Search:

Визначення біологічної активності стирилових похідних четвертинних солей хінолінію

R N CH===== N – C2H5

R3

(І-ХІ)

Oval: +


Н11С5 – N CH===== N – C5H6

І

(ХІІ)

R3:Н(а); СН3(б); СОСН3(в)

Маккінстрі довів, що найпростіший представник цього класу барвників, хіноліновий синій (ХІІ) показав високу активність in vitro проти збудників дифтерії, і грам-позитивних коккових бактерій. Були досліджені й інші біологічні властивості цих сполук. Тому цікавило досліджувати не вивчені в цьому відношенні представники класу.

З метою вивчення антимікробної активності були синтезовані три серії монометинових барвників з різним значенням R3: серія “а” - R3 = Н, серія “б” - R3 = СН3, серія “в” - R3 = СОСН3.

Всі синтезовані сполуки являють собою темні порошки, добре розчинні в полярних. Нерозчинні в неполярних органічних розчинниках і легко розчинні у воді. Найактивнішими виявилися сполуки серії “б”, які містять N – бензольні замісники R1 = C6H5CH2 (Іуб, Уб, У1б), причому їх активність збільшується в ряду при таких значенням R2: 6-ОСН3<Н<6-СН3. Дещо меншою активністю володіють препарати Пб (R3 = СН3, R2= 6-ОН) і Іхб (R1= СН3, R2= Н), а за ними І б (R1= СН3, R2= Н) і Ушб (R1= C6H5, R2= бензо (f)). Найменша активність у барвників серії “в” (R3 = СОСН3). Малоактивними сполуками у всіх трьох серіях “а”, “б” і “в” виявилися препарати УШ, Х і ХІ.

Найчутливішисм до монометинціановим барвником (І-ХІ) виявився Рs. Aerog. Менш чутливим – Cand. all. і Bac.antr. Найменш чутливими є E.coli Staph. аureus.

Експериментальна частина

Визначення біологічної активності 1 – бензил – 3 метил – 4 [n – диметиламіностирил] – 6 метоксихіноліній перхлорату і 1-етил – 3- метил – 4 – [n – диметиламіностирил] – хіноліній перхлорату.

Обладнання і реактиви

Автоклав електричний (ГОСТ 9586-75)

Вага лабораторна рівноплеча.

Дистилятор.

Лупа (ГОСТ 25706-83)

Мікроскоп (ГОСТ 8284-78)

ОН-метр.

Термостат електричний для вирощування бактерій з автоматичним терморегулятором до 50оС і з термометром з ціною поділки 0,2оС.

Шафа сушильна лабораторна.

Папір фільтрувальний (ГОСТ 12026-76)

Посуд мірний лабораторний скляний (ГОСТ 1770-74, ГОСТ 20292-74).

Піпетки вмістимістю 1-10 см3.

Стакани лабораторні (ГОСТ 25336-82).

Чашки бактеріологічні.

Вода дистильована (ГОСТ 6709-72).

Середовище Ендо сухе поживне.

Спирт етиловий ректифікований (ГОСТ 5962-67).

Стирол N8 і N51.

Підготовка до аналізу.

1.2.1. Підготовка посуду та матеріалів.

Весь бактеріологічний посуд перед стерилізацією добре миють і висушують.

Чашки Петрі складають і загортають в папір. Між кришкою і дном бактеріологічних чашок, які використовуються для розливки середовища Ендо, кладуть кружки фільтрувального паперу діаметром на 1-2 см більше діаметру чашки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Хімія в народному господарстві

ПЛАН Хімія серед природничих наук. Хімічна промисловість. Роль хімії в житті суспільства. а) Стародавній Єгипет; б) Сучасна хімія. 3) Значення хімії у створенні повних матеріалів. 4) Побутова хімія. Хімія посідає центральне місце серед природничих наук і в суспільному виробництві. Основою технологічних процесів у багатьох галузях народного господарства (металургійна, медична. Харчова, легка промисловість, енергетики, будівництво, електроніка, с/г) є хімічні реакції. Хімічна промисловість одна з найважливіших галузей важкої ...

Елементи періодичної системи I групи

В побічну підгрупу І групи періодичної системи входять елементи підгрупи міді: мідь – Сu, срібло - Аg, золото - Аu. Срібло – Аg – важкий метал (густина + 10,5 г/см3); масова частка його у земній корі 1.70-5%. Срібло зустрічається у складі мінералу аргентиту (Аg2S) і в вільному стані. Чисте срібло – дуже м’який, тягучий метал; воно краще за всі метали проводить тепло і електричний струм. В практиці застосовують його справ з міддю, бо чисте срібло дуже м’яке. Елемент срібло легко відновлюється до металів зі сполук і утворює ...

Спиртові, гліцеринові і олійні розчини заводського виготовлення

Гліцеринові олії і спритові розчини заводського виготовлення Розчини, вироблені в умовах фармацевтичного підприємства, представляють собою групу ліків, в яких лікарський засіб розчинений в воді чи в іншому неводному розчині (олії, гліцерині чи сприті). Характерною особистістю розчині заводського виробництва є невисока концентрація лікарського засобу, яка має 1-5% і в рідких досягає 20%. Гліцеринові розчини: Ці розчини приготовляють на в’язких неводних розчинниках – гліцерині чи олії. Їх приготовлення характеризується ...