Search:

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

ЯрмоленкоВ.П.Про склад і класифікацію виробничих витрат // Бухгалтерія в с/г. –2000.–№11

Экономика. Учебник / под ред. А.О. Булатова. –М.: БЕК, 1996. –с.79-95.

Доллан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. –Спб., 1992. –с.133-162

Загальна економічна теорія. І ч. / за ред. І.В.Буяна. –Тернопіль: Лідер, 2000. –378 с.

Лобанів О. Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства // Вісник податкової служби України.–2000.–№24

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. –М.: Республика, 1992. –т.2, гл.24

Мельниченко Л.Використання методу грошових потоків в управлінні витратами підприємства // Економіка.Фінанси.Право.–1999.–.№10

Основи економічної теорії / за ред. С.В. Мочерного. –К.: Академія, 1997. –464 с.

Основи економічної теорії / за ред. С.В. Мочерного. –Тернопіль: Тарнекс, 1993. –688 с.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект / за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. –К.: Вища школа, 1994. –559 с.

Основы предпринимательской деятельности / под ред. Ю.М. Осипова. –М.: Изд-во МГУ, 1992

Самуельсон П. Экономика. В2-х томах. –М.: Алгон, 1992. –т.2

Хмельов Г. Яка користь...від витрат // Вісник податкової служби України.–2000.–№24

Чимшит О. Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності // Бухгалтерія.–2000.–№35

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Товарне виробництво

План Товар та його властивості. Товарне виробництво та його ознаки. Закон вартості – найважливіший закон товарного виробництва. Еволюція товарного виробництва. 1. Товар та його властивості. Поняття “товар” є центральним поняттям всієї економічної теорії. За визначенням А.В.Калини, В.В.Осокіної “товар – це подукт виробництва або діяльності людини, створений для задоволення якихось потреб за допомогою обміну. З цього визначення випливають дві властивості товару, дві його сторони: споживна вартість та здатність обміну одного ...

Виробництво і виробничі системи

План. Поняття підприємства, його завдання і основні ознаки. Характерні ознаки і властивості підприємства, як виробничої системи. Поняття підприємства, його завдання і основні ознаки. Як ми вже говорили на минулій лекції, що об’єктом курсу організації виробництва є промислове підприємство (або виробництво). Промислове підприємство являється найбільш важливою і ведучою областю сфери матеріального виробництва. Воно являє собою систему взаємозв’язаних галузей, які заняті видобування і переробкою промислової та ...

Організація виробничих процесів в часі

План. 1.Виробничий цикл, його структура, визначення його тривалості. 2.Фактори, які впливають на тривалість виробничого циклу. 1.Виробничий цикл, йогоструктура, визначення його тривалості. Однією з важливих вимог, які стосуються раціональної організації виробництва являється забезпечення найменшої тривалості виробничого циклу виготовлення продукції. Виробничий цикл – це календарний час з моменту запуску сировини, матеріалів у виробництво до повного виготовлення продукції. Тривалість виробничого циклу використовується при ...