Search:

Які і кого захищатиме загальнообов`язкове державне соціальне страхування

Реферати » Страхування » Які і кого захищатиме загальнообов`язкове державне соціальне страхування

Страховикам, вочевидь, припав до душі принцип перекладання відповідальності за оплату страхових випадків із себе на підприємства. Зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", внесені законом від 22.02.2001 N 2272-ІІІ (що набрав чинності 29.03.2001), відтворили норму щодо оплати перших 5 днів непрацездатності внаслідок виробничого травматизму чи профзахворювання за рахунок коштів підприємства на кшталт закону N 2213-ІІІ. Враховуючи, що базовий закон про страхування від нещасного випадку на виробництві (далі - закон N 1105-XIV) набрав чинності з 1.04.2001, проаналізуємо окремі його положення, які дають уяву про "плюси" і "мінуси" нововведення, а також техніку законотворення.

Навантаження зростає

Безперечно, для "травмонебезпечних" підприємств, тобто підприємств з високим рівнем виробничого травматизму, може видатися "дешевшим" сплачувати підвищені внески, ніж "регресні" та інші соціальні виплати потерпілим. Щоправда, надії тих керівників, хто розраховував на списання заборгованості за цими виплатами за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків, як було передбачено абз.3 п.3 розділу ХІ "Прикінцеві положення" закону N 1105-XIV, не справдилися. Законом від 22.02.2001 N 2272-ІІІ на Фонд покладено обов'язок здійснити відповідне погашення заборгованості потерпілим та членам їхніх сімей лише замість підприємств, що ліквідувалися без правонаступництва. І це - не найгірша новина.

Навіть новостворені чи підприємства, на яких взагалі не трапилося жодного нещасного випадку, зобов'язані сплачувати 0,84% від фонду оплати праці. Не будемо брати в розрахунок можливість 50%-ої знижки, оскільки ч.9 ст. 47 закону N 1105-XIV передбачає можливість позбавлення цієї знижки, "якщо на страхувальника впродовж календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону праці" (як діятиме це уточнення - стане зрозумілим з наведених дещо нижче повноважень страхових експертів).

Отже, на нинішньому етапі реформи соцстрахування маємо зростання загального навантаження на фонд оплати праці, що з 1.07.2001 становитиме:
- Пенсійний фонд - 32% + 2%;

"непрацездатність" - 2,5% + 0,5%;

"безробіття" - 2,5% + 0,5%;

"травматизм" - 0,84% (мінімум).

- Разом - 37,84% + 3%.

У перерахунку на зарплату в 500 грн. маємо, що на 1 "чисту" гривню слід сплатити податків і зборів (внесків) 72,5 коп. Додамо до цієї суми збір на пенсійне страхування з операцій, що не мають жодного стосунку до страхування взагалі (купівля квартир, авто, валюти тощо), а також перспективи запровадження медичного страхування. Крім того, "непільгове" підприємство фактично сплачує ще й 20% ПДВ з витрат на оплату праці (у прикладі 34,5 коп. з 1 грн. "чистого" доходу працівника). Наведені розрахунки виглядають ще більш вражаючими для "ризикованих" виробництв, де внески на "травматизм" сягають 13,8%.

Страхексперт

Поповнюються й лави перевіряючих. Відтепер страхові експерти Фонду мають право "безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства", "вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб" у разі виявлення порушень законодавства про охорону праці й навіть виходити з поданням "про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота яких загрожує здоров'ю або життю працівників" (ст. 23 закону N 1105-XIV). Натомість у ст. 50 цього закону відсутня навіть згадка про відповідальність за заподіяну шкоду внаслідок зупинення виробництва. Сам Фонд відповідальний лише перед застрахованими особами, а відповідальність працівників Фонду (в т.ч. - страхових експертів) обмежена загальним формулюванням та його зарплатою, якої навряд чи вистачить, аби за 10 років покрити збитки, що можуть бути завдані його неправомірними діями

Чому в законі не відтворено загальний принцип повного відшкодування збитків за рахунок Фонду (з наступним позовом до несумлінного експерта в порядку регресу) - залишається загадкою. Хоча ця прогалина, в силу ст. 441 Цивільного кодексу та ст. 56 Конституції, не дозволить Фондові уникнути такої відповідальності.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Аналіз страхового ринку Коломийського району

Якщо проаналізувати страховий ринок Коломиї та Коломийського району, то основними лідерами на даному ринку виступають такі страхові товариства як “Захід-Резерв” та “Оранта”. Що стосується районного ринку, то більша частка страхових операцій припадає на “Оранту”. Національна Акціонерна Страхова Компанія «Оранта» була заснована 25 листопада 1921 року. Відтоді і до 1993 року Компанія носила назву «Укрдержстрах». Ця організація за будь-яких часів відігравала безперечно вагому роль у житті суспільства, займаючись задоволенням ...

Іноземний досвід медичного страхування

В процесі переходу України до ринкової економіки виникла ситуація, яка вимагає змін в умовах функціонування економіки системи охорони здоров’я. Діяльність закладів охорони здоров’я має значну соціальну значимість, тобто вона пов’язана з потребами першочергової соціальної направленості, що обумовлює необхідність підтримки системи охорони здоров’я з боку суспільства. На превеликий жаль, до теперішнього часу більшість запропонованих проектів експерименту по перебудові економіки охорони здоров’я, по створенню системи ...

Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

Вступ Страхування діяльність повинна опиратися на певні явища та факти. У даному рефераті спробую розглянути питання орієнтації страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій. Так, на концентрацію засобів страхового фонду безпосе­редньо впливає постійно зростаюче число страхуваль­ників й застрахованих об'єктів. Забезпечення фінансової стійкості страхового фонду може аналізуватись з боку встановлення ймовірності недостатності коштів для страхових виплат в певному році та в аспекті співвідношення доходів й ...