Search:

Ізомерія органічних речовин

----------

*Одновалентний радикал – частка з одним неспареним електроном, отриманий при відриві одного атома водню від молекули алкана.

Молекули алканів і їхні радикали є як би буквами чи алфавіту будівельними цеглинками для більш складних органічних речовин. Якщо Ви добре засвоїте цю абетку, то прекрасно розберетеся у великій їхній розмаїтості. Крім того, алкани – це широко використовувані людиною речовини: рідке і газоподібне паливо (природний пальний газ, бензин, мазут, солярова олія і т.д.), без якого суспільство не може обійтися.

Структурні формули молекул алканів

Структурна формула – це формула, що показує хімічну будівлю речовини, тобто які атоми й у якій послідовності з'єднуються один з одним у молекулі речовини.

У молекулах алканів у кожного вуглецю 4 однократні зв'язки.

Молекулярна формула

Повна структурна формула

Скорочена структурна формула

Число структурних формул

Метан

СН4

H
|
H–C–H
|
H


Тільки одна

Етан

З2Н6

f2.gif (1097 bytes)

CH3-СН3


Тільки одна

Пропан

З3Н8

f3.gif (1197 bytes)

CH3–CH2–CH3


Тільки одна

Бутан

З4Н10

f4.gif (1291 bytes)

f5.gif (1348 bytes)


CH3–CH2–CH2–CH3

н-бутан (нормальний, нерозгалужений)

CH3–CH– CH3
|
СН3

ізобутан
(розгалужений)

Дві структурні формули

два ізомери

Структурна ізомерія в ряді алканів

В органічній хімії в набагато більшому ступені, чим у неорганічній хімії, поширена ізомерія.

Ізомери – це речовини, що мають однакову сполуку і ту саму молекулярну формулу і масу, але різна хімічна будівля, а тому володіють різними фізичними і хімічними властивостями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Хімічні елементи в продуктах харчування

Харчування є найважливішою фізіологічною потребою людини, від якого залежить стан здоров’я та тривалість життя. З їжею до організму людини надходить понад 600 різноманітних харчових речовин (нутрієнтів), які по-різному впливають на функціональний стан організму. Серед них розрізняють макронутрієнти (білки, жири, вуглеводи, макроелементи) та мікронутрієнти (мікроелементи, вітаміни). На відміну від хімічних елементів, які складають основну масу живої речовини, і так званих мікроелементів (вуглець, кисень, водень, сірка тощо), ...

Xімія деревини

Деревина має складну анатомічну будівлю і хімічний склад. Деревина, чи деревинна речовина, — це речовина клітинних стінок (оболонок кліток дерева). Деревина складається в основному з органічних речовин (близько 99 %), і лише невелику частину (близько 1 %) складають мінеральні речовини, що при спалюванні деревини утворять золу. Кількість золи служить характеристикою змісту мінеральних речовин, але точно не дорівнює йому. Основні органічні компоненти деревини є ВМС (полімерами), що у деревині між собою міцно зв'язані. ...

Забруднення середовища тяжкими металами

Природний вміст тяжких металів в ґрунті для нас абсолютно безпечний. Нажаль, з розвитком промисловості і транспорту, частка тяжких металів різко збільшилась не тільки в земній товщі, а й у всьому оточуючому середовищі, і тепер становить серйозну загрозу для здоров’я людини. Крім традиційної класифікації металів за Періодичною системою хімічних елементів також існує їх поділ з точки зору технічного призначення - наприклад на тяжкі і легкі. До легких металів відносять 15 хімічних елементів, густина яких не перевищує 5г/см3. ...