Search:

Держава і право ЗУНР

Більше того, українські власті неодноразово звертались до польських керівників у Львові з пропозиціями мирно врегулювати всі спірні проблеми, сісти за стіл переговорів, припинити братов­бивчу війну. У пресі і у формі листівок було опубліковано до польського населення звернення УН Ради з аналогічними пропо­зиціями.

За таку нерішучість і м’якість ук­раїнців щодо ворогів призвела до загибелі десятків тисяч патріотів. Поляки не бажали вести будь-які переговори з українцями, нарощуючи свої збройні сили, активізуючи воєнні дії.

9 листопада на засіданні Української Національної Ради визна­чено назву української держави — Західноукраїнська Народна Республіка, до складу якої, крім Східної Галичини, входили Пів­нічна Буковини й Закарпаття, тобто землі колишньої Австро-Угорської монархії, населені українцями. Держава ЗУНР охоп­лювала близько 70 тис. кв.км. території з б мли. населення (в т.ч. 71 % українців, 14% поляків, 13% євреїв, 2% інших — румунів, мадярів і ін.)[6]

Розділ 2 „ Організація і структура державного апарату”

В день прийняття офіційної назви нової републіки, 9 листопада 1918 року, Українською Національною Радою був сформова­ний уряд — Державний Секретаріат (або Рада Державних Секре­тарів) на чолі з Костем Левицьким.

У складі Державного Секре­таріату було 14 міністерств — Державних секретаріатів, які очо­лювалися державними секретарями:

§ внутрішніх справ (Льонгин Цегельський);

§ зовнішніх справ (Василь Панейко);

§ фінансів (тимчасово Кость Левицький);

§ військових справ (Дмитро Вітовський);

§ судових справ (Сидір Голубович);

§ торгівлі і промислу (Ярослав Литвинович);

§ земельних справ (Степан Баран);

§ шляхів (Іван Мирон);

§ пошт і телеграфу (Олександр Пісецький);

§ праці і суспільної опіки (Антін Чернецький);

§ суспільного здоров'я (Іван Куровець);

§ освіти (мав бути Степан Смаль-Стоцький, тимчасово — О.Барвінський);

§ віросповідання (Олександр Барвінський):

§ публічних робіт (Іван Макух).

Крім того був створений харчовий виділ, прирівняний до секретаріату, який очолив Степан Федак [7].

13 листопада 1918 р. УН Рада визначила конституційні засади новоствореної української держави, прийнявши "Тимчасовий Основний закон" . У артикулі і закону закріплювалась назва держави — Західноукраїнська Народна Республіка. Гербом ЗУНР був затверджений золотий лев на синьому полі, повернений в свою праву сторону. Прапором став синьо-жовтий стяг.

Згідно арт.5 тимчасового закону найвищим органом влади мали стати установчі збори ЗУНР (до їх обрання діяла УН Рада), виконавчою владою став Державний Секретаріат.

З часом пройшли зміни у структурі та персональному складі вищих органів державної влади і управління. 15 листопада 1918 року на засіданні УН Ради було прийнято закон про доповнення її складу делегатами від повітів та більших міст краю, тобто вирішено зро­бити її більш представницьким органом. Слід було обрати по од­ному делегату від кожного повіту, а від міст:

Львова — 4, Чернівців — 2, Станиславова — 2, Перемишля — 1, Дрогобича — 1, Коломиї — і, Тернополя — 1, Стрия — 1, Ярослава — 1, Самбора — 1, Золочева — 1, Бережан — 1, Борис­лава — 1.[8]

Одним з найважливих актів того періоду став закон від16 листопада 1918 року з назвою "Тимчасовий закон про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки".

Відповідно до ст.1 на території ЗУНР залишалось в силі все попереднє австрійське законодавство, якщо воно не суперечило інтересам, суті і цілям Української держави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Субєкти адміністративного права

Зміст. 1.Введення. 2.Поняття суб'єктів адміністративного права: а) суб'єкти права в сфері соціального управління; б) суб'єктивні адміністративно-правові зобов'язання. 3.Громадянин як суб'єкт адміністративного права: а) статус громадянина в адміністративно-правовій сфері; б) суб'єкти адміністративного права в процесі; в) права виконавців зв'язку; г) закон « Про утворення » 4.Індивідуальні суб'єкти адміністративного права: а) адміністративна правосуб'єктність індивідуальних суб'єктів; б) ...

Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

Акти цивільного стану за своєю сутністю є юридичною сукуп­ністю (комплексом обставин), що спричиняє виникнення, припи­нення, зміну тощо цивільних прав і обов'язків. У ст. 49 ЦК акти цивільного стану визначаються як події та дії, що нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, змі­нюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків. До них, зокрема, належать: народження фізичної особи, вста­новлення її походження, набуття громадянства, вихід з грома­дянства ...

Державна влада

План роботи Вступ 1. Поняття і різновиди влади. Ознаки державної влади. 2. Структура державної влади. 3. Форми здійснення влади. 4. Роль держави у здійсненні державної влади. 5. Владовідносини в сфері діяльності ОВС і механізм її здійснення. Вступ. У політиці, як відомо, центральне місце посідає проблема влади. Але, на жаль, наука про владу (або кратологія, як її йменує відомий політолог, доктор філософських наук В. Ф. Халіпов), досі не дістала належної розробки ні у вітчизняній, ні у світовій на уці. У своїй новій ...