Search:

Держава і право ЗУНР

· обозний,

· санітарний,

· ветеринарний,

Також була передбачена посада коменданта запасного куреня.

До обов'язків ОВК відносились: 1)3берігання ладу і спокою в окрузі. 2) Формування з демобілізованих українських вояків ко­лишньої австрійської армії та добровольців відділів української армії. 3) Виявлення, облік і зберігання військового майна. 4) Дис­локація військових частин в окрузі і ін.

Окружним комендантам належало також негайно організувати санітарну службу.

22 квітня розпорядженням ДСВС була введена єдина форма для Українського війська – „зеленаво-землистого кольору”.

Таким чином на початок 1919 р. була утворена чи­сельна — понад 100-тисячна дисциплінована й патріотично нас­троєна армія.

У складі УГА було утворено три корпуси. До складу кожного корпусу входили по 4 піхотні бригади. Кож­на бригада складалась з 3-5 піхотних куренів, полку артилерії (4-5 батарей легких гармат по 4-6 гармат кожна і однієї батареї важких гармат), кінної сотні, технічної сотні, сотні зв'язку і допоміжних відділів (санітарного, інтендантського та ін.).

Весною 1919 р. у бригадах проведено реорганізацію і з цього часу кожна бригада складалася із двох полків піхоти (по три курені кожен) та інших, вищевказаних, військових підрозділів. Кожна бригада мала свій порядковий номер і назву округи (1-ша коломийська, 2-га бережанська і т.д.).

Серед недоліків УГА був великий брак озброєння, патронів, військового спорядження, обмундирування, ме­дика ментів та харчів та брак досвідчених офіцерських кадрів.

Незважаючи на всі недоліки та величезні труднощі ця Українська Галицька Армія довго чинила опір значно численнішій та краще озброєній армії Польщі.

Створення у таких складних умовах Галицької армії було одним з найбільших досягнень західноукраїнського уряду.

5.Об’єднання ЗУНР з УНР в єдиній соборній Українській державі.

Найважливішим та історично вагомим політичним актом ЗУНР, який не втратив своєї значимості і в наш час, був "Акт злуки" ЗУНР і УНР. Об'єднання у перспективі західних і східні земель України в єдину соборну національну державу було одним з стратегічних завдань як листопадової революції, так і національно-державного будівництва в Україні того часу. Вже 5 листопада , на п'ятий день після взяття влади в свої руки, УН Рада вислала у Київ двох своїх представників (Й.Назарука і В.Шухевича) з метою встановити контакт з гетьманськими властями в Україні і визначитися щодо якнайшвидшого возз'єднання західноукраїнських земель з усіє Україною.

Утворивши 9 листопада уряд ЗУНР — Раду Державних Секретарів — УН Рада одним з її найважливіших завдань поставила вжити всіх заходів для з'єднання всіх українських земель одну державу. Виходячи з цього, Рада Державних Секретарів вирішила негайно встановити тісні стосунки з керівництвом Украінської Держави у Києві,

У зв’язку з польською агресією і організацією оборони від неї Державний Секретаріат повернувся до питання возз’єднання тільки у кінці листопада 1918 року. Секретаріатом був розроблений проект попереднього договору, що мав стати правовою основою возз’єднання.

Після детального обговорення цього проекту Директорія і деле­гація ЗУНР 1-го грудня 1918 р. підписали "Передвступний дого­вір" основними моментами якого були:

"Пф. 1. Західноукраїнська Народна Республіка заявляє цим не­похитний намір злитися в найкоротшім часі в одну велику держа­ву з Українською Народною Республікою, значить, заявляє свій намір перестати існувати як окрема держава, а натомість увійти з усею своєю територією і населенням як складова частина держав­ної цілості, в Українську народну Республіку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Конституційне право України

Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ І. Поняття конституційного права України. Предмет правового регулювання конституційного права України………………………………… 4 Розділ ІІ. Основи конституційно – правового статусу людини і громадянина……………………………………………………………………….7 Розділ ІІІ. Народовладдя в Україні та форми його здійснення……………….11 Розділ ІV. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України та гарантії їх дотримання………………………………………………………… 12 Висновки…………………………………………………………………………29 Список використаних ...

Законодавство України про підприємства

В березні 1991 року був прийнятий Закон України «Про підприємства в Україні», який введений в дію Постановою ВР № 888-12 від 27.03.91 (ВВР 1991, № 24, ст. 273). Даний Закон спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України. Закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними господарської діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств, ...

Сімейне право України. Усиновлення

План I. Міжнародні стандарти в галузі охорони сім’ї і дитинства; II. Законодавство України про шлюб і сім’ю; III. Усиновлення: 1. Поняття усиновлення. 2. Особи, які можуть бути усиновленими і усиновлювачами; 3. Особи, які не можуть бути усиновлювачами; 4. Згода батьків дитини на усиновлення; 5. Усиновлення дитини без згоди батьків; 6. Процедура усиновлення; 7. Право на таємницю усиновлення; 8. Правові наслідки усиновлення; IV. Розробка Державних програм про удосконалення системи усиновлення в Україні. Проблема ...