Search:

Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

Надходження коштів від приватизації державного майна – розділ 23, символ 23;

Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками – розділ 25, символ 24;

Відрахування на геологорозвідувальні роботи – розділ 27, символ 30;

Надходження від реалізації грошово – речових лотерей – розділ 31, символ 75;

Надходження від реалізації облігацій внутрішньої державної позики – розділ 33, параграфи 1-3, 5-6, символи 33, 45, 82;

Плата за землю – розділ 37, параграфи 1-4, символ 37;

повернення бюджетних позичок – розділ 38, параграфи 1-3, 5-8, 9, символи 17, 18, 19, 12, 88, 94, 98, 99;

залучені кредити банку – розділ 40, символ 26;

збори до Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення – розділ 51, символ 56;

надходження до:

Фонду розвитку паливно – енергетичного комплексу – розділ 45, параграфи 1-3, символи 35, 36, 87;

Державного цільового фонду розвитку промисловості – розділ 49, символ 89;

Державного інноваційного фонду України – розділ 52, параграфи 1-2, символи 52, 93;

Державного фонду сприяння зайнятості населення – розділ 53, символ 40;

Інших позабюджетних фондів – розділ 58, параграфи 1-7, символи 41, 44, 51, 52, 54, 68, 62, 70;

Залишки бюджетних коштів на початок року, спрямовані на покриття видатків – розділ 59, символ 92;

Надходження цільових коштів – розділ 60, символ 83;

Надходження лишків доходів з нижче стоячих бюджетів – розділ 61, символ 95;

Невиявлені надходження – розділ 65, символ 91.

У другій групі відображаються доходи за балансовим рахунком № 2500, до яких відносяться:

Податок на прибуток підприємств і організацій – розділ 2, параграфи 1-4, 8, 10-13, 15-16, 20, символи 2, 4, 15, 5, 48, 6, 7, 8, 9, 10;

Податок на додану вартість – розділ 3, символ 27;

Акцизний збір – розділ 4, параграфи 1-9, 11-13, 15, символи 29, 32, 33, 34, 40, 41, 44, 51, 52, 54, 18, 19, 35;

Прибутковий податок з громадян – розділ 7, символ 56.

У третій і четвертій групах подається розшифровка надходжень до галузевих інноваційних фондів та галузевих фондів охорони праці у розрізі міністерств і відомств.

Анологічно підсумок даних по цих групах дорівнює основним надходженням до галузевих інноваційних фондів ( група 1, символ 93) та галузевих фондів охорони праці ( група 1, символ 68).

У додатках 3 , 4, 5 додається :

місячний звіт по касовому виконанню Державного бюджету області на 1 квітня 1999 р.

щоденний звіт по касовому виконанню Державного бюджету області на 1 квітня 1999 р.

дані про надходження коштів до Державного бюджету на 1 квітня 1999 р.


3. Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету

Однією з дуже складних сфер в галузі виконання бюджету є касове його виконання. Розвиток касового виконання Державного бюджету України з 1992 року по 1999 р.р. пройшов кілька етапів:

Перший етап – це перехід до фінансування в межах наявних коштів на рахунках Державного бюджету ( з 1 липня 1993 р.).

Другий етап – це поступовий перехід від банківської системи касового виконання Державного бюджету до казначейської ( з листопада 1995 р. – моменту утворення органів Державного казначейства – до 1 квітня 1997 р.).

Третій етап – це запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету по видатках ( з 1 квітня 1997 р.).

Перехід до казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні здійснений з метою посилення контролю за виконанням Державного бюджету та вдосконалення управління наявними коштами бюджету.

В процесі дослідження становлення казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні були розроблені схеми документообороту і руху бюджетних потоків, які дозволили визначити вузькі місця і сформулювати рекомендації щодо їх усунення. При фінансуванні через теріторіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою вузьким місцем є встановлення доцільності та ефективності витрат шляхом перевірки первинних документів. Введення в штат працівників органівказначейства спеціальних експериментів і забезпечення спеціальною апаратурою дозволить чітко і швидко встановлювати достовірність представлених документів з метою здійснення дійового попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Валютний ризик в діяльності банківської системи

Вступ Ризик - це характерна ознака діяльності будь-якого виробника, у тому числі банку, що відбиває можливі несприятливі наслідки у випадку неуспіху. Ризик виражається можливістю одержання таких небажаних результатів, як втрата прибутку або виникнення збитків. До ризику схильні практично усі види банківських операцій. Аналізуючи ризики комерційних банків на сучасному етапі, потрібно враховувати: -- кризовий стан економіки перехідного періоду, що виражається не тільки падінням виробництва, фінансовою нестійкістю багатьох ...

Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

План Вступ Організація бюджетного обліку. Касове виконання Державного бюджету установами банку. Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету. 3.1. Функції установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за видатками. Єдиний казначейський рахунок. 4 . Вдосконалення касового виконання Державного бюджету. Висновок. Література. Вступ Державний бюджет України і місцеві бюджети концентрують показники утворення й використання грошових коштів. Важливе державне значення належить ...

Інвестиційна діяльність комерційних банків

Зміст 1. Поняття та види банківських інвестицій. 2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. 3. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів. 4. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним. 5. Інвестиційна діяльність банку Аваль. Вступ Сьогодні, в умовах ринкової економіки, що розвивається, усе більше зростає інтерес до питань інвестиційної діяльності комерційних банків. Успішне становлення цієї сфери діяльності банків поряд зі становленням інфраструктури ...