Search:

Зварювання кольорових металів

Реферати » Технічні науки » Зварювання кольорових металів

Зварювання міді

Температура плавлення міді 1080-1083оС. В інтервалі температуру 300-600оС мідь володіє гарячим ......, в рідкому стані розтворює гази і кисень і води, що затрудняють її зварку. Закис міді Сu2О котра дає проміжний сплав, який розміщується по границях зерен. Так як tо плавлення проміжного сплаву на 20оС нижча від tо плавлення чистої міді то він допомагає утворювати гарячих тріщини. Схильність до утворення тріщин суттєво повишається із збільшенням товщини зварювання металу. Трудність зварки обумовлена і теплопровідністю. Вилита мідь, яка вміщає до одного процента домішок зварюється гірше. Хром, марганець і т.д. по.......... міцнять металу.

Зварювання латуні

Латунь представляє собою сплав мідь з цинком, який має температуру плавлення 1060-11100оС при дугові заварці латуні металічним електродом приміняють постійний струм. Зварка ведеться в нижню короткою дугою 5 мм, береться 250-275оА м.п.

Зварку виконують зі 03,04 м/хв. Після зварки. Шовк проколюють а потім відполюють при tо 600-650оС. Латунь варять в один шар, так як багато шарова зварка приводить до тріщини в якості електроду використовують дріт із латуні, в якості флюсу примінюять зварний шлак, змішаний на рідкому шві. Зварка латуні можна проводити і вугільним електродом а також автоматична зварка під флюсом. Латуні трудніше піддаються дуговій зварці тому переважно зварюють газово-зварці.

Бронза – це сплав міді з оливом, кремнію, марганець, фосфором, берелієм і ін.

Для відповідальних відливок бронз присфщяють відпалювання. Зварка бронз металічним електродом знаходить широке при проведення широких робті. Краше результати на постійному струмі. Величина струму 30-40 Амп. На 1 мм. Використовуючи змінний струм для підвищення горільного дугу повишають величину струму ведичину струму до 75-80Амп. На один 1 мм діаелктроду. При підготовці промак загальний кут розробки виконують рівним 70-80о.

Зварку бронз ведуть безперервно в один шар. електрод тримають майже до поверхні металу.

Для кращого виведення газів електродом роблять зигзаг подібний рух.

Алюміній легкий метал температура прав 657оС. Теплопровідність його у три раза мало вуглецевих сталей. Алюміній легко окислюється утворюючи туго плавку окис алюмінію. Al2O3. Яка плавиться при 2060о.

Взварних конструкціях

Знаходять деформуючи електродного дроту тієї ж марки , що Для дугової зварки приміняють електроди і алюмінієвого дроту в нижньому і вертикальному струмом зварної 4 м стру 120-140 Амп. а 6 мм – 200-240 Ам. попереднім підігрівом При товщині мет При 9-16 мм 300-350оС. дугою без поперчних

найбільше приміне.

сплави. В якості використовують дріт основний метал. чистого алюмінію ОЗАІ із стержнем зваркеа ведеться положенні постійним

полярності. При діаметрі При 5 мм 150-170 Амп, Зварки здійснюють з до температури. 6-9 мм 200-250оС. Зварку ведуть короткою рухів електроду.

Після зварки шва зі ривок очищають проливаючи його гарячою водою і предстальною щіткою. Для і на плавки Амюмінієво-кременних сплавів приміняють електроди з стержнем і алюмінієвого дроту. Покиртя електровоода вводяться хлористі і хлористі собі які натрія калія.Подібні реферати:

Корозія металів і способи захисту від корозії

Корозія металів Під час експлуатації виробів з металів та їх сплавів дово­диться стикатися з явищем руйнування їх під дією навколишнього середовища. Руйнування металів і сплавів внаслідок взаємодії їх з навколишнім середовищем називається корозією. Корозія металів завдає великої економічної шкоди, Внаслідок корозії виходять з ладу обладнання, машини, : механізми, руйнуються металеві конструкції. Особливо сильно піддається корозії обладнання, що контактує з агресивним середовищем, наприклад розчинами кислот, солей. Корозійне ...

Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

Принципи організації потокового виробництва Для виготовлення збірних залізобетонних виробів застосовують найбільш ефективну потокову форму організації виробничого про­цесу, що базується на таких принципах: пропорційності процесів, який характеризується тим, що за певний проміжок часу на всіх ділянках процесу обробляють однакову кількість виробів; ритмічності процесів, який полягає в тому, що через одна­кові проміжки часу всі частини процесу повторюються; пара­лельності процесів, тобто одночасному виконанні ...

Кривошипно-шатунний механізм. Зварювальні мости та їх обладнання

Зміст. 1 МЕХАНІЗМИ ВЕДУЧИХ МОСТІВ.............................................................З ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСМІСІЇ..........................................8 Технічне обслуговування зчеплення...............................................................8 Технічне обслуговування коробки передач..................................................11 Технічне обслуговування карданної передачі..............................................12 Технічне обслуговування заднього ...