Search:

Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

Реферати » Історія Всесвітня » Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

Зміст

Вступ .3

РОЗДІЛ 1. Зміцнення феодального ладу в Чехії в ХІІ-ХІІІ ст .5

РОЗДІЛ 2. Територіальний устрій Чехії в ХІІІ ст .7

Колонізація і її особливості в Чехії .7

Виникнення міст 11

Розділ 3. Соціально-Економічний розвиток Чехії 15

Розвиток ремісничого виробництва і торгівлі 15

Політична і суспільна структура держави 18

Зовнішня політика Пржемисла Оттокара II…………………… .……….20

Чеська держава в часи правління Вацлава ІІ 24

Висновки 28

Список використаної літератури 30

Вступ

Метою курсової роботи є дослідити розвиток Чехії в ХІІІ ст Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

- проаналізувати історичні передумови чеського розвитку в ХІІІ ст ;

- дослідити територіальний та суспільний устрій Чехії в ХІІІ ст.

- дослідити економічне та культурне піднесення Чехії в досліджувальний період.

Чехія є об’єктом дослідження курсової роботи, а предметом особливості її розвитку в ХІІІ столітті.

Судити про історію чеського народу, зокрема про розвиток Чеської держави і формування феодальних відносин, дозволяють досить різноманітні пам'ятки. «Чеська хроніка» Козьми Празького повідомляє навіть про місце державної влади в житті чеського суспільства. Як найдавніший пам'ятник чеського права — Статути Бржетіслава 1039 р. дають можливість судити про роль судових органів держави в боротьбі з порушеннями норм християнської моралі. Статути Конрада Оти містять важливий матеріал про склад судових органів, їх спроби контролю над життям населення (що забезпечувало суду високі доходи у вигляді штрафів), про роль представників общини в здійсненні судового розгляду. Даровані грамоти чеським монастирям XI ст. містять свідчення про характер княжого господарства і пов'язаного з ним залежного населення, що передавалося церковним установам, а також про характер державних доходів, що поступали в розпорядження церкви. Ці ж документи є головним джерелом, що висвітлює процес зародження великого феодального землеволодіння в Чехії. Уявлення про соціальний статус населення перших поселень передміського типу можна скласти по привілеях князя Собеслава II празьким німцям.

Даровані грамоти і тексти угод з селянами про переклад їх на німецьке право відкривають можливість розглянути положення і селян і нового стану середньовічного суспільства — городян. Привілеї і церковні статути повідомляють про повинності міст на користь сеньйорів і організації міських ремесел, про групи ремісників в цехах різних професій.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, списку використаних джерел та літератури.

XIII століття – хронологічні рамки дослідження курсової роботи.

РОЗДІЛ 1. Зміцнення феодального ладу в Чехії в ХІІ-ХІІІ ст

Вступ Чехії до нового періоду розвитку був пов'язаний із значними успіхами в її господарському житті. До XII ст. велика частина території країни була вже освоєна і зайнята під різні сільськогосподарські культури. Міцно затвердилися трипільна система і обробка ґрунту вдосконаленим залізним плугом. Не дивлячись на те, що в цілому господарство країни в цей час залишалося ще натуральним, процес відділення ремесла від сільського господарства не став масштабним. Значні зрушення в XI—XIII ст. були досягнуті також в розвитку міст.

XI—XIII століття були часом зміцнення церкви, а також великих і дрібних землевласників. Вже в X ст. від феодалів залежало право користування пустками і лісами, зокрема розчищення нових місць і заснування нових сіл. Засновуючи села, феодали заселяли їх залежними селянами і забороняли навколишньому населенню користування громадськими угіддями. Вільні селяни — дідичі, що володіли на спадковому праві земельними ділянками на початку XI ст., ставилися тим самим в безвихідне положення. Дідичі, що розорялися в результаті заборон користування громадськими угіддями, потрапляли в залежність від феодалів, яким вони були зобов'язані платити різного роду побори. Важливу роль в розоренні і закріпаченні дідичів грали також прямі захоплення їх земель феодалами і насильницьке закріпачення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Ідеологічні засади державотворення в Польщі, Чехії і Болгарії в ІХ-ХІ ст

Виникнення початкових форм суспільної думки і політичної ідеології в зарубіжних слов’янських країнах є підстави відносити до того часу, коли виникають перші політичні об’єднання. Витоки суспільної думки знайшли своє відображення в легендах про походження тих чи інших племен або племінних союзів. Деякі відомості збереглись у більш пізніх джерелах ХІ-ХІІ ст., наприклад, в “Апокрифічному болгарському літописі”, “Чеській хроніці” Козьми Празького, “Хроніці” Галла Аноніма, “Повести временных лет” тощо. У рамках ранніх об’єднань ...

Ліндон Джонсон

Ліндон Джонсон В опитуваннях суспільної думки про діяльності й особистість президентів, починаючи з Франкліна Д. Рузвельта, Ліндон Б. Джонсон постійно займає одне з останніх місць. Більшість американців вважають 36-го президента одержимим владою і хитрим опортуністом, який намагався домінувати і маніпулювати і що впутав країну в єдину війну, що Сполучені Штати коли-небудь, програвали. Травматичні події затьмарили його президентство, що почалися з насильницької смерті Джона Ф. Кеннеді і супроводжувались студентськими ...

Румунія та Югославія під час ІІ світової війни і після неї

Ліквідація монархії і встановлення комуністичного режиму після війни. У березні 1944 р. Червона Армія підійшла до кордонів Румунії. Уряд СРСР запропонував Румунії умови перемир‘я, які були відкинуті фашистським урядом Антонеску. 23 серпня 1944р. в Румунії розпочалось антифашистське повстання. В цей день король Міхай І, домовившись із діючим нелегально антифашистськими партіями, заарештував главу фашистського уряду маршала Антонечку і сформував антифашистський коаліційний уряд. Наступного дня новий уряд проголосив війну ...