Search:

Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

Реферати » Історія Всесвітня » Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

Зміст

Вступ .3

РОЗДІЛ 1. Зміцнення феодального ладу в Чехії в ХІІ-ХІІІ ст .5

РОЗДІЛ 2. Територіальний устрій Чехії в ХІІІ ст .7

Колонізація і її особливості в Чехії .7

Виникнення міст 11

Розділ 3. Соціально-Економічний розвиток Чехії 15

Розвиток ремісничого виробництва і торгівлі 15

Політична і суспільна структура держави 18

Зовнішня політика Пржемисла Оттокара II…………………… .……….20

Чеська держава в часи правління Вацлава ІІ 24

Висновки 28

Список використаної літератури 30

Вступ

Метою курсової роботи є дослідити розвиток Чехії в ХІІІ ст Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

- проаналізувати історичні передумови чеського розвитку в ХІІІ ст ;

- дослідити територіальний та суспільний устрій Чехії в ХІІІ ст.

- дослідити економічне та культурне піднесення Чехії в досліджувальний період.

Чехія є об’єктом дослідження курсової роботи, а предметом особливості її розвитку в ХІІІ столітті.

Судити про історію чеського народу, зокрема про розвиток Чеської держави і формування феодальних відносин, дозволяють досить різноманітні пам'ятки. «Чеська хроніка» Козьми Празького повідомляє навіть про місце державної влади в житті чеського суспільства. Як найдавніший пам'ятник чеського права — Статути Бржетіслава 1039 р. дають можливість судити про роль судових органів держави в боротьбі з порушеннями норм християнської моралі. Статути Конрада Оти містять важливий матеріал про склад судових органів, їх спроби контролю над життям населення (що забезпечувало суду високі доходи у вигляді штрафів), про роль представників общини в здійсненні судового розгляду. Даровані грамоти чеським монастирям XI ст. містять свідчення про характер княжого господарства і пов'язаного з ним залежного населення, що передавалося церковним установам, а також про характер державних доходів, що поступали в розпорядження церкви. Ці ж документи є головним джерелом, що висвітлює процес зародження великого феодального землеволодіння в Чехії. Уявлення про соціальний статус населення перших поселень передміського типу можна скласти по привілеях князя Собеслава II празьким німцям.

Даровані грамоти і тексти угод з селянами про переклад їх на німецьке право відкривають можливість розглянути положення і селян і нового стану середньовічного суспільства — городян. Привілеї і церковні статути повідомляють про повинності міст на користь сеньйорів і організації міських ремесел, про групи ремісників в цехах різних професій.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, списку використаних джерел та літератури.

XIII століття – хронологічні рамки дослідження курсової роботи.

РОЗДІЛ 1. Зміцнення феодального ладу в Чехії в ХІІ-ХІІІ ст

Вступ Чехії до нового періоду розвитку був пов'язаний із значними успіхами в її господарському житті. До XII ст. велика частина території країни була вже освоєна і зайнята під різні сільськогосподарські культури. Міцно затвердилися трипільна система і обробка ґрунту вдосконаленим залізним плугом. Не дивлячись на те, що в цілому господарство країни в цей час залишалося ще натуральним, процес відділення ремесла від сільського господарства не став масштабним. Значні зрушення в XI—XIII ст. були досягнуті також в розвитку міст.

XI—XIII століття були часом зміцнення церкви, а також великих і дрібних землевласників. Вже в X ст. від феодалів залежало право користування пустками і лісами, зокрема розчищення нових місць і заснування нових сіл. Засновуючи села, феодали заселяли їх залежними селянами і забороняли навколишньому населенню користування громадськими угіддями. Вільні селяни — дідичі, що володіли на спадковому праві земельними ділянками на початку XI ст., ставилися тим самим в безвихідне положення. Дідичі, що розорялися в результаті заборон користування громадськими угіддями, потрапляли в залежність від феодалів, яким вони були зобов'язані платити різного роду побори. Важливу роль в розоренні і закріпаченні дідичів грали також прямі захоплення їх земель феодалами і насильницьке закріпачення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Великий Новгород

Історія Великого Новгорода Офіційною датою виникнення Новгорода прийнято умовно вважати 859 рік. Є різні версії виникнення міста, за «Повістю времмених літ» місто існувало ще до моменту приходу Рюрика, і було засноване ільменськими словенами в процесі їх розселення після міграції з Дунаю. Але за основною версією засновником був Рюрик. Вже в перші століття свого існування Новгород грав важливу роль в подіях, що відбувалися на російській землі, фактично ставши першою столицею Русі. Розташування Новгорода було настільки ...

Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

Зміст Вступ .3 РОЗДІЛ 1. Зміцнення феодального ладу в Чехії в ХІІ-ХІІІ ст .5 РОЗДІЛ 2. Територіальний устрій Чехії в ХІІІ ст .7 Колонізація і її особливості в Чехії .7 Виникнення міст 11 Розділ 3. Соціально-Економічний розвиток Чехії 15 Розвиток ремісничого виробництва і торгівлі 15 Політична і суспільна структура держави 18 Зовнішня політика Пржемисла Оттокара II…………………… .……….20 Чеська держава в часи правління Вацлава ІІ 24 Висновки 28 Список використаної літератури 30 Вступ Метою курсової роботи є дослідити ...

Бітники, історія виникнення

“ У 1817 році “великий утопіст” ( по визначенню Енгельса ) Анри Сен-Симон у “ Листі Американцю” послав за океан свій вистражданий “крик”: “ Народу мало любити волю, щоб бути вільним, - йому насамперед необхідне пізнання волі. Старі ідеї постаріли і не можуть помолодіти, нам потрібні нові! “ Протягом півтора століть для кожного обивателя Старого Світла існувала своя Велика Американська Утопія, у самих райдужних снах являвшаяся казковою країною необмежених можливостей. Велика Американська Мрія будоражила фантазію американців. ...