Search:

Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

Висновок

Проблеми виконання Державного бюджету необхідно розділити на дві групи. Першу складають проблеми , які є похідними від бюджетної моделі і формування бюджету. Наявність цих проблем в Україні значно ускладнюють процес виконання бюджету. Другу групу складають безпосередньо проблеми організації виконання бюджету, насамперед, касового виконання.

З вищенаведеного випливає, що суть проблем виконання Державного бюджету, а також участі контролю його виконання зводиться до забезпечення узгодженості бюджетних потоків. З цією метою необхідне прискорення переходу до казначейської системи касового виконання Державного бюджету, розширення повноважень Головного управління Державного Казначейства.

Державний бюджет України і місцеві бюджети концентрують показники утворення й використання грошових коштів.

Важливе державне значення належить процесові виконання Державного бюджету, який не може бути забезпечений без чіткої організації бюджетного обліку.

Основне завдання бюджетного обліку – забезпечення своєчасного і повного надходження доходів у бюджет, своєчасне фінансування заходів, передбачених видатковою частиною бюджету, забезпечення цільового використання коштів бюджету, ефективного використання їх за призначенням.

Література:

Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 січня 1998р. №68.

Про касове виконання Державного бюджету України у 1998 році: Лист від 06.02.98р. № 1222/10/20-3012 Державної Податкової Адміністрації.

Про заходи щодо забезпечення касового обслуговування коштів Державного бюджету України: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 12 березня 1996 р. № 306.

Про касове виконання Державного бюджету України: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 3 квітня 1996 р. № 401.

Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету : Наказ Головного управління Державного казначейства України від 21 березня 1997 року № 102/1906.

А.О.Єпіфанов, .В. Сало, І.І. Д’яконова “ Бюджет і Фінансова політика України “,1997р. стр.№ 224.

Сафонова Л.Д. Реформування системи обліку виконання бюджету / Фінанси України/ 1998р. № 7 стр. 35-39.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

1.1. Огляд монографічної літератури Кредит - це форма прояву кредитних відносин, форма руху позичкового капіталу. Кредит виражає економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникають під час одержання позики, користування нею та її повернення. Кредитори надають, а позичальники одержують вартість у позику, повертаючи її потім з відсотком. Кредит як форма руху позичкового капіталу об’єднує в собі такі процеси: а) акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів; б) вкладення або розміщення цих коштів. В умовах ...

Банківська система

Розглянемо структуру та функції банківської системи в еко­номіці ринкового типу. В такій економіці кредитно-банківська система представлена великим набором банків та пов'язаних з ни­ми різноманітних кредитно-фінансових установ. В організаційному аспекті банківська система є сукупністю взаємопов'язаних та взаємодіючих банків,  кожний з яких виконує функції,  які випливають з його призначення. Розрізняють емісійні,  комерційні,  інвестиційні,  іпотечні,  ощадні банки,  різні фінансові компанії (пенсійні,  соціальні,  ...

Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

План Вступ Організація бюджетного обліку. Касове виконання Державного бюджету установами банку. Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету. 3.1. Функції установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за видатками. Єдиний казначейський рахунок. 4 . Вдосконалення касового виконання Державного бюджету. Висновок. Література. Вступ Державний бюджет України і місцеві бюджети концентрують показники утворення й використання грошових коштів. Важливе державне значення належить ...