Search:

Держава і право ЗУНР

Більше того, українські власті неодноразово звертались до польських керівників у Львові з пропозиціями мирно врегулювати всі спірні проблеми, сісти за стіл переговорів, припинити братов­бивчу війну. У пресі і у формі листівок було опубліковано до польського населення звернення УН Ради з аналогічними пропо­зиціями.

За таку нерішучість і м’якість ук­раїнців щодо ворогів призвела до загибелі десятків тисяч патріотів. Поляки не бажали вести будь-які переговори з українцями, нарощуючи свої збройні сили, активізуючи воєнні дії.

9 листопада на засіданні Української Національної Ради визна­чено назву української держави — Західноукраїнська Народна Республіка, до складу якої, крім Східної Галичини, входили Пів­нічна Буковини й Закарпаття, тобто землі колишньої Австро-Угорської монархії, населені українцями. Держава ЗУНР охоп­лювала близько 70 тис. кв.км. території з б мли. населення (в т.ч. 71 % українців, 14% поляків, 13% євреїв, 2% інших — румунів, мадярів і ін.)[6]

Розділ 2 „ Організація і структура державного апарату”

В день прийняття офіційної назви нової републіки, 9 листопада 1918 року, Українською Національною Радою був сформова­ний уряд — Державний Секретаріат (або Рада Державних Секре­тарів) на чолі з Костем Левицьким.

У складі Державного Секре­таріату було 14 міністерств — Державних секретаріатів, які очо­лювалися державними секретарями:

§ внутрішніх справ (Льонгин Цегельський);

§ зовнішніх справ (Василь Панейко);

§ фінансів (тимчасово Кость Левицький);

§ військових справ (Дмитро Вітовський);

§ судових справ (Сидір Голубович);

§ торгівлі і промислу (Ярослав Литвинович);

§ земельних справ (Степан Баран);

§ шляхів (Іван Мирон);

§ пошт і телеграфу (Олександр Пісецький);

§ праці і суспільної опіки (Антін Чернецький);

§ суспільного здоров'я (Іван Куровець);

§ освіти (мав бути Степан Смаль-Стоцький, тимчасово — О.Барвінський);

§ віросповідання (Олександр Барвінський):

§ публічних робіт (Іван Макух).

Крім того був створений харчовий виділ, прирівняний до секретаріату, який очолив Степан Федак [7].

13 листопада 1918 р. УН Рада визначила конституційні засади новоствореної української держави, прийнявши "Тимчасовий Основний закон" . У артикулі і закону закріплювалась назва держави — Західноукраїнська Народна Республіка. Гербом ЗУНР був затверджений золотий лев на синьому полі, повернений в свою праву сторону. Прапором став синьо-жовтий стяг.

Згідно арт.5 тимчасового закону найвищим органом влади мали стати установчі збори ЗУНР (до їх обрання діяла УН Рада), виконавчою владою став Державний Секретаріат.

З часом пройшли зміни у структурі та персональному складі вищих органів державної влади і управління. 15 листопада 1918 року на засіданні УН Ради було прийнято закон про доповнення її складу делегатами від повітів та більших міст краю, тобто вирішено зро­бити її більш представницьким органом. Слід було обрати по од­ному делегату від кожного повіту, а від міст:

Львова — 4, Чернівців — 2, Станиславова — 2, Перемишля — 1, Дрогобича — 1, Коломиї — і, Тернополя — 1, Стрия — 1, Ярослава — 1, Самбора — 1, Золочева — 1, Бережан — 1, Борис­лава — 1.[8]

Одним з найважливих актів того періоду став закон від16 листопада 1918 року з назвою "Тимчасовий закон про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки".

Відповідно до ст.1 на території ЗУНР залишалось в силі все попереднє австрійське законодавство, якщо воно не суперечило інтересам, суті і цілям Української держави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Держава і право ФРН

ПЛАН Вступ ст. 1 - 3 1. Конституційно – правова природа федералізму: 1.1 Місцеве самоврядування в ФРН через призму міжнародно - правового досвіду .ст. 4-8 1.2 Політико – правові та історичні передумови виникнення федералізму в ФРН ст.8 1.3 Правове закріплення федералізму в ФРН ст.9-14 1.4 Механізм узгодження інтересів суб’єктів місцевого самоврядування і Федерації .ст.15-21 2. Розвиток континентальної системи місцевого самоврядування в ФРН: 2.1 Особливості реалізації континентальної системи місцевого ...

Порядок відкриття рахунків у банках

Відповідно до Інструкції, затвердженої Постановою Національного банку України від 18.12.98 № 527 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємства), філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, що виділяються у процесі ...

Сімейний кодекс України

ВСТУП План 1.     Нормативно-правова база сімейного законодавства. 2.     Порядок Укладання шлюбу. 3.     Розірвання шлюбу. Опіка та піклування над дітьми. Вступ Кодекс про шлюб та сім’ю України прийнятий 10 січня 2002 р. Знання Сімейного кодексу України дає громадянам зрозуміти, що сім є первинним і основним осередком суспільства, її складають особи, які мають взаємні та рівноправні права та обов’язки. Кожна сім’я створюється на підставі шлюбу та кровного ...