Search:

Держава і право ЗУНР

Якщо, більш, конкретизувати здобутки законодавства ЗУНР, то воно проголошувало: свобода слова, друку, мітингів і зборів, недоторканість особи, свобода організації будь-яких сою­зів, товариств і партій, свобода преси і видання будь-якої літера­тури, це встановлення загального, рівного, прямого виборчого права, таємного голосування, пропорціональної виборчої системи тощо.

Ці права та свободи, зокрема, знайшли своє відображення у „Тимчасовому Основному законі” від 13 листопада 1918 року та у проекті Західноукраїнської народної республіки(1920 рік)[16]

Особливої уваги потребує безпрецедентний у світовій політичній практиці факт гарантування за кожною націо­нальною меншістю на виборах вищих і місцевих органів влади певної, пропорціональної до її чисельності, кількості депутатських місць у парламенті та пропозиція властей ЗУНР утвори­ти у складі українського уряду міністерства-секретаріати національних меншин.

Але при цьому, багато рішень і законо­давчих актів мали незакінчений характер, були тимчасовими, що обумовлювалось факторам війни.

Багато дослідників вважають, що без того складне становище ЗУНР, ускладнювалось політичною та військовою нерішучістю керівництва держави та його сліпою вірою у всемогутність та справедливість Антанти. Але на мою думку, падіння Західноукраїнської Народної Республіки, зумовлено перш за все зовнішніми факторами. Тому, що жодна внутрішня організація українців (військова чи політична), не змогла б дати ефективну відсіч зовнішній експансії сусідів(поляків при підтримці Антанти).

Однак незважаючи на поразку у нерівній боротьбі із зовнішніми агресорами і недовготривалістю у часі, Західноукраїнська Народна Республіка залишала глибокий слід у становленні Української держави і права.

Список використаної літератури:

1.Тищик Б.Й, Вівчаренко О.А.Західноукраїнська Народна

Республіка 1918 – 1923рр – Львів,19932

2.Нагаєвський І.Історія Української держави двадцятого

століття – Львів,1993

3. Литвин М.Р., Становлення національної державності в

Галичині. – Львів,1997.

4.Кульчицький В. С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України

– К.,2001

5. Чубатий М. державний лад на Західній області Української

Народної Республіки

6. П. Стецюк. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст –.

Львів,1999

7. Макарчик С.А.Українська республіка галичан. – Львів,1997

8. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-хт./ В.Д.

Гончаренко.– К., 2000.– Т.2.

9. Лісна І.С.Становлення національної державності в Галичині

Львів,1998

10. Кульчицький В. С. до питання про виникнення і падіння

Західноукраїнської Народної Республіки // Проблеми

юридичної науки та правоохоронної практики. – К.,1994

[1] Нагаєвський історія української держави . с 60- 61

[2] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с17-18

[3] Нагаєвський історія української держави . с62-63

[4] Нагаєвський історія української держави с179-180

[5] див.: Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с21

[6] Там же с 22-23

[7] Чубатий М. державний лад на Західній області Української Народної Республіки С16-17

[8] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с 26-27

[9] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с 32-33

[10] Там же с 28

[11] Чубатий М. державний лад на Західній області Української Народної Республіки С24

[12] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с41

[13] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с 48

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

Правове регулювання ліцензування господарської діяльності здійснюється Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», прийнятим 01.06.2000 (ВВР, 2000, №36, ст. 299)і Даний Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Дія Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання. ...

Види господарських товариств, їх характеристика

За статтею 1 Закону України «Про господарські товариства», до господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах вартості ...

Куріння та діти: як захистити права дітей

Зміст 1. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про порушення прав дитини – 3 стр. 2. Конвенція про права дитини – 3 стр. 2.1. Право на здоров’я – 4 стр. 2.2. Тютюн та здоров’я – 5 стр. 3. Тютюн є прямою загрозою правам дитини – 6 стр. 4. Право дитини бути вільним від куріння дорослих – 7 стр. 5. Повага до поглядів дитини: вільні від диму школа, лікарня, оселя – 8 стр. 6. Право на добробут: не купуйте сигарети, купіть хліба – 10 стр. 7. Право на правдиву і повпу інформацію про тютюн – 10 стр. 8. Як ми можемо ...