Search:

Ізомерія органічних речовин

----------

*Одновалентний радикал – частка з одним неспареним електроном, отриманий при відриві одного атома водню від молекули алкана.

Молекули алканів і їхні радикали є як би буквами чи алфавіту будівельними цеглинками для більш складних органічних речовин. Якщо Ви добре засвоїте цю абетку, то прекрасно розберетеся у великій їхній розмаїтості. Крім того, алкани – це широко використовувані людиною речовини: рідке і газоподібне паливо (природний пальний газ, бензин, мазут, солярова олія і т.д.), без якого суспільство не може обійтися.

Структурні формули молекул алканів

Структурна формула – це формула, що показує хімічну будівлю речовини, тобто які атоми й у якій послідовності з'єднуються один з одним у молекулі речовини.

У молекулах алканів у кожного вуглецю 4 однократні зв'язки.

Молекулярна формула

Повна структурна формула

Скорочена структурна формула

Число структурних формул

Метан

СН4

H
|
H–C–H
|
H


Тільки одна

Етан

З2Н6

f2.gif (1097 bytes)

CH3-СН3


Тільки одна

Пропан

З3Н8

f3.gif (1197 bytes)

CH3–CH2–CH3


Тільки одна

Бутан

З4Н10

f4.gif (1291 bytes)

f5.gif (1348 bytes)


CH3–CH2–CH2–CH3

н-бутан (нормальний, нерозгалужений)

CH3–CH– CH3
|
СН3

ізобутан
(розгалужений)

Дві структурні формули

два ізомери

Структурна ізомерія в ряді алканів

В органічній хімії в набагато більшому ступені, чим у неорганічній хімії, поширена ізомерія.

Ізомери – це речовини, що мають однакову сполуку і ту саму молекулярну формулу і масу, але різна хімічна будівля, а тому володіють різними фізичними і хімічними властивостями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Хімія деревини

Деревина має складну анатомічну будівлю і хімічний склад. Деревина, чи деревинна речовина, — це речовина клітинних стінок (оболонок кліток дерева). Деревина складається в основному з органічних речовин (близько 99 %), і лише невелику частину (близько 1 %) складають мінеральні речовини, що при спалюванні деревини утворять золу. Кількість золи служить характеристикою змісту мінеральних речовин, але точно не дорівнює йому. Основні органічні компоненти деревини є ВМС (полімерами), що у деревині між собою міцно зв'язані. ...

Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

План: 1.Біохімія полісахаридів. 1.1.Гомополісахариди. 1.2.Гетерополісахариди. 2.Обмін речовин. 2.1.Обмін речовин – основна властивість усього живого. 2.2.Обмін білків,жирів та вуглеводів. 2.3.Водний і сольовий обмін. 2.4.Необхідність вітамінів для життєдіяльності організму. 1.Біохімія полісахаридів. Складні вуглеводи(глікани)- продукти конденсації моносахаридівта їх похідних,що містять у своєму складі від двох-,трьох-(олігосахариди) до багатьох тисяч (полісахариди) мономерних залишків цукрів. ...

Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

Протягом усього свого розвитку, з давніх-давен і донині, хімія завжди слугувала і продовжує слугувати людині та її практичній діяльності. Ще в стародавні часи, задовго до Різдва Христового, люди­на спостерігала в природі хімічні явища і намагалася викорис­товувати їх для покращення умов свого існування. Скисання молока, бродіння солодкого соку плодів, дія отруйних рослин привертали увагу людини. Минув час, і людина почала використовувати вогонь. Ніхто не знає ні місця, ні часу, коли вона навчилася запалювати дерево і ...