Search:

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

ЯрмоленкоВ.П.Про склад і класифікацію виробничих витрат // Бухгалтерія в с/г. –2000.–№11

Экономика. Учебник / под ред. А.О. Булатова. –М.: БЕК, 1996. –с.79-95.

Доллан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. –Спб., 1992. –с.133-162

Загальна економічна теорія. І ч. / за ред. І.В.Буяна. –Тернопіль: Лідер, 2000. –378 с.

Лобанів О. Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства // Вісник податкової служби України.–2000.–№24

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. –М.: Республика, 1992. –т.2, гл.24

Мельниченко Л.Використання методу грошових потоків в управлінні витратами підприємства // Економіка.Фінанси.Право.–1999.–.№10

Основи економічної теорії / за ред. С.В. Мочерного. –К.: Академія, 1997. –464 с.

Основи економічної теорії / за ред. С.В. Мочерного. –Тернопіль: Тарнекс, 1993. –688 с.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. –К.: Вища школа, 1994. –559 с.

Основы предпринимательской деятельности / под ред. Ю.М. Осипова. –М.: Изд-во МГУ, 1992

Самуельсон П. Экономика. В2-х томах. –М.: Алгон, 1992. –т.2

Хмельов Г. Яка користь...від витрат // Вісник податкової служби України.–2000.–№24

Чимшит О. Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності // Бухгалтерія.–2000.–№35

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Система обслуговування виробництва

План. Зміст і завдання виробничої інфраструктури. Організація забезпечення виробництва інструментом і технологічною основою. Шляхи вдосконалення інструментального господарства. 1. Зміст і завдання виробничої інфраструктури. Ефективність виготовлення і випуску конкурентоспроможної продукції з мінімальними затратами, безперебійна виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки раціональної організацією технологічних процесів, але і високим рівнем технічного обслуговування основного в-ва і всіх ...

Організація виробничих процесів

План. 1. Види руху предметів праці. 2. Шляхи скорочення виробничого циклу. 1.Види руху предметів праці. При виготовленні однакових предметів праці може використовуватися один з видів руху предметів праці по операціях: послідовний; паралельно – послідовний; паралельний. Послідовний вид руху предметів праці деталі на кожній операції обробляються цілою партією. Передача деталей на наступну операцію проводиться після закінчення обробки всіх деталей. При послідовному виді технологічний цикл обробки партії ТПОС.MAX партії n ...

Виробнича стратегія та проектування структури змін

План. Проектування організації виробництва. Основні резерви розвитку виробництва, їх суть і класифікація. Дослідження етапу організації виробництва. Вдосконалення організації виробництва. Проектування організації виробництва. Проектування організації в-ва – це процес розробки організаційної, технологічної і планово-економічної документації, необхідної для створення і здійснення на практиці виробничої системи. Підприємство, як виробнича система з своїми підсистемами і службами в якісь мірі складніша ніж любі нові вироби, ...