обсяги продаж, прибутку капіталовкладень тощо;

• стратегію стабілізації — діяльність підприємства в умовах відчутної нестабільності обсягів продаж та прибутку;

• стратегію виживання — чисто оборонна стратегія, що застосовується за умови глибокої кризи діяльності підприємства.

В рамках вибраної базової стратегії можливі декілька напрямків дій, які прийнято називати стратегічними альтернативами (табл. 6).

Таблиця 6. Можливі варіанти стратегічних альтернатив

Різновид базової стратегії

Критерії визначення характеру стратегії

Стратегічні альтернативи

1. Стратегія зростання (наступальна)

1. Об'єм продаж

2. Доход

3. Частка ринку

4. Швидкість зростання

Інтенсифікація ринку: проникнення на нові ринки, розширення присутності, географічна експансія

Диверсифікація: вертикальна, горизонтальна, побіжна

Міжфірменне співробітництво та кооперація

Зовнішньоекономічна діяльність

2. Стратегія стабілізації (наступально-оборонна)

1. Доход на об'єм продаж

.2. Доход на активи

3. Доход на акції

4. Швидкість пожвавлення

Економія: ревізія витрат, консолідація, пожвавлення

Зрушення: зменшення втрат, поновлення доходу, активізація фінансової діяльності

Забезпечення сталості: селективність, балансування на ринках, фінансова економія

3. Стратегія виживання (оборонна)

Критичний аналіз:

продуктів та ринків

- фінансового стану

- управління

Перебудова маркетингової діяльності: вилучення товару, експансія на основі ринку тощо

Перебудова системи управління Фінансова перебудова

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Підприємницька діяльність субєктів господарювання

Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства. Будь-яке суспільство для забезпечення нормального створення (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності займається безліччю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні організації, тобто організаційні формування (трудові колективи), які спільно виконують ту чи іншу місію (організують програму або мету) і діють на основі певних правил і процедур. Проте мета і характер діяльності таких ...

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2. Політика управління активами підприємства 28 1.3. Завдання управління активами підприємства 51 Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56 2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56 2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60 2.3.Оцінка ліквідності активів ...

Інвестиції, їх види і характеристика

Поняття і класифікація інвестицій. Поняття і структура реальних інвестицій (капітальних вкладень). Планування і фінансування капітальних вкладень. Економічна ефективність інвестицій: а) загальна (економічна) ефективність; б) порівняльна (відносна) ефективність; в) економічна ефективність реконструкції; г) врахування фактору часу в підвищенні ефективності капітальних вкладень; д) визначення ефективності інвестицій методом розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій (ROI) і за періодом окупності (РР). 1. В умовах ...