Search:

Держава і право ЗУНР

Реферати » Правознавство » Держава і право ЗУНР

В С Т У П

Про важливість знання історії говорили ще римські мудреці, вказуючи, що історія є вчителькою життя, дозволяючи новим поколінням уникнути помилок минулих часів.

Однією з таких сторінок історії є висвітлення державно-правових аспектів виникнення і діяльності Західноукраїнської Народної Республіки.

Врахування уроків історії новим поколінням українців призвело до прийняття акту про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року та до відродження української державності .

А історія творення цієї незалежності почалась з державотворення Західноукраїнської Народної Республіки . Дана тема впродовж десятиліть набула багато міфів пліток та містила немало вигаданих фактів. Це відбулося в першу чергу під впливом польської та радянської пропаганди та викривлень історичних фактів.

Метою цієї роботи є об’єктивне висвітлення подій того періоду та аналіз державотворчих процесів ЗУНР.

Особливість Західноукраїнської Народної Республіки полягає в тому, що вона зазнала більшого впливу з боку європейського державо- та правотворення ніж решта України. Це було зумовлено штучним відокремленням Західноукраїнських земель від решти етнічної території, що стало проявом монархічних амбіцій того періоду.

Розділ 1. „Розпад Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР”

Перша світова війна значно змінила політичну карту Європи. Змін зазнала і Австро-Угорська імперія, до складу якої входили західноукраїнські землі.

Почавшись 1 листопада 1914 року, війна тривала з перемінним успіхом ,так у травні 1916 р. в результаті "Брусиловського наступу" Галичина і Волинь були зайняті російськими військами, але досить швидко влада повер­нулися до рук австрійців. Такий перебіг подій призвів до повного розорення даних теріторій .Крім того станом на 1916 рік австро-угорський уряд потребував нових резервів для поповнення армії. З цією метою уряд звернувся до поляків, обіцяючи їм відродження польської держави , формальне проголошення якої відбулося 5 листопада 1916 року коли цисар Франц Йосиф I і кайзер Вільгельм створили регінську раду. Ця рада мала покликати до життя польський уряд[1].

Стосовно західної України, то 4 листопада 1916 року імператор Австро-Угорщини Франц-Йосиф дал полякам обіцянку перетворити Галичину у польський автономний край у складі Австро-Угорщини. Цей факт привів до протесту з боку Загальної Української Ради, яка на чолі з Костем Левицьким самоліквідувалася, а управління політикою взяло у свої руки Українське парламентське представництво на чолі з Ю.Романюком та Є.Петрушевичем. Нове керівництво швидко зрозуміло, що австрійська монархія не має сили виграти війну і вирішало переходити до конкретних дій.

Поштовхом стало революційне піднесення в Росії, що призвело до народних виступів у Австро-Угорщині де на численних мітингах, зборах, демонстраціях населення вимагало хліба, миру, землі, політичних свобод. Передбачаючи близький кінець монархії Габсбургів, політичні кола поневолених нею народів посилено готувались захопили владу в свої руки[2] Крім того в жовтні 1917 року посилилися чутки про те, що галицькі землі мали залишитись у складі нової Польщі, як третього і рівноправного партнера Австрії та Угорщини у єдиній державі. Вищевикладений факт викликав занепокоєння у східній Галичині і 19 грудня 1917 року голова Українського парламентського представництва у Відні Євген Петрушевич заявив: „ . землі колишнього Галицько-Волинського королівства є українськими землями, тому не можуть увійти до складу Польської держави проти волі українського народу, бо це буде насиллям над принципом самовизначення народів” Подібну заяву зробив заступник Парламентського представництва Євген Левицький:” .Тепер Східна Галичина .творить неподільну спадщину української нації і тому може або цілісно залишитися в складі Австрії, або . з’єднатись з Українською Народною Республікою .” [3].Остання заява була прямим ультиматумом австрійському уряду і першим кроком до самовизначення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Правові системи сучасності

ЗМІСТ Вступ 1. Романо-германська правова родина 2. Родина загального права 2.1. Англійське право 2.2. Право США 3. Інші правові системи 3.1. Родина скандинавського права 3.2. Родина мусульманського права 3.3. Родина африканського права Висновок Список використаної літератури і джерел ВСТУП Кожне політичне суспільство, кожна держава виробляє своє власне право в залежності від властивих йому характеристик, стану його розвитку, його філософії, ідеології, вірувань і устремлінь. У певному змісті, право того чи іншого ...

Субєкти адміністративного права

Зміст. 1.Введення. 2.Поняття суб'єктів адміністративного права: а) суб'єкти права в сфері соціального управління; б) суб'єктивні адміністративно-правові зобов'язання. 3.Громадянин як суб'єкт адміністративного права: а) статус громадянина в адміністративно-правовій сфері; б) суб'єкти адміністративного права в процесі; в) права виконавців зв'язку; г) закон « Про утворення » 4.Індивідуальні суб'єкти адміністративного права: а) адміністративна правосуб'єктність індивідуальних суб'єктів; б) ...

Романо-германська правова система

ЗМІСТ Вступ ....................................................................................................... 3 – 5. Розділ 1. Формування континентальної (романо-германської) правової системи .............................................. 6 – 17. 1.1. Історія становлення романо-германської правової системи…….6 – 15. 1.2. Тенденції змін в романо-германській правовій системі………..15 – 17. Розділ 2. Теоретичні засади романо-германської правової системи ...