Search:

Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

До промислового освоєння залучено від 40 до 75 відсотків

розвіданих запасів основних видів корисних копалин.

Подальший розвиток мінерально-сировинного комплексу України

потребує негайного розв'язання на державному рівні проблем, які

істотно гальмують розширення мінерально-сировинної бази, її

екологічну реабілітацію та раціональне використання.

Сьогодні немає чіткого механізму управління і належного

державного нагляду за використанням і охороною надр, що призводить

до безгосподарного ставлення гірничодобувних підприємств до

мінеральної сировини та зростання необгрунтованих її втрат.

Через недосконалі технології видобування та переробки

мінеральної сировини, незадовільне вирішення питань комплексного

освоєння родовищ у надрах залишаються і втрачаються:

- до 70 відсотків розвіданих запасів нафти;

- до 50 відсотків солей;

- до 28 відсотків вугілля;

- до 25 відсотків металів.

Нерозв'язаною є проблема геологічного вивчення і використання

техногенних родовищ корисних копалин - відвалів видобутку і

відходів збагачення та переробки мінеральної сировини, які містять

цінні корисні копалини і мають промислове значення. Вже сьогодні в

Україні обсяги цих відходів перевищують 25 млрд. тонн, займаючи

площу понад 150 тис. гектарів. З кожним роком їх кількість

збільшується. Таким чином в Україні утворено сотні великих,

середніх та малих техногенних родовищ різних корисних копалин,

придатних для промислового освоєння. Потенційна вартість

техногенних родовищ за попередніми розрахунками обчислюється

десятками млрд. доларів США. Така маса вторинних продуктів у

перерахунку на 1 кв. кілометр території України перевищує

аналогічний показник для США у 6 разів та у 3 рази - для держав

Європейського Союзу.

11. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Напружена екологічна ситуація у багатьох районах і містах

країни свідчить про те, що незважаючи на посилення останнім часом

уваги до цих питань і значні витрати на їх вирішення, вжиті заходи

не досить ефективні і не зумовлюють змін у тенденції погіршення

стану довкілля. Структура промислового виробництва, що склалася в

Україні, пов'язана з розвитком енергетичної,

гірничо-металургійної, вугледобувної, хімічної та машинобудівної

промисловості і характеризується інтенсивним споживанням енергії,

сировинних, водних і земельних ресурсів, а також збільшенням

навантаження на довкілля. В Україні в 1996 році було викинуто в

атмосферу близько 6,34 млн.тонн забруднюючих речовин, в тому числі

4,76 млн.тонн - зі стаціонарних джерел, 1,58 млн.тонн - з

пересувних. За період 1992 - 1996 рр. загальний обсяг викиду

забруднюючих речовин в атмосферне повітря скоротився зі

стаціонарних джерел на 45 відсотків, з пересувних - на 12

відсотків. Останні викидають 85 відсотків свинцю, 49 відсотків

окису вуглецю та 31 відсоток вуглеводнів.

З галузей промисловості найбільше забруднюють атмосферу

енергетика (32 відсотки), металургія (27 відсотків), вугільна

промисловість (23 відсотки).

Україна займає восьме місце в світі як емітер СО2 в

енергетичній галузі, її частка становить 2,35 відсотка

загальносвітових викидів цієї речовини енергетикою.

12. РОСЛИННИЙ СВІТ ТА ЛІСОВІ РЕСУРСИ

Флора нижчих і вищих видів рослин України нараховує понад

25000. За спектром основних життєвих форм всі види судинних рослин

поділяються на дерева, кущі, напівкущі, багаторічні трав'янисті

рослини, дворічні та однорічні. Флора судинних рослин України

налічує понад 5 тис. видів, з них близько 250 видів офіційно

визнані лікарськими в Україні, хоча майже 1100 видів флори України

мають біологічно активні речовини, які мають лікувальні

властивості, а їх сировина в світовій практиці використовується

при виготовленні лікарських препаратів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 


Подібні реферати:

Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

ЗМІСТ 1. Екологічна ситуація у Вінницькій області 3 2. Антропогенний вплив на природне середовище 6 2.1. Атмосферне повітря 6 2.2. Водні ресурси 7 2.2.1. Загальна характеристика 7 2.2.2. Характеристика стану поверхневих водойм області 10 2.2.3. Створи річки Південний Буг. 12 2.2.4. Створи річки Дністер. 12 2.3. Земельні ресурси та ґрунти 13 2.4. Надра 17 2.5. Відходи 18 2.6. Рослинний світ 19 2.7. Тваринний світ 21 2.7.1. Загальна характеристика 21 2.7.2. Ведення рибного господарства. ...

Гірські виробки та їх класифікація

Гірські виробки (вибірки) - це порожнини в земній корі, які утворюються внаслідок ведення гірських робіт. Гірську виробку обмежують поверхні: верхня - покрівля виробки, нижня - підошва виробки, бокові - боки виробки. Поверхня виробки, яка в процесі ведення гірських робіт пересувається в товщі порід, називається вибоєм. Вибій у пустих породах називається прохідницьким, а в корисній копалині - очисним. Частина простору виробки, яка прилягає до вибою, називається привибійним простором. Складність процесів видобування із надр ...

Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

Взаємовідносини суспільства і природи полягають у тому, що фактори економічного зростання — трудові ресурси, засоби виробництва і природні ресурси — у комплексі використовуються суспільством для розвитку виробництва. Питання взаємовідносин суспільства і природи та використання природних ресурсів стають дедалі актуальнішими. І це зрозуміло, бо з розвитком виробництва вилучаються все нові багатства природи, зростає вартість сировини, збільшується кількість відходів, що викидаються у навколишнє середовище. Однак, і це ...