Search:

Держава і право ЗУНР

Якщо, більш, конкретизувати здобутки законодавства ЗУНР, то воно проголошувало: свобода слова, друку, мітингів і зборів, недоторканість особи, свобода організації будь-яких сою­зів, товариств і партій, свобода преси і видання будь-якої літера­тури, це встановлення загального, рівного, прямого виборчого права, таємного голосування, пропорціональної виборчої системи тощо.

Ці права та свободи, зокрема, знайшли своє відображення у „Тимчасовому Основному законі” від 13 листопада 1918 року та у проекті Західноукраїнської народної республіки(1920 рік)[16]

Особливої уваги потребує безпрецедентний у світовій політичній практиці факт гарантування за кожною націо­нальною меншістю на виборах вищих і місцевих органів влади певної, пропорціональної до її чисельності, кількості депутатських місць у парламенті та пропозиція властей ЗУНР утвори­ти у складі українського уряду міністерства-секретаріати національних меншин.

Але при цьому, багато рішень і законо­давчих актів мали незакінчений характер, були тимчасовими, що обумовлювалось факторам війни.

Багато дослідників вважають, що без того складне становище ЗУНР, ускладнювалось політичною та військовою нерішучістю керівництва держави та його сліпою вірою у всемогутність та справедливість Антанти. Але на мою думку, падіння Західноукраїнської Народної Республіки, зумовлено перш за все зовнішніми факторами. Тому, що жодна внутрішня організація українців (військова чи політична), не змогла б дати ефективну відсіч зовнішній експансії сусідів(поляків при підтримці Антанти).

Однак незважаючи на поразку у нерівній боротьбі із зовнішніми агресорами і недовготривалістю у часі, Західноукраїнська Народна Республіка залишала глибокий слід у становленні Української держави і права.

Список використаної літератури:

1.Тищик Б.Й, Вівчаренко О.А.Західноукраїнська Народна

Республіка 1918 – 1923рр – Львів,19932

2.Нагаєвський І.Історія Української держави двадцятого

століття – Львів,1993

3. Литвин М.Р., Становлення національної державності в

Галичині. – Львів,1997.

4.Кульчицький В. С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України

– К.,2001

5. Чубатий М. державний лад на Західній області Української

Народної Республіки

6. П. Стецюк. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст –.

Львів,1999

7. Макарчик С.А.Українська республіка галичан. – Львів,1997

8. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-хт./ В.Д.

Гончаренко.– К., 2000.– Т.2.

9. Лісна І.С.Становлення національної державності в Галичині

Львів,1998

10. Кульчицький В. С. до питання про виникнення і падіння

Західноукраїнської Народної Республіки // Проблеми

юридичної науки та правоохоронної практики. – К.,1994

[1] Нагаєвський історія української держави . с 60- 61

[2] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с17-18

[3] Нагаєвський історія української держави . с62-63

[4] Нагаєвський історія української держави с179-180

[5] див.: Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с21

[6] Там же с 22-23

[7] Чубатий М. державний лад на Західній області Української Народної Республіки С16-17

[8] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с 26-27

[9] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с 32-33

[10] Там же с 28

[11] Чубатий М. державний лад на Західній області Української Народної Республіки С24

[12] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с41

[13] Тищик, Вівчаренко Західноукраїнська народна республіка с 48

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Правові проблеми аграрної реформи в Україні

З М І С Т Аграрна реформа: проблемні аспекти та потреба у законодавчому врегулюванні. Правові проблеми в АПК та інтеграція України до СОТ. 1. Аграрна реформа: проблемні аспекти та потреба у законодавчому врегулюванні. Ситуацію, що нині склалася в агропромисловому комплексі, без перебільшення можна назвати небезпечною. Нечіткі і мінливі повідомлення зі столиці, з яких важко дізнатися, чи є резерв зерна, чи комори держави порожні, невтішна інформація стосовно майбутніх урожаїв, подальше зубожіння селянських ...

Акредитив

У процесі реалізації правочинів учасники цивільних правовідносин виконують різноманітні дії, пов’язані з передачею грошових коштів. Такі дії є підставою для вчинення платежів і виникнення розрахункових правовідносин. Розрахунки можуть проводитися як готівкою, так і в безготівковому порядку. Згідно з Цивільним кодексом України та Інструкцією № 7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України однією з форм проведення безготівкових розрахунків є акредитив. Акредитив (лат. accre-ditivus — довірчий) — це ...

Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Договір купівлі-продажу один з найбільш поширених договорів, що укладаються як фізичними так і юридичними особами, За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується передати майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотними умовами даного договору є майно - товар і ціна. Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Товаром може бути любе майно, не вилучене з цивільного обороту. Товаром ...