Search:

Ізомерія органічних речовин

----------

*Одновалентний радикал – частка з одним неспареним електроном, отриманий при відриві одного атома водню від молекули алкана.

Молекули алканів і їхні радикали є як би буквами чи алфавіту будівельними цеглинками для більш складних органічних речовин. Якщо Ви добре засвоїте цю абетку, то прекрасно розберетеся у великій їхній розмаїтості. Крім того, алкани – це широко використовувані людиною речовини: рідке і газоподібне паливо (природний пальний газ, бензин, мазут, солярова олія і т.д.), без якого суспільство не може обійтися.

Структурні формули молекул алканів

Структурна формула – це формула, що показує хімічну будівлю речовини, тобто які атоми й у якій послідовності з'єднуються один з одним у молекулі речовини.

У молекулах алканів у кожного вуглецю 4 однократні зв'язки.

Молекулярна формула

Повна структурна формула

Скорочена структурна формула

Число структурних формул

Метан

СН4

H
|
H–C–H
|
H


Тільки одна

Етан

З2Н6

f2.gif (1097 bytes)

CH3-СН3


Тільки одна

Пропан

З3Н8

f3.gif (1197 bytes)

CH3–CH2–CH3


Тільки одна

Бутан

З4Н10

f4.gif (1291 bytes)

f5.gif (1348 bytes)


CH3–CH2–CH2–CH3

н-бутан (нормальний, нерозгалужений)

CH3–CH– CH3
|
СН3

ізобутан
(розгалужений)

Дві структурні формули

два ізомери

Структурна ізомерія в ряді алканів

В органічній хімії в набагато більшому ступені, чим у неорганічній хімії, поширена ізомерія.

Ізомери – це речовини, що мають однакову сполуку і ту саму молекулярну формулу і масу, але різна хімічна будівля, а тому володіють різними фізичними і хімічними властивостями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Алотропія та її значення

Зміст: введення 3 карбон .3 алмаз .3 графіт 4 карбін 5 фулерен 5 фосфор 6 білий фосфор 6 червоний фосфор .7 світло-червоний фосфор 8 фіолетовий фосфор .8 чорний фосфор 8 миш’як 9 металічний миш’як .9 жовтий миш’як 9 оксиген 9 кисень .9 озон .9 сульфур 10 ромбічна сірка 10 моноклинна сірка .11 пластична сірка .11 селен 11 сірий селен 11 червоний селен 11 аморфний селен .11 склоподібний селен .11 телур 12 металічний телур .12 аморфний телур .12 висновок 12 список ...

Свинець (Плюмбум)

Загальна характеристика Свинець (від латинського Plumbum), Pb, хімічний елемент IV групи періодичної системи Менделєєва; атомний номер 82, атомна маса 207,2. Свинець - важкий метал голубувато-сірого кольору, дуже пластичний, м'який (ріжеться ножем, навіть дряпається нігтем). Природний свинець складається з п’яти стабільних ізотопів з масовими числами 202, 204 (1,5%), 206 (23,6%), 207 (22,6%), 208 (52,3%). Останні три ізотопи - кінцеві продукти радіоактивних перетворень 238U, 235U і 232Th. При ядерних реакціях утворюються ...

Полімеризація неграничних вуглеводнів

Молекули неграничних вуглеводнів здатні приєднуватися друг до друга. Якщо в такій реакції беруть участь сотні і тисячі молекул, то говорять про полімеризацію. У результаті утворяться речовини з великою молекулярною масою — високомолекулярні з'єднання, полімери. Розглянемо полімеризацію на прикладі етилена. За рахунок «розкриття» подвійного зв'язку молекула етилена може приєднати другу таку ж молекулу, потім третю і т.д., утворити полиетилен: або в загальному виді (— CH2— CH2—)n Поліетилен — один з найпоширеніших ...