Search:

Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

Найбільш повну і глибоку інформацію про загальний фінансовий стан підприємства і його динаміку можна одержати шляхом побудови на основі балансу підприємства спеціального аналітичного балансу. Вперше поняття і загальну форму цього балансу запропонував засновник балансоведення Н.А. Блотов у 20-х роках. Порівняльно аналітичний баланс будується на основі бух галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел коштів.

Додаток 3

Порівняльний аналітичний баланс Заболотівського СТ

за 2001-2002 роки (тис грн..).

Актив

Абсолютні величини

Питома вага

Зміни

на поч. року

на кін. року

на поч. року

на кін. року

в

абсолют величи-нах

у питомій вазі

у

відсот-ках до трот. року.

у відсотках до змін валюти балансу

І Необоротні активи

810,0

801,9

87,0

86,53

-9

-0,5

-1,11

+160,7

ІІ Оборотні активи

121,2

123,7

13

13,36

2,5

0,4

2,06

-44,6

-виробничі запаси

-товари

-дебіторська заборгованість

-грошові кошти

18,9

82,2

11,3

8,8

13,7

92,7

16,5

0,8

2

8,8

1,2

0,9

1,48

10,02

1,78

0,09

-5,2

10,5

5,2

-8

-0,5

1,2

0,6

-0,82

-27,51

12,77

46,02

-90,91

92,9

-187,5

-92,9

142,9

ІІІ Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

931,2

925,6

100

100

-5,6

0

-0,6

100

Пасив

І.Власний капітал

918,6

916,4

98,6

99,01

-2,2

0,4

-0,24

39,3

ІІ Забезпечення наступних витрат

-

-

-

-

-

-

-

-

ІІІ Довгострокові зобов’язання

-

-

-

-

-

-

-

-

ІV Поточні зобов’язання

12,6

9,2

1,4

0,99

-3,4

-0,4

-26,98

60,7

-кредиторська заборгованість

-поточні зобов’язання

-інші поточні зобов’язання

7,7

4,7

0,2

-

4,3

4,9

0,8

0,5

0,02

-

0,4

0,53

-

-0,4

4,7

-

0

0,48

-

-8,51

-

-

7,1

-83,9

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

931,2

925,6

100

100

-5,6

0

-0,6

100

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Житлова іпотека перехідного періоду, проблеми і перспективи розвитку

Незважаючи на всі проблеми, що існують у перехідній економіці, у ряді країн зроблено деякі кроки у становленні іпотечного механізму в житловому секторі. Так, в Україні, Росії, Білорусі вже з'явилися або зароджуються окремі елементи іпотечного кредитування, що можна розглядати як складові майбутньої моделі житлового фінансування. Аналіз цього досвіду свідчить, що при формуванні первинного ринку житла в країнах із постсоціалістичною економікою відбувається перехід від централізованого державного фінансування до нових ...

Формування собівартості готової продукції

Зміст Вступ. Характеристика підприємства: а)Місце розташування підприємства; б)Історична довідка підприємства; в)Структура підприємства; г)Види продукції, які випускає підприємство; д)Основні постачальники і покупці. е)Основні техніко-економічні показники підприємства за поточний період в порівнянні з попереднім. Опрацювання стандартів бухгалтерського обліку, нормативних актів і документів, які необхідні для виконання роботи: 2.1. Закон України від 16.07.99р. №996 – “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в ...

Сутність вартості робочої сили

Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Вартість робочої сили являє собою сукупність витрат підприємця, пов'язаних з використанням робочої сили, забезпечення необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її працездатності, професійно-кваліфікаційної підготовки, утримання сім'ї і виховання дітей, духовного розвитку тощо. На вартість робочої сили також ...