Search:

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

ЯрмоленкоВ.П.Про склад і класифікацію виробничих витрат // Бухгалтерія в с/г. –2000.–№11

Экономика. Учебник / под ред. А.О. Булатова. –М.: БЕК, 1996. –с.79-95.

Доллан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. –Спб., 1992. –с.133-162

Загальна економічна теорія. І ч. / за ред. І.В.Буяна. –Тернопіль: Лідер, 2000. –378 с.

Лобанів О. Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства // Вісник податкової служби України.–2000.–№24

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. –М.: Республика, 1992. –т.2, гл.24

Мельниченко Л.Використання методу грошових потоків в управлінні витратами підприємства // Економіка.Фінанси.Право.–1999.–.№10

Основи економічної теорії / за ред. С.В. Мочерного. –К.: Академія, 1997. –464 с.

Основи економічної теорії / за ред. С.В. Мочерного. –Тернопіль: Тарнекс, 1993. –688 с.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. –К.: Вища школа, 1994. –559 с.

Основы предпринимательской деятельности / под ред. Ю.М. Осипова. –М.: Изд-во МГУ, 1992

Самуельсон П. Экономика. В2-х томах. –М.: Алгон, 1992. –т.2

Хмельов Г. Яка користь...від витрат // Вісник податкової служби України.–2000.–№24

Чимшит О. Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності // Бухгалтерія.–2000.–№35

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

План. 1.Організаційно – економічна підготовка виробництва: а) організаційна; б) економічна. 2.Організація промислового освоєння продукції. 1.Організаційно – економічна підготовка продукції. Організаційно – економічна підготовка виробництва включає комплекс мір по організації і плануванню виробництву нової продукції і забезпечення процесу її виготовлення всім необхідним. Вона складається з таких стадій: складання плану – графіку і кошторису розходів на технічну підготовку виробництва; визначення потреби в додатковому ...

Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

План. Суть і завдання організації виробництва. Предмет і зміст курсу. Вступ. В нових ринкових умовах господарювання підприємство несе повну відповідальність за результати своєї роботи. А це вимагає від них адекватної зміни в підготовці спеціалістів. Основна мета підприємства – це є забезпечення споживача необхідною йому продукцією або послугами в задані терміни, необхідної якості з мінімальними затратами для виробника. При вирішенні цієї проблеми в умовах ринкової економіки головним є споживач. Щоб вижити підприємству ...

Виробнича стратегія та проектування структури змін

План. Проектування організації виробництва. Основні резерви розвитку виробництва, їх суть і класифікація. Дослідження етапу організації виробництва. Вдосконалення організації виробництва. Проектування організації виробництва. Проектування організації в-ва – це процес розробки організаційної, технологічної і планово-економічної документації, необхідної для створення і здійснення на практиці виробничої системи. Підприємство, як виробнича система з своїми підсистемами і службами в якісь мірі складніша ніж любі нові вироби, ...