Search:

Держава і право ЗУНР

Ще 2-го листопада УН Рада звернулася з закликом до усього чоловічого населення краю стати добровільно зі зброєю в руках на захист своєї держави .

Військовими справами у цей час продовжувала керувати Го­ловна команда українських військ, утворена 1-го листопада УН Радою замість Військового комітету.

4 листопада на допомогу Львову прибули з Чернівців Україн­ські Січові Стрільці у кількості біля 2 тис. чоловік. На допомогу столиці йшли й загони добровольців з ближчих і дальних повітів краю. Першими прибули добровольці з Золочева, Рави-Руської, Комарно, Тернополя, Снятина, Коломиї .

Однак таке некваліфіковане військо серйозної допомоги у захисті Львова надати не могло, оскільки добровольці були погано озброєні, не навчені військової справи, не дисципліновані.

Разом з тим не тільки вояки, але й чимало старшин виявилися не здатними керувати бойовими діями у специфічних умовах вели­кого міста. Очевидно, саме тому УН Рада 9 листопада замінила генерального отамана (командуючого) українських військ. Ним став кадровий військовий, полковник Гнат Стефанів.

Необхідність створення регулярної армії ставала оче­виднішою. 13 листопада Державний Секретаріат військових справ видав важливе розпорядження . Вся територія держави була поділена на три військові області: А —Львів, Б — Тернопіль, В — Станиславів. Кожна з них ділилася на 4 військові округи:

А. Область Львів

Округ Львів (5 повітів)

Округ Перемишль (6 повітів)

Округ Рава Руська (4 повіти)

Округ Самбір (4повіти)

Б. Область Тернопіль

Округ Тернопіль (4 повіти)

Округ Золочів (5 повітів)

Округ Чортків (5 повітів)

Округ Бережани (5 повітів)

В. Область Станиславів

Округ Станиславів (5 повітів)

Округ Стрий (5 повітів)

Округ Коломия (4 повіти)

Округ Чернівці (7 повітів)

Одночасно була також оголошена часткова мобілізація. Всі здатні до вій­ськової служби чоловіки з демобілізованої австро-угорської армії.

Окружні військові команди спільно з повітовими комісарами приступили до формування збройних сил ЗУНР — Української Галицької Армії (скорочено — УГА).

21 листопада українські частини, які захищали Львів, під натиском переважаючих сил ворога були змушені залишити місто. Владу тут захо­пив у свої руки Польський тимчасовий урядовий комітет, який оголосив, що Східна Галичина приєднується до Польщі, бо це корінні, історичні польські землі .

У структурі УГА спершу були такі роди військ і служби: 1) піхота; 2) кіннота; 3) артилерія; 4) санітарна служба; 5) ветери­нарна служба; 6) військове судівництво; 7) інтедантура; 8) канце­лярська служба.

Грудні-січні , з’явились ще інші роди військ — повіт­ряні сили "летунський відділ", саперний кіш і ін.[14]

4 лютого 1919р. ДСВС видав наказ про "Організацію духівниц­тва Українського війська". Згідно з наказом при ДСВС утворено "вищий духовний уряд" під назвою Преподобництво, а при Голов­ній команді українських військ — Польове Преподобництво. При всіх військових формаціях, лікарнях, лазаретах встановлювалась посада військових духовників, яких призначало Преподобництво.

У грудні 1918 року окремим розпорядженням були врегульовані структу­ра і правове положення окружних військових команд (ОВК), які мали обов'язок набору і формування збройних сил. Ці команди очолювалися військовими комендантами. Кожен з них призначав собі заступ­ника (з санкції Головної військової команди). При ОВК створюва­лись відділи: мобілізаційний,

· евіденційний,

· амуніційно-артиле-рійський,

· інтендантський,

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Правотворча діяльність держави

План Вступ 1. Поняття і суб’єкти правотворчої діяльності держави 2. Порядок прийняття Конституції і законів в Україні. 3. Правотворча діяльність Президента, органів виконавчої влади. Висновок Список використаних джерел та літератури ВСТУП Правотворча діяльність або законодавчий процес – це нормативно регламентована сукупність послідовно здійснюваних дій щодо розробки, прийняття (зміни) законів та інших законодавчих актів і їх. оприлюднення. Існує багато термінів, якими описується процес ...

Законодавство України про підприємства

В березні 1991 року був прийнятий Закон України «Про підприємства в Україні», який введений в дію Постановою ВР № 888-12 від 27.03.91 (ВВР 1991, № 24, ст. 273). Даний Закон спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України. Закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними господарської діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств, ...

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою слугує насампе­ред захисту майнових інтересів відсутньої особи та інтересів осіб, з якими вона перебуває у цивільних відносинах. Гарантією від необгрунтованого визнання особи безвісно від­сутньою є те, що рішення про визнання особи безвісно відсут­ньою приймає лише суд. До того ж, ст.43 максимально точно встановлює умови, за яких фізична особа може бути визнана без­вісно відсутньою, передбачаючи, що для цього необхідно, аби протягом одного року в місці її постійного проживання ...